Hem » Artiklar (sida 35)

Blog Archives

Skadeplats 2013

Skadeplats 2013

Skadeplatskonferensen har verkligen blivit den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med operativa frågor. konferensens syfte; att inspirera till ett effektivt arbete före, under och efter en olycka. Karlstad bidrog till att göra årets skadeplats till en mycket givande och bra arrangerad konferens. Programmet var digert med många intressanta föreläsningar.

Läs mer »

Solpaneler räddar planeten – Men hotar brandmännen

Solpaneler räddar planeten – Men hotar brandmännen

Nu har räddningsarbetare fått ett hot från ett rätt oväntat håll: solfångare. När allt fler tak täckts av solpaneler har flera faror med den miljövänliga tekniken upptäckts. I USA har tidningar gått så långt att man använt ordet ”dödspaneler”.

Läs mer »

Jämställdhet, åldershierarkier och högerextrema rörelser

Jämställdhet, åldershierarkier och högerextrema rörelser

När ”utvecklingsseminariet En räddningstjänst för alla” arrangerades i Stockholm den 17 och 18 september, redovisades flera forskningsprojekt som MSB har finansierat. Vidare hölls tre föreläsningar, varav en hade rubricerats ”Jämställd brandkår livsfarlig!” Om högerextremismens intresse för räddningstjänsten.

Läs mer »

”Genus är en förklaringsmodell och inte en sanning”

Genus är en förklaringsmodell och inte en sanning

Med anledning av MSB:s utvecklingsseminarium ville SFF prata närmare med Lena Brunzell, handläggare i jämställdhet och mångfald. Men, ett par dagar innan den överenskomna tiden underrättade chefen för enheten utveckling av räddningstjänst och krishantering, Håkan Axelsson, SFF att intervjun i stället skulle genomföras med honom.

Läs mer »

Ernst & Youngs granskning av Höganäs

Ernst & Youngs granskning

Insatstider som inte hålls. Rökdykarinsatser i strid mot reglerna. För dålig bemanning och svag politisk styrning. Kommunrevisorerna kommer nu med besk kritik mot räddningstjänsten och kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har för dålig bemanning av fast personal. Revisorerna föreslår en utökning med 15 tjänster.

Läs mer »

The Rock

The Rock

New York Fire Department och deras övnings och utbildnings-anläggning även kallad ”The Rock” består av 11 stora byggnader och alla möjliga faciliteter för att öva alla former av olyckor. Akademin ligger på 27 hektar mark på Randall Island vid Triboro Bridge som förbinder de tre stadsdelarna Manhattan, Queens och Bronx.

Läs mer »

Skärsläckarprojektet

Skärsläckarprojektet

Under våren 2011 startades ett utvecklingsprojekt med fokus skärsläckaren, Cobran. Bakgrunden till projektet var ett behov av teknisk och taktisk metodutveckling vid räddningsinsatser. Under genomförande har uppföljning, utvärdering, och kunskaps- återföring ingått som baserats på genomförda operativa räddningsinsatser. I metodutveckling ingick även att utvärdera möjligheter att skapa säkrare arbetsmiljö, kyla brandgaser och skapa bättre förutsättning inför eventuell rökdykning.

Läs mer »

Politiker flydde debatten

Politiker flydde debatten

När politikerna inbjöds att, under en hearing, redogöra för neddragningarna, vilka kan bli konsekvensen av besparingskraven i Räddningstjänsten Dala Mitt, fanns bara en direktionsledamot av tio på plats.

Läs mer »

“Bollandet” av larm – orsak till dödlig utgång?

Bollandet av larm orsakar död

En man påträffades död i ett nedbrunnet uthus i Norrtälje den 13 juli. Det kan inte uteslutas att hans död orsakats av att räddningstjänsten larmades ut först 14 minuter sedan larmet inkom från SOS Alarm. Vilket kom sig av att länets båda larmcentraler bollade samtalet mellan sig fem gånger (!). SFF rapporterade i förra numret att många ser det som …

Läs mer »