Hem » Artiklar » Världens första fartyg med brandsäkerhet anpassad till metanol
Stena Line

Världens första fartyg med brandsäkerhet anpassad till metanol

Världens första fartyg som kör på metanol kommer snart att gå på internationellt vatten. SP hanterade den nödvändiga brandriskbedömningen baserad på SOLAS-regel 17 ”Alternativ design och arrangemang”.

Fartyget Stena Germanica är en färja som tar fordon och passagerare över Östersjön. Detta område tillsammans med Nordsjön och Engelska kanalen är ett ”svavelutsläppskontrollområde” (SECA), där strängare regler för att minimera utsläppen har gett sjöfartsindustrin några svåra utmaningar.

Många rederier har valt att använda LNG för att uppfylla kraven och undvika efterbehandling av avgaser. En viktig fördel med att använda metanol är förenklad transport och lagring eftersom bränslet är flytande i rumstemperatur.

”En annan stor fördel är att metanol kan produceras från biomassa, vilket öppnar för möjligheten att operera på ett helt förnybart bränsle i framtiden. Därför valde Stena metanol för Stena Germanica för att uppfylla de nya reglerna”, säger Franz Evegren, brandforskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Brandriskbedömningen utfördes av SP som del av metanolkonverteringsprojektet på Stena och involverade klassificeringssällskapet Lloyd’s Register, motortillverkaren Wärtsilä och fartygskonstruktören ScandiNaos som nyckelpartners.

Stena Germanicas nya brandskyddsdesign godkändes av Sverige i januari 2015. I slutet av samma månad påbörjade varvet de nya brandskyddsinstallationerna. Genom att hantera alla introducerade brandrisker är Stena nu säker på att brandsäkerheten inte bara har upprätthållits utan förbättrats genom konverteringen till metanol.

”Slutsatserna i detta projekt och planerad framtida forskning kommer att underlätta säker konvertering till miljövänligare fartygsbränslen i framtiden”, säger Franz Evegren.

För mer information, kontakta:
Franz Evegren, SP, tel. + 46 (0)10-516 50 88, franz.
evegren@sp.se

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Brandfilt från Bridgehall släcker bilbranden 

KG Knutsson AB lanserar nu den norska bilbrandfilten Bridgehill för den svenska marknaden. Filten är …