Hem » Artiklar » Tre brandvarnare har förbjudits
Tre förbjudna brandvarnare

Tre brandvarnare har förbjudits

Av sammanlagt 23 brandvarnare har 3 så allvarliga brister att de inte får säljas i Sverige. Sex modeller har mindre anmärkningar, som respektive tillverkare ska få tillfälle att rätta till. Detta enligt tester som har genomförts bland annat på uppdrag av Boverket – och fler brandvarnare som inte uppfyller de formella kraven kan bli föremål för åtgärder från Boverket.

Enligt en pressrelease har Boverket, i ett samarbete med andra nordiska länder, undersökt en del av marknaden för brandvarnare. Totalt 23 brandvarnare på den svenska, danska och norska marknaden har testats inom fyra områden: riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering, samt ljudsignal och korrekt frekvens. I testet för riktningsberoende och indikeringskänslighet undersöktes om brandvarnaren fungerade oavsett hur den var riktad och även hur snabbt den slog larm. Brandvarnarens förmåga att reagera på rök och hur högt den låter testades i de andra två områdena. Om brandvarnarna kan kopplas samman har även denna egenskap testats.

Brandvarnaren kan få godkänt (JA) eller icke godkänt (NEJ) för de testade egenskaperna. Boverkets brandexperter har sedan studerat resultaten och bedömt eventuella avvikelser. Utöver laboratorietester har projektet även inneburit att ett 30- tal tillverkare fått besök av Boverkets personal, som kontrollerat deras produkter, prestandadeklaration och CE-märkning.

Försäljningsförbud och återkallning

Tio brandvarnare klarade provningarna utan anmärkningar. Men, tre brandvarnare som fi nns att köpa i Sverige visade så allvarliga brister att Boverket har beslutat att de får försäljningsförbud och ska återkallas.

Det gäller Proove (EL316/1317/JB-S01), Fireinvent/OG-invent (SA 109 Snapalarm) samt PowerFern AB (PF 810AC-5 FIRE ALARM).

Sex produkter klarade inte alla delar av testerna. I dessa fall får respektive tillverkare möjlighet att rätta till felet. (Läs hela testresultatet på: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/tre-brandvarnare-forbjuds-i-sverige/).

Kontrollen fortsätter

Ann Peterson, jurist på Boverket, berättar för SFF att Boverket fortsätter att kontrollera även att prestandadeklarationen och CE-märkningen följer kraven och att alla dokument finns och är korrekta. Kontrollen av dokument omfattar fl er brandvarnare än de 23 som nu har testats och är inte slutförd ännu. Detta kan resultera i att fl er brandvarnare som inte uppfyller de formella kraven kan bli föremål för åtgärder från Boverket.

– Vad gäller de sex brandvarnarna som har mindre brister handlar det om ett juridiskt ärende, och innan slutresultaten redovisas är detta sekretessbelagt. Jag förutsätter att felen rättas till, säger Ann Peterson, och förklarar vidare att Boverket fortsätter att följa marknaden för brandvarnare.

– Den här marknadskontrollen innebär ett stort arbete, som beskriver de problem och frågeställningar som kommer fram, förklarar hon.

Snabba slutsatser

Brandvarnaregruppen är en leverantörsförening för – i dag tolv – företag som importerar brandvarnare till den svenska marknaden. Nästan alla brandvarnare som säljs i Sverige kommer från något av dessa medlemsföretag. (Mer information finns på www.brandvarnaregruppen.se).

Enligt Lars Östrand, ordförande i Brandvarnaregruppen, finns ett antal frågetecken gällande Boverkets test.

– Testerna har gjorts på ett labb i Frankrike, men personerna i Sverige som tolkat utvärderingarna var tvungna att dra snabba slutsatser på grund av tidspress. Innan man offentliggjorde undersökningen borde man ha konsulterat Brandvarnaregruppen för att få en del förklaringar, säger han och berättar att Brandvarnaregruppen under hösten har haft en diskussion med Boverket om detta.

Priser i stället för kvalitet

Lars Östrand framhåller att Brandvarnaregruppen inte går emot att de tre brandvarnarna som fick sämst resultat har tagits bort från marknaden.

– Att det finns brandvarnare med tekniska brister beror på att tillverkarna har krigat om priserna snarare än om kvaliteten. Det finns ett par fabrikat på EU:s Rapexlista (Rapid Alert System for Un-Safe Non-Food Products), som har många anmärkningar, och där är det inte rätt ställt – de har inte kvalitetssäkrat produkterna, konstaterar han.

Lars Östrand understryker att det är viktigt att ha flera brandvarnare i bostaden.

– Ingen vet exakt hur luftströmmarna/röken går, kanske når röken inte brandvarnaren om det bara fi nns en i bostaden. Därför bör en brandvarnare installeras i varje rum. Själv har jag fl era olika fabrikat hemma, såväl joniserande som optiska. En brandvarnare är en billig livförsäkring, avslutar han.

Testa på samma sätt

Jens Hjort på Brandskyddsföreningen framhåller dock att generellt för samtliga EU-standarder är att testmetoderna ska utformas så att samtliga laboratorier, var som helst inom EU, ska kunna utföra dem på samma sätt.

– Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom respektive marknad. Brandskyddsföreningen har deltagit under lång tid, men Brandvarnaregruppen har nyligen gått med och kommer kanske att påverka kommande utgåvor av standarden, säger han.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Med 42 års erfarenhet i ryggen

Det är solidariteten som förändrats allra mest, bland brandmän men framförallt samhället i stort. Det …