Hem » Krönikor » FÖRÖVARNA VILL BYGGA UPP EN STÄLLNING SOM KRIMINELLT TONGIVANDE PERSONER
Anlagd bilbrand. Fotograf: Patrick Persson, PPPress

FÖRÖVARNA VILL BYGGA UPP EN STÄLLNING SOM KRIMINELLT TONGIVANDE PERSONER

EMMA HEDENVIND:
 

BROTTSANALYTIKER VID POLISEN

För att bli “någon” i de kriminella kretsarna är det viktigt att statuera makt. Och det gör man bland annat genom att visa att man inte är rädd att angripa staten. För dem spelar det ingen roll om det är brandmän som drabbas, menar analyschef Emma Hedenvind vid polisen.

EMMA HEDENVIND ÄR ANALYSCHEF vid underrättelseenheten inom Nationella operativa avdelningen vid polisen (Noa), som i den tidigare polisorganisationen hette Rikskriminalpolisen. Noa inhämtar, bearbetar och analyserar information om bland annat brott, brottslingar och kriminella nätverk, som sedan utgör beslutsunderlag för befattningshavare inom polisen.

Hon har bland annat varit med om att ta fram den omtalade rapport som kom i juni och som visar att antalet ”särskilt utsatta” områden i Sverige har ökat från 15 till 23 sedan år 2015 då en liknande rapport gjordes. Totalt finns idag 61 bostadsområden som betecknas som socioekonomiskt utsatta. Som polisanalytiker har Emma Hedenvind skaffat sig en bild av personerna bakom hoten och våldet mot blåljuspersonal som idag är trist verklighet i många utsatta områden.

       Min personliga uppfattning är att många av dem som utför de här handlingarna strävar efter att bygga upp en ställning som kriminellt tongivande personer. För att bli ”någon” i de kriminella kretsarna så är det viktigt att statuera makt. Detta gör man genom att visa att man inte är rädd och för de här människorna är våld då det enklaste medlet att ta till.

       I det svenska samhället har staten ett stort inflytande och om jag då visar att jag inte är rädd för att angripa staten så betyder det att jag kan klättra uppåt på skalan.  För dem spelar det ingen roll om det då är exempelvis en brandman som angrips. Det finns inte med i deras mind-set. Till saken hör nog också att detta är ungdomar som befinner sig i den fas i livet när man är ”odödlig” och då konsekvenserna inte har någon betydelse, menar Emma Hedenvind. 

Väldigt upprörda

Hur reagerar den stora majoriteten laglydiga personer som bor i områdena när blåljuspersonalen angrips?

       De blir ofta väldigt upprörda när polisen berättar att exempelvis räddningstjänsten inte kan åka in. Men många vågar inte stå emot de kriminella elementen och är hellre tysta, säger hon.

Hur kommer det sig att problemen inte är lika stora i socioekonomiskt utsatta områden i Norrland?

       Det stämmer att de kriminella inte har lika stor påverkan i de norra delarna av Sverige. Vi tror att det kan hänga ihop med att trångboddheten inte är lika stor där. Även områdets storlek spelar in. På platser där det finns ett stort antal personer som vill klättra på den kriminella banan är det ju viktigare att visa sin makt jämfört med vad det är i ett mindre område där det inte finns så många konkurrenter, menar Emma Hedenvind.

Hon säger också att det egentligen inte är något nytt fenomen att ungdomar kastar sten och är utåtagerande. En tilltagande känsla av marginalisering är ofta faktorn som utlöser det våldsamma beteendet.

       Se exempelvis kravallerna på Södermalm år 1948 då man kastade sten på polisen. Jag tror att även räddningstjänsten fick sig en känga. Det var förstås mer oskyldigt 1948 än vad det är idag. Men gatsten kastades det absolut, berättar Emma Hedenvind.

 

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:

·       Parallella samhällsstrukturer

·       Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag

·       Obenägenhet hos befolkningen att delta i rättsprocesser

·       Närhet till andra utsatta områden

·       Våldsbejakande religiös extremism

Källa: DN

 för att hitta polisens rapport om de särskilt utsatta områdena; googla ”polisen särskilt utsatta områden”.

 TEXT: ANDERS FAHLMAN

 

 

 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Elefanten i rummet

Jag sitter på konferensen Brandbefälsmötet i Helsingborg och lyssnar först på Dan Eliasson och sedan …