Hem » Krönikor » GE BRANDMÄN TJÄNSTEMANNASTATUS !

GE BRANDMÄN TJÄNSTEMANNASTATUS !

SVANTE BORG
FÖRBUNDSDIREKTÖR STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR
-GE BRANDMÄN tjänstemannastatus !

–       Jag tycker att brandmän ska få tjänstemannastatus. Det är ett vettigt sätt att stödja lagföringen av personer som ägnar sig åt trakasserier mot räddningstjänstpersonal, säger förbundsdirektör Svante Borg på Storstockholms Brandförsvar.

SVANTE BORG MENAR att hot, eller en ”negativ inställning”, till räddningstjänsten definitivt är en realitet på många håll i Stockholmsregionen.

–       Framför allt handlar det om miljonprogramområdena ute på Järvafältet där vi över tid möter en hård attityd från vissa grupperingar. Där uppträder vi också på ett annat sätt jämfört med i andra delar av SSBF:s områden, med tydlig och klar beredskap på att vi kan möta negativa beteenden i någon form. Beredskapen handlar exempelvis om att vi backar in i området vid insatser eller att vi vaktar våra bilar på plats, säger Svante Borg.

–       För att komma åt de här problemen är det viktigt att jobba över hela skalan. Och där ingår att ge brandmännen tjänstemannastatus. Det är det enklaste sättet för domstolarna att hantera straffsatser eftersom ett hot mot en brandman då kan rubriceras som hot mot tjänsteman. Sedan är det annan fråga hur man väljer att skriva detta lagtekniskt, säger Svante Borg.  

Med hjälp av brandinstruktörer bedriver SSBF förebyggande och förtroendeskapande verksamhet bland annat i Kistaområdet? Vilket resultat har den verksamheten fått?

–       Jag tror att man når effekt av att arbeta förebyggande. Genom att jobba brett mot framför allt skolor och bostadsbolag kan våra brandinstruktörer vara med och skapa en positiv miljö i relation till väldigt stora grupper i de här områdena. Men mot den rent kriminella verksamheten så har det förebyggande arbetet ingen effekt, menar Svante Borg. 

 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Elefanten i rummet

Jag sitter på konferensen Brandbefälsmötet i Helsingborg och lyssnar först på Dan Eliasson och sedan …