Hem » Artiklar » Utveckling och förtydligande av rollen som Länsstyrelsens räddningsledare
Länstyrelsens räddningsledare

Utveckling och förtydligande av rollen som Länsstyrelsens räddningsledare

Vilka författningar reglerar länsstyrelsens övertagande av kommunal räddningstjänst? Hur ser arbetssätten och arbetsuppgifterna ut när myndigheten väl tagit över ansvaret?

Detta är några av de frågor som diskuterades under de utbildningsdagar som MSB stöttade Länsstyrelsen Skåne i att planera och genomföra i slutet på december. De riktade sig mot personer som kan bli tilltänkta att agera som räddningsledare om en räddningsinsats blir så omfattande att länsstyrelsen tar över ansvaret för räddningstjänsten.

Syfte med utbildningsdagarna var just att diskutera vilka författningar som styr länsstyrelsens övertagande av kommunal räddningstjänst samt tydliggöra myndighetens arbetssätt och arbetsuppgifter efter ett sådant övertagande.

Juridiska frågeställningar kopplade till scenarier

Ett trettiotal deltagare från Länsstyrelsen Skåne samt chefer och räddningsledare inom räddningstjänsten deltog under utbildningsdagarna som genomfördes vid MSB Revinge.

”Innehållet utgick från ett antal juridiska frågeställningar”, säger Lars Persson, jurist inom MSB och delansvarig för utbildningen. ”Vi ville uppmuntra deltagarna att diskutera och problematisera: hur ska de författningar som reglerar övertagandet av kommunal räddningstjänst tolkas? Vad kan länsstyrelsen göra utan att faktiskt ta över detta ansvar?” ”Genom att diskutera dessa frågeställningar blev det också tydligt vilka ytterligare kunskapsbehov som finns hos räddningsledarna och cheferna för att kunna axla rollen som länsstyrelsens räddningsledare utifall det skulle bli aktuellt.”

Tydliggörande av länsstyrelsens stöd under händelser

Utöver att diskutera länsstyrelsens roll vid ett övertagande av kommunal räddningstjänst diskuterades också hur Länsstyrelsen Skåne på ett ännu bättre sätt kan stödja räddningstjänsten vid olika typer av händelser.

”Under utbildningsdagarna gavs det tillfälle att diskutera hur vi ytterligare kan utveckla samverkan under en händelse”, säger Johan Ekermann och Gert Jacobsson från enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen Skåne. ”Det var positivt då denna typ av diskussioner skapar förutsättningar för ett smidigare samarbete inom länet.”

”Nästa steg är att arbeta vidare med att följa upp initiativet med ytterligare utbildning för räddningsledare och chefer inom Skåne. Utbildningen kommer att ta sin avstamp i de kunskapsbehov som identifierades i december och genomföras under 2015.”

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Ledare av Peter Bergh

Informations­resistenta experter

Hejsan. I skrivandes stund löper presskonferens efter presskonferens med dykande börser, krispaket, varsel och presentationer …