Hem » Artiklar (sida 30)

Blog Archives

”Det är en läxa att tystnad inte alltid betyder att allt är bra”

Det är en läxa att tystnad inte alltid betyder att allt är bra.

Lennart Bogren (C), ordförande i kommunstyrelsen (KS, tycker att den nuvarande politiska organisationen är bra. Tomas Erazim (M), 1:e vice ordförande i KS, anser att ansvaret i KS är otydligt – varför han, liksom majoriteten av ledamöterna, vill gå tillbaka till nämnder. Båda säger sig ha förståelse för hur viktiga deltidsbrandmännen är för förmågan/uthålligheten i Räddningstjänsten Eksjö. Ja, det är …

Läs mer »

Brandmannens andra liv – En säsong till

En säsong till

Begreppet ”levande legend” är slitet och bör användas med försiktighet. När det gäller Per-Olov ”Posa” Serenius är det dock högst relevant. Han började köra isracing 1977 och än idag – som 65-åring – kör han skjortan av de unga grabbarna.

Läs mer »

Svenska Räddningsprodukter

Svenska räddningsprodukter

Svenska Räddningsprodukter är Magnus Andersson och Fredrik Forsberg, båda arbetande som heltidsbrandmän i dag och med bakgrund från operativ räddningstjänst sedan början av 90-talet.

Läs mer »

Nytt drag under galoscherna i Dala Mitt – samverkansavtalet uppsagt!

Nytt drag under galoscherna i Dala Mitt – samverkansavtalet uppsagt!

Vid två olika tillfällen, nu under hösten, har huvudskyddsombudet lagt en ”6:6a” till arbetsgivaren; den ena för att delar av stationen i Falun har hyrts ut till andra verksamheter – trots att lokalytorna behövs för att få ett hygienflöde som minimerar cancerrisken. Uthyrningen görs för att klara en del av sparkravet, som nu är uppe i hela 6,5 miljoner kronor. …

Läs mer »

Hur handskas vi med hot och våld?

Hur handskas vi med hot och våld?

Brandskyddsföreningen Sverige arrangerade, i oktober, ett erfarenhetsseminarium om hot och våld, där representanter främst från räddningstjänsten och polisen berättade om sina erfarenheter från kravallerna i bland annat Husby, Göteborg och Rosengård. Sammanfattningsvis är arbetsmiljön för personalen Prio 1 i det akuta skedet. Samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och olika slags föreningar är av största vikt för att förebygga händelser av …

Läs mer »

Exit Axelsson!

Exit Axelsson!

Den av personalen starkt kritiserade räddningschefen, Anders Axelsson, slutade med omedelbar verkan. Detta besked fick personalen vid Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö, av kommunstyrelsens ordförande Niclas Palmgren (M), onsdagen den 16 oktober. Brandmännen är glada över detta, men situationen är fortfarande ansträngd: nu måste en ledare – och inte en chef – rekryteras och fler brandmän anställas.

Läs mer »

Viktigt fråga personalen!

Viktigt fråga personalen!

Michaela Jannesson Chalhoub, som studerar Offentlig förvaltning, tyckte att Axelssons omorganisation var ett lämpligt ämne för C-uppsatsen, men i slutändan blev det inget av med detta. Hon framhåller att det absolut viktigaste med en offentlig organisation är att den upprätthåller transparens gentemot medborgarna, och att en chef som lägger locket på omedelbart signalerar att något inte står rätt till.

Läs mer »

”Om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!”

”Om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!”

Niclas Palmgren (M), ordförande i kommunstyrelsen i Gislaved, brinner för glädje och trygghet på arbetsplatsen och kommer personligen att bevaka att detta kommer tillbaka till räddningstjänsten. Samtliga ledamöter i KS rycktes med av Axelssons framåtsträvande tankar och idéer, men han tar själv på sig hela ansvaret för felrekryteringen. Vad gäller nästa rekrytering kommer han att lägga större vikt vid ett …

Läs mer »