Hem » Chefredaktören har ordet » Temat är släckvätskor
Temat är släckvätskor

Temat är släckvätskor

Välkomna tillbaka efter en ovanligt spännande sommar; och jo, jag syftar förstås på konflikten, som efter fem veckor och ett antal förhandlingar slutligen landade i ett bud, milsvitt bättre än motpartens ursprungliga. Läs mer om detta i artikeln om RiB 15, där det närmare förklaras vad det nya avtalet innebär. Peter Bergh skriver förstås om detta i Ledaren, samt berör Ola Morin det – ur aspekten välfärd – i sin spalt.

Temat i denna fullspäckade tidning är släckvätskor; enligt de senaste rönen i MSB:s omfattande forskningsstudie har samtliga släckvätskor effekter på miljön, och fluorföreningar ingår i ALLA testade B-skum. På grund av detta är det problematiskt att en fördubbling av skumanvändning har skett sedan år 1998, samtidigt som kunskapen inom svensk räddningstjänst är låg, vad gäller att olika släckmedel inverkar negativt på miljö och människa.

Lyckligtvis visar forskarnas resultat att värdena vad gäller PFOS för brandmännen som testades här i Helsingborg ligger under de värden som uppmätts i jämförbara studier av andra svenska män. Men så har skum alltid använts restriktivt här – och än mer så nu.

Rent olyckligt är det när tredje man drabbas av att kontaminerat släckvatten förstör dricksvattnet – vilket har skett i Idenors-Hamre, utanför Hudiksvall. Ända sedan den 3 januari lever byborna med ovissheten om exakt vilka gifter som nu finns i deras dricksvatten – samt måste flera familjer fortfarande hämta sitt dricksvatten på annat håll. Kommunen anser att fastighetsägarna själva ansvarar för vattnet i brunnarna. SFF har träffat byborna, som är mycket kritiska till hur kommunen hanterar deras situation – de undrar var medkänslan tog vägen. Samt har de anmält Norrhälsinge räddningstjänst för misstanke om miljöbrott. Vi har intervjuat ansvariga tjänstemän och politiker, samt forskare och försäkringsbolag, och vi kommer givetvis att följa detta ärende vidare.

Porträttet bjuder denna gång på den drivkraftige och vetgirige brandinspektören Jan Tomtin, som propagerar för att även befäl ska gå med i BRF. Vår utsända följde honom, med kameran i högsta hugg, när han med säker hand rattade brandbilen genom ett välbesökt Stockholm Pride.

God läsning, önskar

”chefredaktören”
Tobias Rådenfjord

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Vilka risker ska vi acceptera?

Hittills i år har över 100 sprängningar ägt rum i Sverige och bara under september …