Hem » Ledare » ANFALL OCH FÖRSVAR
Ledare av Peter Bergh

ANFALL OCH FÖRSVAR

I slutet av förra året överlämnade Försvarsberedningen sin rapport om framtida inriktning av försvaret. Både total- och det civila försvaret, alltså den samlade förmågan, och man slår fast att det hänger ihop och att det bör stärkas.


En hel del handlar om kommuner och om det normala livet under fredstid och man ser räddningstjänsten. Det var en stund sedan vi blev sedda i positiv eller utvecklande bemärkelse från regeringshåll och nej, jag menar inte bara den nu sittande regeringen. Ledningsstrukturen inom det civila försvaret behöver stärkas och bli tydligare och MSB föreslås bli den myndighet som ska hantera detta menar man. MSB låg tidigare under Försvarsdepartementet men efter valet flyttades det under Inrikesministern och Justitiedepartementet för att samla “blåljusmyndigheterna” under samma tak. Jag blev mycket förvånad men var försiktigt positiv. Positiviteten bottnade mest i att jag trodde att förändringen i sig var av godo då svensk räddningstjänst, såväl politiskt som vid MSB, inte fick den plats den förtjänade. Jag hade fel. Flytten innebar möjligen fler besök och utredningar av de nya politikerna och dess tjänstemän men konkret inte mycket mer. Direktiven till MSB var också ungefär desamma och myndighetens roll som diversehandel och ett fortsatt egentligt engagemang för räddningstjänsten fortsatte.    

Att flytta tillbaka MSB till Försvarsdepartementet innebär nog ingen större förändring på kort sikt men när nu MSB får ett ännu bredare och tydligare mandat borde räddningstjänsten få det med. Antingen knoppar man av räddningstjänsten internt eller externt som en egen verksamhet då det ännu bredare uppdraget nu växer MSB över huvudet i såväl organisation som kompetens och resurser. Framförallt inom vår sfär, räddningstjänst. Det pågår också ett antal större utredningar som släpps under året och lite av svaren kanske vi får där. Alltså i hur de hanteras och om då regeringen fullföljer försvarsberedningens slutsatser. Jag är… försiktigt positiv.

Jag skrev på vår Facebooksida i december: ”Regelrätta attacker mot blåljuspersonal gång på gång som accelererar och det är nog nu. Nyss egentligen! Det är sällan jag är förbannad men nu är jag skogstokig på riktigt. Blåljuspersonal förtjänar bättre och RESPEKT av samhället. Det måste bli ett slut i att skönmåla verkligheten och förnekat olika problem och lyssna på verklighetens folk”.  Riksåklagaren har lyssnat på oss men han har även lyssnat på andra som ser detta på olika sätt eller rent av annat sätt. Vi vill ha en markering från samhället med tjänstemannastatus för brandmän, en tydlig lagstiftning med strängare straffbestämmelser. Förutom utbildning och förändrade rutiner, kort. Vi ser också andra problem och att detta är mångfacetterat med orsaker utanför vår direkta profession men någonstans måste det börja med åtgärder för oss. Samhället måste visa att man står upp för sina brandmän. Vi är de som ska ställa tillrätta, hjälpa, rädda och det gör vi för alla. Oavsett. Men då måste vi få tillgång till och verktygen för att kunna göra vårt jobb. I januari kommer rapporten och sen är det ett fortsatt arbete fram till riksdagens beslut och vi kommer vara aktiva ända fram till kaklet. Det är dags, nyss egentligen, för en förändring.     

Både anfall och försvar i BRF:s vardag och många frågar om avtalen. Jodå, vi har redan börjat arbetet med kollektivavtalen och det arbetet ligger under vår avtalskommitté´. De har samlat och samlar, vrider och vänder och skriver olika förslag. Inte bara förslag på förhandlingsframställningar i sinom tid utan även på andra arbeten, möten och delprojekt relaterat. Du når dem via kansliet och vi tar gärna mot era idéer och förslag. Väl mött och välkommen 2018 och vilket år detta kan bli. Valår och som ni vet är BRF partipolitiskt obundet och till för alla brandmän och vi stödjer dem som stödjer brandmän och våra frågor. Inte partier i sig. TILLSAMMANS kan och kommer vi att påverka mycket för svensk räddningstjänst. 

Peter Bergh
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

 

Om Peter Bergh

Förbundsstyrelseordförande för BRF. Ledarskribent på tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Applådera med en hand

I dessa tider av coronapandemi jobbar vi faktiskt på ungefär som vanligt nu efter en …