Hem » Ledare » Det gör ont!
Ledare av Peter Bergh

Det gör ont!

BRF får ofta frågan om de som skulle – eller borde – kunna göra skillnad i rekryteringsproblematiken vad gäller deltidsanställda brandmän känner till att detta just är en problematik. Svaret är enkelt och kort, ja! Frågan som borde ställas är: ”varför gör de ingenting när de vet?”

Jag tror att de tror att de gör något, men hela frågan är ett slags offer för den svenska modellen av politik och byråkrati, där den ene helt enkelt inte förstår vad den andra gör – eller dessvärre – vad man ställer till. Man satte hoppet till utredningar och de ”nymodigheter” som var på väg, såsom Lagen om skydd mot olyckor (LSO), som såg dagens ljus år 2004, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilken inrättades år 2009. Innan detta hänvisades det till det nya och efteråt till att det nya måste få tid att sätta sig och verka. Nog har det värkt – och värker fortfarande – men det är väldigt liten verkstad.

Vidare tror jag att de tror att det har skett – och fortfarande sker – något. Vår inrikesminister svarade så här på dessa frågor, i början av förra året: ”I pipeline ligger att MSB avser att tillsammans med SKL i april 2015 inrätta ett forum med fokus på rekrytering av deltidsanställda brandmän. Vi ska från statens sida naturligtvis stödja kommunerna i deras arbete med att organisera sin räddningstjänst med deltidsanställda brandmän. Det viktiga är att det är kommunerna själva som bestämmer och är aktiva. Det är där arbetsgivaransvaret ligger, och det är där rekryteringsåtgärderna behöver vidtas. Statens roll kan endast vara att stödja kommunerna i detta viktiga arbete. De faktorer jag tror är viktigast är utbildningen, ersättningen och arbetsvillkoren. Ju attraktivare det är att vara deltidsbrandman, desto lättare kommer det att vara att rekrytera. Ju svårare det är att utbilda sig, ju lägre ersättning och ju sämre arbetsvillkor man har desto svårare kommer rekryteringen att bli.”

Vad hände med pipelinen, MSB och SKL:s forum, med stödet och med det viktigaste enligt inrikesministern: utbildning, ersättning och arbetsvillkoren? I praktiken inget ännu – återigen! Vems är ansvaret för att ”inget har skett”, och vet inrikesministern om att politikens, hans och då regeringens intentioner stoppats, fördröjs eller görs om till oigenkännlighet av tjänstemän vid myndigheter och organisationer? Jag tror inte det. Oskar Taxén, jurist på Kommunal, för fram liknade tankar i en debattartikel: ”Politikerna har avsagt sig vissa uppgifter medan svenska jurister och tjänstemän ofta gör motstånd mot politik de ogillar och tar egna initiativ. Justitieministern bör tillsätta en kommission för att reda ut hur makten är och ska vara delad.”

Jag håller med Oskar och jag antar att mycket avseende rekryteringsproblemen faktiskt grundar sig i ”någonannan-ismen”. Vem har makten och ansvaret – och hur ser man till att det som beslutats faktiskt också utförs? Ja, uppenbarligen inte de organisationer och tjänstemän som inte delar insikten som vår högsta chef, Sveriges inrikesminister, nått: ”Prioritera utbildningen, ersättningen, arbetsvillkoren och kommunerna bestämmer”. Det är inte rimligt och det är uppenbart inte bra – utan faktiskt i delar helt obegripligt – att några enskilda intresseorganisationers tjänstemän centralt i Stockholm kan agera tvärt om.

Återigen kontaktar vi nu alla som borde och skulle kunna göra skillnad, och ger dem vår syn på svensk räddningstjänst. Utvecklingen är milt sagt högst oroande och ger konsekvenser inte bara lokalt utan även för räddningstjänstens totala förmåga.

Att det handlar om medborgarnas liv och hälsa borde förtjäna hög prioritering oavsett vem man är eller vad man företräder. Värkande måste bli verkande, så:

Gott nytt 2016 på er och… på´t igen.

Peter Bergh
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Om Peter Bergh

Förbundsstyrelseordförande för BRF. Ledarskribent på tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Ethos, logos och pathos

Det har varit semester och batterierna är laddade, det kommer nog behövas. Det har gått stiltje …