Hem » Artiklar (sida 30)

Blog Archives

NBS – Ett världsunikt samarbete mellan brandmän i Norden sedan 1937

NBS - ett världsunikt samarbete

Ur ett nordiskt perspektiv och framför allt efter andra världskriget ville Nordens folk leva ifred och utveckla sina nationer, sin hembygd och trygga sin vardag. Dock uppkom och bestod behoven av att bibehålla och utveckla det nordiska samarbetet på olika nivåer däribland de Nordiska Brandmännens Studiedagar (NBS). NBS grundades 1937 av Axel Rörström ordförande i ”Brandmännens personalorganisation” och har varje …

Läs mer »

Bengt-Åke Johanssons och BRF:s samordningsseger

Bengt-Åke Johanssons och BRF:s samordningsseger

Brandmannen och ledamoten i BRF:s förbundsstyrelse, Bengt-Åke Johansson, har själv renoverat och byggt till huset i Tenhult, en knapp mil öster om Jönköping.Den förre detta verkmästaren/brandmannen har även hunnit bygga en husbil, modell större, samt renoverat två veteranbilar. För den ena av dem, en Mercedes-Benz 2 80 SL Roadster, har han vunnit det prestigefyllda priset Best in Show på Örebro …

Läs mer »

”Kraftansamling” kan göras för fördelaktig samordning

”Kraftansamling” kan göras för fördelaktig samordning

Till skillnad från den al lmänna pensionen, som betalas ut av staten, är avtalspension – även benämnd tjänstepension – den del av pensionen som utbetalas av arbetsgivaren. Cirka 90 procent av arbetstagarna – närmare fyra miljoner människor – i Sverige omfattas i dag av något av de kollektivavtal om avtalspension som finns på arbetsmarknaden, vilket internationellt sett är en mycket …

Läs mer »

Nu vet parterna vad som gäller!

Nu vet parterna vad som gäller!

SFF har pratat med Thomas Söderqvist, jurist på Kriström Advokatbyrå, som är specialiserade bland annat på arbetsrätt, och som har anlitats av BRF för att komma till rätta med frågan om samordningen gällande Bengt-Åke Johanssons avtalspension. – För BRF:s del är det viktigt att medlemmarnas rättigheter tas tillvara, och i just Bengt-Åkes fall blev det en fördelaktig utgång. Nu finns …

Läs mer »

”Beslut i nämnden om tolkning blir praxis.”

SKL, Sveriges kommuner och Landsting

Pensionsnämndens beslut blir nu praxis – det är månadsinkomsten som ska ligga till grund för beräkningen av inkomst fri från samordning, och det ska vara den inkomst arbetstagaren hade kalendermånaden innan ansökan inlämnades till arbetsgivaren. Detta enligt Jesper Neuhaus, förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samt ordförande i Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL. SKL:s avsikt är dock att …

Läs mer »

Förvillande datum

Jönköpings kommun

Maria Idéhn, förhandlingschef i Jönköpings kommun, beklagar att ärendet vad gäller samordningen av Bengt-Åke Johanssons avtalspension drog ut på tiden. Främst var det de två olik datumen på hans pensionsansökan, samt ett tidigare besked från SKL, som resulterade i detta. SFF: Hur tolkar du pensionsnämndens beslut gällande Bengt-Åke Johanssons ärende? – Jag tolkar det som vårt slutgiltiga besked blev. Ofta …

Läs mer »

En smula motsägelsefulla svar

Bengt Martinsson från Bengt Martinsson

Bengt Martinsson tjänstgör som räddningschef i Jönköpings kommun, samt ingår bland annat i SKL:s nätverk för kommunal räddningstjänst. Han är mycket positivt inställd till MSB:s och tidigare SRV:s verksamhet vad gäller internationella insatser, men beträffande vissa andra av SFF:s frågor blir svaren en smula motsägelsefulla. Bland annat säger han att dessa uppdrag inte är någon bisyssla, utan en tjänstledighet, samt …

Läs mer »

Unikt av en arbetsgivare att förstöra en tradition!

Unikt att förstöra en tradition

Anders Bjällfalk, som är anställd på MSB och under flera av MSB:s internationella insatser har samarbetat med Bengt-Åke Johansson, räknar personer i Sverige som har denna kompetens och erfarenhet på ena handens fingrar. Han är bestört över att Bengt-Åke Johanssons arbetsgivare tänkte samordna inkomsterna från MSB med avtalspensionen. – Det är unikt för Bengt-Åkes arbetsgivare att förstöra en tradition som …

Läs mer »

Skratt & allvar när Ali Esbati (V) hälsade på BRF i Attunda

Ali Estabi

BRF:s lokala fackklubb på Brandkåren Attunda bjöd in Vänsterpartiets Ali Esbati, som gärna ville få brandmännens perspektiv på sådant som arbetsmiljön och a-kasseproblematiken. Riksdagsledamoten fick även bekanta sig med en del av fordonen och verktygen på Sollentuna brandstation. ”Jag har fått en massa viktig information i dag, och jag lovar att föra detta vidare till dem som jobbar på Försvarsutskottet”, …

Läs mer »

Frivilliga brandmän

Frivilla brandmän

Jag och en kollega från räddningstjänsten i Deje informerade vår RIB chef i ett tidigt skede att vi stod till förfogande för att hjälpa till vid branden i Sala. Detta ansågs obehövligt då man redan bestämt sig för att skicka en släckbil och några män i från Karlstads räddningstjänst.

Läs mer »