Hem » Krönikor » Behövs facken i vårt moderna samhälle?
Behövs facken?

Behövs facken i vårt moderna samhälle?

Ibland så kan tanken ”varför gick jag med i ett fackförbund” gäcka mig, och varför blev valet just Brandmännens Riksförbund? Inte helt lätta frågor att besvara men jag börjar med varför jag gick med i ett fackförbund överhuvudtaget.

Vi känner alla till den decemberöverenskommelse som Socialdemokraterna och Alliansen gjorde för att undvika nyval, skapa stabilitet och tillåta minoritetsregeringar att styra Sverige. Redan 1906 gjordes en liknande överenskommelse för att upprätta stabilitet, känd som decemberkompromissen. Det var då arbetare erhöll rätten att fritt organisera sig och embryot till dagens mer prövade föreningsrätt såg dagens ljus. Arbetsgivarna erhöll samtidigt genom kompromissen rätten att fritt anställa, leda samt fördela arbetet. Detta var innan Diskrimineringslagen ens var påtänkt. Avtalet i Saltsjöbaden 1938 är en annan historisk berättelse, som även den kom att utgöra vissa delar av arbetsrättslagstiftningen vilka tillkom under 1970-talet.

Detta gav grunden till en trygghet på arbetsmarknaden och gav stabila förhållanden för att samverka mellan arbetsgivare och arbetstagare rent avtalsrättsligt. Att förvalta detta är en viktig uppgift och är en del i min motivering till mitt medlemskap. För att förstå samhället utgör historian en viktig och central del. Under historian fanns en konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare som än idag finns kvar. Konflikten har under åren och beroende på bransch ibland tonats upp och ibland tonats ner – det är exempelvis inte en jämförbar arbetsmiljö inom tjänstemannasektorn som inom industrin och olika intressekonflikter kan ofta skönjas.

Det demokratiska perspektivet binder samman arbetarrörelsen med demokratisk utveckling i Sverige. För att helt enkelt delta i samhället är jag med i facket, och framför allt för att delta i utvecklings- och förändringsarbetet på min arbetsplats. Valet att ansluta mig var enkelt med frågan: Vilken grad av kontroll vill jag ha över mitt arbetsliv?

Fackförbund kan tyckas ha spelat ut sin roll idag, då vi idag ser en högre utbildad befolkning och en teknisk utveckling långt mer avancerad än vi trodde på 80-talet. Utan min utbildning inom den fackliga sfären så skulle jag inte begripa betydelsen av lagen om anställningsskydd, lagen om offentlig anställning, lojalitetsplikten, tolkningar av andra lagar, förordningar och EU-direktiv. Listan kan göras längre men jag tvivlar på att jag ska fördjupa mig i dessa teman.

Det kan tyckas enkelt att bara läsa lagen och förstå utifrån den lagmässiga formuleringen – medan domar och avsikten med avtal (anställningsavtal och kollektivavtal) snarare är vad som vägleder oss inom arbetslivets snåriga juridik, tvister och missförstånd.

Vilka lagar vägs tyngst? Vilka avsteg och undantag gäller för offentligt anställda när det kommer till stridsåtgärder? Skiljer det sig mellan myndighetsutövande parter och icke-myndighetsutövande? Många frågor har jag kvar, många frågor har jag fått svar på tack vare facket. Men allra mest är det den trygghet jag får i ett allt mer komplext samhälle som är betydelsefullt för just mitt val med tillhörande medlemskap.

Hur är det med kollektivavtal egentligen? En inte helt oviktig fråga tycker nog många – men som i praktisk mening inte är helt avgörande i valet av att bli medlem. Lagarna har utformats för att skydda rätten att fritt organisera sig och ändå ha medbestämmande inom arbetsplatsen. Medbestämmandelagen medger en grundnivå av de rättigheter som arbetstagarorganisationer har utan kollektivavtal. Det finns många som saknar centrala kollektivavtal, exempelvis Hamnarbetarförbundet, vilket har endast en liten påverkan i det praktiska arbetet. Jag vet att jag upprepar mig, men varje förening har rätt att representera sina medlemmar oavsett. Det är rätt smart. Annars fyller dem aldrig någon funktion. Med tanke på funktion..

BRF både har och inte har kollektivavtalen för branschen och har lyckats med att anpassa sig till alla förutsättningar som finns i det och i samhället idag. Vi kan idag försäkras genom våra banker, kreditgivare eller fristående bolag, nationell lagstiftning kan snabbt ändras i frågan om a-kassa eller arbetsmiljö och det finns därför idag ett större behov av individanpassade lösningar – frivillighet behöver ligga till grund för framtiden. BRF har byggts på principer bestående av närhet, inflytande och korta beslutsvägar – vilket ger en unik insyn i dagens samhälle där organisationsstrukturer ter sig allt mer komplicerade.

Givetvis har även BRF förändrats under min period som medlem och jag har en tacksamhetsskuld mot hela den svenska arbetarrörelsen som har skapat framtidens förutsättningar för ungdomen att snart ta vid. Tack från mig, till alla er medlemmar, ombudsmän och förtroendevalda där ute. Och välkommen du som ny medlem blir!

Om skribenten

Text: Johan Hedberg

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Sverige behöver fler deltidsbrandmän

Den kommunala räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Nästan fyra av fem har svårt att rekrytera …