Fler frågor än svar

Fler frågor än svar?

0
I förra numret gav både förbundsordförande Peter Bergh och chefsredaktören Tobias Rådenfjord bekymrande och spännande problemformulering om svensk räddningstjänst och den framtid vi...
Tung ansvar på få axlar

Tungt ansvar på få axlar

0
Grovt avrundat finns totalt 15 000 brandmän i Sverige, en tredjedel heltidsanställda och två tredjedelar anställda i beredskap. Om vi antar att man...
Kunden har alltid rätt

Kunden har alltid rätt

0
Kunden har alltid rätt är ett gammalt slitet uttryck som kanske inte alltid känns relevant när man hamnar i en situation där man...
Finns det osynliga nedskärningar?

Finns det osynliga nedskärningar?

0
Man pratar mycket om nedskärningar och effektiviseringar i samhället idag. Räddningstjänsten är inget undantag. Snarare tvärtom även om kommuninvånarna inte blivit fullt medvetna...
Att räkna med räddningstjänsten

Att räkna med räddningstjänsten

0
Kan man egentligen räkna med räddningstjänsten? Ja det beror på hur man ser det. Om man menar att man kan räkna med att...
Styrka i olikheter

Styrka i olikheter

0
När jag började som brandman var det en fantastisk upplevelse. Ett eget lag med individer i olika åldrar, med olika bakgrund och med...
Inte ett slut, utan en fortsättning!

Inte ett slut, utan en fortsättning!

0
Jag är en person som fick bli det jag ville bli när jag gick i skolan. Jag upplevde en fantastisk lycka den dagen...

Framtidens utmaningar

0
Glädjande nog arbetar många räddningstjänster förebyggande med att minska brandmannens exponering och kontaminering av cancerogena ämnen. Det finns olika förutsättningar i landet, där...

Senaste inlägg