Hem » Chefredaktören har ordet » Forskningsprojekt, Skellefteåmodellen och Friska brandmän!
Friska brandmän

Forskningsprojekt, Skellefteåmodellen och Friska brandmän!

Äntligen har forskningsprojektet gällande brandmäns interna exponering och kroppsbelastning dragit igång! Projektet som är ett samarbete mellan MSB, Örebro universitet och Brandmännens riksförbund fick sin start i Helsingborg där drygt ett 60-tal frivilliga brandmän gamla som unga kom och tappades på blod.

Att långlivade kemikalier stannar kvar och cirkulerar i kroppen under mycket lång tid och kan öka risken för negativa hälsoeffekter har de flesta blivit medvetna om under senare tid. Flera studier pekar på förhöjda risker av olika cancerformer såsom prostata, testikel och Non-Hodgkin lymfom hos brandmän. Tanken med studien är ju att utreda tänkbara orsaker för att kunna begränsa exponering och förbättra hälsan hos insatspersonalen. Läs mer om detta i artikeln Olika nyanser av dåligt.

Stefan Magnusson har arbetat som brandman sedan tidigt 80–tal och är huvudskyddsombud på räddningstjänsten i Skellefteå. År 2006 var Stefan med och startade projektet Friska Brandmän och han är också upphovsman till Skellefteåmodellen. Både Skellefteåmodellen och ”Friska Brandmän” ligger som grund i det arbete som har gjorts för att få den nya citystationen i Helsingborg till att bli Sveriges modernaste brandstation gällande hantering av kontaminerad utrustning före under och efter olyckan. ”chefredaktören”

Tobias Rådenfjord
chefredaktor@firefighters.se

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Vilka risker ska vi acceptera?

Hittills i år har över 100 sprängningar ägt rum i Sverige och bara under september …