Hem » Artiklar » Unikt av en arbetsgivare att förstöra en tradition!
Unikt att förstöra en tradition

Unikt av en arbetsgivare att förstöra en tradition!

Anders Bjällfalk, som är anställd på MSB och under flera av MSB:s internationella insatser har samarbetat med Bengt-Åke Johansson, räknar personer i Sverige som har denna kompetens och erfarenhet på ena handens fingrar. Han är bestört över att Bengt-Åke Johanssons arbetsgivare tänkte samordna inkomsterna från MSB med avtalspensionen. – Det är unikt för Bengt-Åkes arbetsgivare att förstöra en tradition som har funnits sedan begynnelsen, framhåller han.

Sedan år 2005 är Anders Bjällfalk fast anställd på MSB, där han arbetar med de internationella insatserna, och då, i Sverige, ansvarar för att fordon, inklusive sådant som reservdelar och verktyg kommer i väg. – Det är mycket att hålla reda på, men väldigt roligt, säger han från Västbanken, där han tjänstgör som Building and Transport Manager inom Logistics and Administration Division i den civila organisationen Temporary International Presence in Hebron (TIPH). Sverige är ett de sex länder vilka ingår i TIPH, som på uppdrag av Israel och Palestina bildades år 1997, för att hjälpa till att stabilisera situation i Hebron. – TIPH har mandat att observera och rapportera det som sker här; allt från trakasserier och stenkastning till husrannsakan; vi har arabisktalande observatörer som är med i varje patrull så att vi kan förstå allt som sägs på ett korrekt sätt. Just nu är läget normalt, säger han och förklarar att han ansvarar för basen – ett tidigare hotell – där personalen bor och arbetar, inklusive cirka 30 fordon. – Fram till den sista januari är jag sekonderad via MSB, som samarbetar med TIPH, men jag funderar på att stanna ett halvår till, så att det blir ett år, sammanlagt. Det är nog inga problem vad gäller tjänstledighet från MSB, konstaterar han.

Brandmän med disciplin

Anders Bjällfalk förklarar att när dåvarande Räddningsverket började verksamheten med internationella insatser rekryterades enbart folk från Försvarsmakten och brandförsvaren, men att det inte är lika vanligt att rekrytera från Försvarsmakten i dag. – Däremot har det alltid fungerat att rekrytera från brandförsvaren. En av fördelarna med brandmän är att de har en disciplin som man inte hittar i någon civil verksamhet, alltså att de är samordnade i styrkorna och på stationerna. Denna disciplin tar de även med sig ut på uppdragen.

På ena handens fingrar

Anders Bjällfalk, som under flera av MSB:s internationella insatser har samarbetat med Bengt-Åke Johansson, räknar personer i Sverige som har denna kompetens och erfarenhet på ena handens fingrar. Han ser det som unikt för Bengt-Åke Johanssons arbetsgivare att förstöra en tradition som funnits sedan begynnelsen. Foto: Privat
Anders Bjällfalk, som under flera av MSB:s internationella insatser har samarbetat med Bengt-Åke Johansson, räknar personer i Sverige som har denna kompetens och erfarenhet på ena handens fingrar. Han ser det som unikt för Bengt-Åke Johanssons arbetsgivare att förstöra en tradition som funnits sedan begynnelsen. Foto: Privat

Under flera uppdrag har Anders Bjällfalk samarbetat med Bengt-Åke Johansson, när denne haft funktioner som konvojledare, mekaniker och instruktör för både mekaniker och chaufförer i insatsländer såsom Kenya, Uganda och Sudan, samt Kongo, där uppdraget gällde minröjning.

– Jag räknar dem som har denna höga kompetens och långa erfarenhet som Bengt-Åke, vad gäller de internationella insatserna, på ena handens fingrar – han är väldigt duktig. Många har den tekniska kompetensen, men att dessutom kunna ta kommandot, leda och lära ut kunskap – det är unikt, framhåller han. Anders Bjällfalk understryker att det är svårt att hitta folk som klarar av den här miljön. Personer som har ett bra CV och som under intervjun verkar vara lämpliga, kan väl på plats visa sig inte fungera. – Det kan vara något i klimatet, extrem värme och kyla till exempel, samt att det inte alltid finns vatten. Därtill är systemen i dessa länder helt annorlunda än i Sverige. Förhalningar i tullar förekommer, liksom försök från tullpersonal och polis att få mutor. Det är bara en viss typ av personer som klarar att ta sig igenom detta, och Bengt-Åke är en sådan, han är stark och ger sig bara inte.

Mot all rim och reson!

Anders Bjällfalk är starkt kritisk till detta att Bengt-Åke Johanssons arbetsgivare hade tänkt samordna hans avtalspension.

– Det är helt galet att det inte gick att ordna detta med pensionen för Bengt-Åke; det är naturligtvis fel att den som hjälper till med humanitära insatser ska bli av med pensionen. Jag vet att det även tidigare har varit svårt för honom att få tjänstledigt, och blir alldeles bestört av detta; det är mot all rim och reson att gå emot den här verksamheten. Jag har heller aldrig hört talas om att någon annan arbetsgivare har gjort något liknande, andra brandmän får ledigt hur lätt som helst – det är unikt för Bengt-Åkes arbetsgivare att förstöra en tradition som funnits sedan begynnelsen!, avslutar han.

Fakta MSB

MSB, och tidigare Räddningsverket, har i uppdrag av regeringen att hålla beredskap för internationella bistånds- och katastrofinsatser. Sedan det första uppdraget genomfördes, år 1988, har MSB rekryterat cirka 2 000 personer till 600 insatser i cirka 80 länder. Vanligen genomför MSB 50–60 olika insatser utomlands samtidigt. I första hand handlar det om att bidra till att rädda människoliv, både i katastrofsituationer och mer långsiktigt för att minska risker och konsekvenser för nya katastrofer.

De flesta insatserna är stöd till hjälporganisationer inom FN och EU – för att öka deras möjlighet att samordna sig, att snabbt komma fram och att utföra sitt arbete i katastrofområden. Förfrågan kommer även från enskilda länder. MSB är också Sveriges civila aktör inom området minor och oexploderad ammunition. msb har en personalpool, där personer som tidigare haft uppdrag har anmält sitt intresse, och det är till dem som MSB:s rekryterare skickar förfrågan. När behov finns av personer med annan kompetens söks dessa via MSB:s hemsida, dit man också själv kan anmäla sitt intresse och bifoga sitt CV. för att komma ifråga till de flesta av MSB:s internationella insatser räcker det inte med att vara brandman, utan en teknisk bakgrund – till exempel som ingenjör, eller liknande krävs. Vidare krävs egenskaper såsom social kompetens, samt för vissa uppdrag också förmåga att leda och att föra information vidare.

Källa: msb.se och Anders Bjällfalk

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Ledare av Peter Bergh

Informations­resistenta experter

Hejsan. I skrivandes stund löper presskonferens efter presskonferens med dykande börser, krispaket, varsel och presentationer …