Hem » Lotta Reyes (sida 14)

Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

RSG ska spara 12 miljoner i ett växande Storgöteborg

RSG ska spara 12 miljoner i ett växande Storgöteborg

Befolkningen i Göteborgsregionen förväntas växa rejält de närmaste decennierna. En byggboom pågår samtidigt som stora infrastruktursatsningar genomförs. Ändå vill Räddningsförbundet Storgöteborg göra stora besparingar i sin operativa verksamhet. Brandfacket är kritiskt till såväl det hemliga utredningsarbetet som till slutsatserna.

Läs mer »

Brandmanstävling i Elmenhorst, Tyskland

Jag heter Monika och arbetar som deltidsbrandman, Räddningstjänsten Karlstad Regionen på station 2400 Forshaga. Jag och 6 av mina kollegor, Anna, Christer, Fredrik H, Fredrik J, Fredrik S och Janne, har precis kommit hem från en Brandmanstävling i Tyskland.

Läs mer »

Klankulturer och kriminalitet som skrämmer personal till tystnad

Klankulturer och kriminalitet som skrämmer personal till tystnad

Personal inom vård, räddningstjänst och polis behöver och förtjänar speciellt skydd och särskilt erkännande i svensk lag. Det är fullkomligt uppenbart att nuvarande lagstiftning måste förstärkas för att möta de ökade riskerna som personalen dagligen möter. Problemet är inte unikt för Sverige, utan syns på olika håll i Europa. Därför lyfter nu flera branschorganisationer frågan såväl nationellt som i den …

Läs mer »

Vänner av stjärnan

Vänner av stjärnan

Rikets ambulans- och räddningsberedskap, dess operationsduglighet och förmåga måste ges en avsevärt högre prioritet. Det är utan tvekan bråttom och omsluter en rad nödvändiga åtgärder för att säkerställa förmågan att värna liv och hälsa. Vi kan inte vänta på spretiga kommuner, kommunförbund, landsting, regioner och ambulans- och servicebolag för att återta beredskapen i samhället.

Läs mer »

Pseudotester i en rasande blindhet

Pseudotester i en rasande blindhet

Inom den fackliga verksamheten talas det titt som tätt om enhetskamp för att vinna gehör i en viss fråga. Det kan gälla löner, pensionsålder eller vad som ska krävas för att antas till vissa yrken. Inom ambulansen är tester i anslutning till en eventuell anställning en sällsynt företeelse som rationaliserats bort i sällskap med övning.

Läs mer »

Smittad och sjuk i arbetet

Smittad och sjuk i arbetet

En decemberdag stämmer jag träff med specialistsjuksköterskan Tommy Johansson som tjänat ambulanssjukvården i 25 år, ett halvt yrkesliv. En tid med mycket glädje, god kamratskap och meningsfulla arbetsuppgifter. Men också ett år av biverkningar från helvetet, en djup depression och arbetsgivare som från en dag till en annan vände en trogen kollega ryggen när han behövde ansvarsfull uppbackning som mest.

Läs mer »

Betald utbildning – ja tack!

Betald utbildning – ja tack!

I förra krönikan skrev jag om att det finns fler frågor än svar. I samtal om framtiden är utvecklingen av brandmannayrket en intressant del att följa. Hur ska vi rekrytera, vilka krav ska vi ställa och vilka utbildningar är relevanta för yrket? Under 2014 har Södertörn aktivt sökt andra kompetenser än SMO. De har även valt att praktisera några av …

Läs mer »