Hem » Swedish Firefighters (sida 19)

Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

”Om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!”

”Om jag kan bidra till att arbetsglädjen återvänder är det värt allt!”

Niclas Palmgren (M), ordförande i kommunstyrelsen i Gislaved, brinner för glädje och trygghet på arbetsplatsen och kommer personligen att bevaka att detta kommer tillbaka till räddningstjänsten. Samtliga ledamöter i KS rycktes med av Axelssons framåtsträvande tankar och idéer, men han tar själv på sig hela ansvaret för felrekryteringen. Vad gäller nästa rekrytering kommer han att lägga större vikt vid ett …

Läs mer »

Inte ett slut, utan en fortsättning!

Inte ett slut, utan en fortsättning!

Jag är en person som fick bli det jag ville bli när jag gick i skolan. Jag upplevde en fantastisk lycka den dagen jag blev antagen som brandman i dåvarande Stockholms brandförsvar. Det var då det började, för 31 år sedan, min första dag på Vällingby brandstation i västra Stockholm.

Läs mer »

Kritik leder till samförstånd

Kritik leder till samförstånd

Insatstiderna är för långa – bara om en brand uppstår i tätorten Höganäs klaras tio minuter. Detta var en del av kritiken från kommunrevisorerna, via en rapport från Ernst & Young, vilken låg klar i oktober. Glädjande nog har kommunstyrelsen tagit kritiken till sig.

Läs mer »

Nu hoppas ledningen kunna växla upp

Nu hoppas ledningen kunna växla upp

Ledningsgruppen på räddningstjänsten i Höganäs håller med om det mesta som står i revisionsrapporten – det värsta är att insatstiderna inte klaras. Men förhoppningen är att KS ändrar sig och skjuter till mer pengar så att fler tjänster kan bli verklighet. – Rapporten är ett verktyg för kommunen att ställa till rätta det som inte fungerar, säger Marcus Nilsson, ställföreträdande …

Läs mer »

KS trappar upp budgetfrågan!

KS trappar upp budgetfrågan!

Hur mycket har Höganäs ökat i befolkning de senaste åren, och hur ser prognosen ut för de kommande åren? Péter Kovács: Grovt räknat ökar vi med 1 000 personer på 10 år. Målet är 25 500 år 2015. Lennart Nilsson: Vi är en tillväxtkommun; beräkningen är att vi ska vara 25 500 år 2015.

Läs mer »

Folksam överklagar till Högsta domstolen

Folksam överklagar till Högsta domstolen

En av de mest omfattande bostadsbränderna i landet inträffade i Umeå julen 2008. Folksam lät egna experter utreda brandförlopp/orsak, varpå Umeå kommun stämdes på skadestånd. Tingsrätten friade kommunen och Folksam överklagade till hovrätten, där huvudförhandlingar pågick under tre dagar i september. Den springande punkten var huruvida branden berodde på ett fel i ventilationssystemet eller på försumlighet från brandförsvarets sida. Hovrätten …

Läs mer »

Skum – alarmerande farligt!

Skum – alarmerande farligt!

I detta debattinlägg varnar Bo Andersson MSB, Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering, och Peter Bergh ordförande, BRF, för det i Sverige intensiva användandet av skum vid brandsläckning. Skum är farligt för både människa och miljö. Nya tester, genomförda av SP, slår fast att relaterat till fibrösa ämnen som bränsle är vatten bättre än skum på att kyla ned …

Läs mer »

Skadeplats 2013

Skadeplats 2013

Skadeplatskonferensen har verkligen blivit den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med operativa frågor. konferensens syfte; att inspirera till ett effektivt arbete före, under och efter en olycka. Karlstad bidrog till att göra årets skadeplats till en mycket givande och bra arrangerad konferens. Programmet var digert med många intressanta föreläsningar.

Läs mer »