Hem » Artiklar » UTREDNINGEN BORDE HA GJORTS LÅNGT TIDIGARE.
Hot och våld mot räddningstjänstpersonal

UTREDNINGEN BORDE HA GJORTS LÅNGT TIDIGARE.

Lars Klevensparr, förbundsdirektör Räddningstjänsten Storgöteborg

       Jag är kritiskt till att utredningen om förstärkt rättsligt skydd för blåljuspersonal inte gjorts långt tidigare. Som före detta polismästare i Göteborg kan jag möjligen tycka att polisen som har en repressiv roll kan få tåla något mer. Men brandmän och ambulanspersonal ska inte behöva tåla hot eller våld överhuvudtaget, säger förbundsdirektör Lars Klevensparr på Räddningstjänsten Storgöteborg.

LARS KLEVENSPARR TILLTRÄDDE SOM förbundsdirektör i Göteborg år 2013, efter 30 år som polis varav de sista fyra åren som polismästare i Göteborg.
–   Hot och våld är idag tyvärr en del av mina brandmäns vardag. Detta åskådliggörs tydligt i en monter på vår huvudbrandstation Gårda där vi visar upp gamla brandfordon. I montern ligger en sten på 7-8 kilo som kastades från en gångbro mot ett räddningsfordon och hamnade i rutan. Lyckligtvis kom ingen till allvarlig skada men det kunde ha gått riktigt illa. Så det är absolut en realitet, säger han.Han berättar om många åtgärder som vidtagits inom Räddningstjänsten Storgöteborg för att minska riskerna för personalen. Det handlar om exempelvis förstärkta laminatrutor, skyddsglasögon mot grön laser och särskilda larmplaner i samarbete med polisen.

–   Dessutom har vi anammat Nationella bastaktiken, polisen koncept som infördes efter kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg. Den omfattar all vår personal i yttre tjänst och handlar om kommunikation och om att på ett bättre sätt läsa av människors agerande i olika situationer, berättar Lars Klevensparr.
–  Men vi arbetar även förtroendeskapande på flera håll och fick en särskild utmärkelse vid ”Brand 2015” på Gotland. Det rörde sig om projektet ”Människan bakom uniformen” där vi träffar ungdomar för ömsesidig förståelse. Dessutom genomför vi en årlig brandkunskapsutbildning för i princip alla femteklassare inom Storgöteborg. Ett annat exempel är projektet ”RSG Ungdom” i samverkan med Göteborgs stad där ungdomar i riskzonen erbjudits en period av särskild anställning hos oss, berättar han.
–   Vi kanske inte med statistik kan belägga att vårt förebyggande arbete ger resultat, men vi är helt övertygade om att de personlig relationer som uppstår när brandmän möter ungdomar har mycket goda effekter över tid.

Lagstiftarna vaknat sent

Nu pågår alltså en utredning om förstärkt rättsligt skydd för blåljuspersonal med riksåklagare Anders Perklev som utredare. Lars Klevensparr tycker att detta är positivt men han är samtidigt kritisk.
–  Jag tycker att lagstiftarna i vanlig ordning vaknar upp något sent.  En sådan utredning borde ha gjort långt tidigare. Den sociala oron tog fart 2008-2009 och man kan tycka att nya lagar som skyddar blåljuspersonalen borde ha funnits på plats redan 2010-2011, menar han. Lars Klevensparr är i grunden positiv till tanken på att räddningstjänstpersonal ska få tjänstemannastatus.

–   Ja, om lagstiftaren är tydlig med att alla former av hot och våld mot en brandman i alla lägen också innebär ett angrepp på samhället så är jag positiv. Men detta måste vara väldigt tydligt skrivet i lagen så att det inte är fritt fram för domstolen att i efterhand föra förmildrande resonemang av typen; ”brandmännen hade trots allt tåliga och robusta larmställ på sig, så då var det nog inte så farligt”. Sådant har jag nämligen dålig erfarenhet från mitt gamla yrke som polis
–   En annan sak att ge akt på är att så fort man blir tjänsteman i lagens mening så tillkommer även begreppet ”tjänstefel”. Risken för att begå tjänstefel kan medföra att räddningstjänstpersonal i vissa lägen agerar mer försiktigt än vad som annars skulle ha varit fallet. Medaljen har alltså två sidor och det är viktigt att både fack och arbetsgivare är observanta här så att vi inte hamnar i en björntjänst-situation, menar Lars Klevensparr.

 

TEXT: ANDERS FAHLMAN

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …