Hem » Artiklar » Vänner av stjärnan
Vänner av stjärnan

Vänner av stjärnan

Rikets ambulans- och räddningsberedskap, dess operationsduglighet och förmåga måste ges en avsevärt högre prioritet. Det är utan tvekan bråttom och omsluter en rad nödvändiga åtgärder för att säkerställa förmågan att värna liv och hälsa. Vi kan inte vänta på spretiga kommuner, kommunförbund, landsting, regioner och ambulans- och servicebolag för att återta beredskapen i samhället.

Vi måste sluta oss samman och bilda opinion för framtidens ambulans- och räddningstjänst. Arbetsgivarna svävar en hit och en dit som drakar utan lina. De få aktörer som verkligen hedrar föreskrifter, arbetstids- och arbetsmiljölagar är enkla att räkna. Personalen är i många avseenden dessvärre splittrad och fi nner sig i den ena tokigheten efter den andra. Ibland på grund av rädsla och behovet av dagligt bröd på bordet.

På vissa områden har fackförbund blivit alibin till nedrustning av beredskap. Ambulansbolag och landsting trängs frenetiskt likt griskultingar som kämpar för att nå suggans spenar, för att få bedriva verksamhet på bekostnad av vettiga arbetsvillkor och nedmonterad beredskap. Vi möter verksamheter som vare sig övar eller lever upp till grundtonen i ett avtalsförhållande. Det hela sker med arbetsgivar- och alarmeringsorganisationernas goda minne, och sker nästan uteslutande helt utan efterverkningar. Priset för detta ohederliga sätt att hantera skattepengar får betalas av de som allra mest behöver ambulans och räddningstjänst, det vill säga sjuka och skadade personer.

I en tid då delar av vår värld står i lågor bantar man ned på såväl ambulans och räddningstjänst.

Bland våra yrkesprofessioner råder en rad viktiga principer om att ta lika stort ansvar för allas behov av akutsjukvård och räddning, detta helt oavsett om den vårdbehövande är landsman eller inte. I en tid då befolkningen kraftigt ökar till följd av fl yktingströmmar från delar av världen där illdåd begås, sätter den många samhälls-faktorer på prov, däribland rikets ambulans- och räddningstjänst. Sveriges landsting och regioner fl aggar despotiskt och riskblint för nedskärningar, uppsägningar och sänkta krav när de borda rusta upp en på sina håll redan åderlåten verksamhet.

För anställda inom blåljusorganisationerna fi nns en stor oro som måste tas på allvar. En oro som riskerar att skapa motsättningar och konfl ikter i samhället. Detta förhållande är problematiskt.

Sammantaget skapar en underbemannad och illa övad blåljusverksamhet spänningar som leder till vanmakt hos de som förväntas utgöra alibi till verksamheten.

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Sök stipendie, nu!

Varje år delar RRB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som …