Att tänka det otänkbara.

0
Det kom nyligen ett lagförslag om blåljussabotage som vid första anblicken verkade bra. När man tittar närmare på förslaget inser man ganska snabbt att...

Blir det bättre nu?

0
MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) generaldirektör Dan Eliasson gjorde ett överraskande bra framträdande på konferensen Brandbefälsmötet i Helsingborg. Han sopade inte problemet...

KVALITET

0
I min förra spalt skrev jag om de ambitioner man nu verkar ha att höja den operativa räddningstjänstens förmåga till acceptabel nivå. Jag pekade...

KVALITET OCH KVANTITET

0
Skogsbränderna i sommar verkar ge resultatet att viss upprustning av operativ räddningstjänst kommer att ske med statliga medel. MSB avser att inrikta sig mer...

GÅR DET BRA FÖR SVERIGE?

0
Vad har egentligen inte skrivits om sommarens bränder? Jag har sett hur många spaltkilometer som helst i ämnet. Och jag ser hur politikerna bjuder...

DAGS ATT IFRÅGASÄTTA HEMBESÖKEN.

0
Sedan 80-talet har vi i den operativa räddningstjänsten fått till oss ett antal olika projekt rörande det vi kallar utåtriktad verksamhet, d.v.s. projekt som...

FÖRTROENDE

0
   Hur viktigt är det att en chef åtnjuter förtroende från de han eller hon är chef för? Hur viktigt är det att chefen...

Total handlingsförlamning

0
Tiden runt jul- och nyårshelgerna blev precis lika jäklig för blåljuspersonalen som befarats. Från hela landet kommer rapporter om olika attacker och attentat. Politiker...

BRANDMANNENS FYSIKA FÖRMÅGA

0
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) drar återigen igång ett projekt som ger flera frågetecken och funderingar. ”Ergonomi och teknik för att öka...

HÅNET MOT OSS

0
TRANSPORTSTYRELSESKANDALEN har nog inte gått någon omärkt förbi. Den visar tydligt det naiva säkerhetstänkande som försiggår idag av de styrande. Det gäller allt från...

Senaste inlägg