Hem » Artiklar » Tidiga med att skaffa defibrillator
Vattenpalatset i Lerum

Tidiga med att skaffa defibrillator

Vattenpalatset i Lerum ägs av kommunen, och Svenska Bad bedriver verksamheten, där samt i gymmet Actic. Emma Thun, nu platschef på Actic, samt som tidigare även har jobbat på badet, berättar att det var Svenska Bad själva som, för flera år sedan, införskaffade den defibrillator som sitter vid ingången till badet, samt att brandmän av tradition har anställts som badvakter.

– Ledningen vill göra det så säkert som möjligt för våra kunder, och för personalen, säger hon och förklarar att ambulanssjuksköterskan och numera medicine doktorn, Andreas Claesson, som forskar på drunkning och hjärtstopp regelbundet varje år utbildar all personal i badet, samt all fast personal i gymmet i D-HLR.

– Även extraanställd personal bjuds in och de allra flesta vill gå utbildningen, den är väldigt populär, säger Emma Thun och framhåller att hon upplever det som tryggt att ha brandmän på plats, eftersom de är så kunniga.

– Förut tänkte jag att det främst är i badet som risken finns för olyckor, men vi har ett stort antal kunder och många av dem är seniorer. Folk runt 20 har självklart en fördel av träning, och det är roligt att de kommer hit. Men, det är ännu roligare att se människor runt 70, som kommer hit med käpp i början, och som ett halvår senare kan resa sig upp från en stol utan att ta tag i något, säger hon.

Övat upp färdigheten

Emma Thun
Emma Thun, platschef på Actic, upplever det som tryggt att ha brandmän på plats, eftersom de är så kunniga. Foto: Privat

Samma dag som Lars Kärreman drabbades av hjärtstoppet hade Emma Thun bokat ett möte med personalen, och hon anlände strax efter händelsen.

– Jag höll debriefingen med Andreas. Sedan ringde jag Jimmy och Anders för att ta reda på hur de mådde – och givetvis ville jag också tacka dem så mycket, säger hon och förklarar att Andreas Jonsson skrev en liten rapport samma kväll.

– Vi har färdigtryckta blanketter för detta eftersom det är viktigt att kunna utvärdera händelser för att se om vi behöver öva på något för att förbättra organisationen. Men allt fungerade bra; jag är så glad att Lasse har klarat sig utan men – jag såg honom här för någon dag sedan och han är i fin form, konstaterarhon och berättar att för några veckor sedan råkade en man ut för blodtrycksfall när han tränade.

– Även det gick bra, så det är tydligt att vi har övat upp vår färdighet tillräckligt; alla vet vilken roll man ska inta. Det är en fördel att så många har jobbat ihop länge och känner varandra; vi har väldigt liten personalomsättning här, understryker hon.

Fakta om Hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp sker oftast helt utan förvarning. Den dominerande orsaken (70-80 procent) hos vuxna är så kallad ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt), men det är också vanligt att orsaken förblir okänd.

Tillståndet innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod, vilket beror på ”elektriskt kaos” i hjärtat, och den vanliga rytmen övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), varpå hjärnan drabbas av syrebrist. Efter bara några sekunder faller den drabbade ned medvetslös.

Det enda som nu kan rädda den drabbade är hjärtlungräddning (HLR). Om D-HLR, som står för Defibrillerings-HLR, används ökar chansen till överlevnad avsevärt. D-HLR, som endast utförs på vuxna, innebär en elektrisk chock genom hjärtat med en defibrillator. Tiden till första defibrilleringen är direkt avgörande för överlevnadschansen vid hjärtstillestånd, och bör ske inom tre minuter. Chansen till överlevnad minskar med tio procent för varje ”oanvänd” minut.

I väntan på en defibrillator och därefter mellan strömstötarna ska alltid HLR med god kvalitet genomföras: kraftiga bröstkompressioner mitt på bröstet skapar blodcirkulation. Barn som drabbas av hjärtstopp är oftast andningsrelaterat och HLR är därför av största prioritet.

Om inget görs börjar kroppen – och då framför allt hjärnan – efter fem minuter att drabbas av obotliga skador av syrebristen som uppstår. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig.

I Sverige drabbas årligen mer än 15 000 personer av plötsligt hjärtstopp, och cirka 1 300 av dessa räddas till livet – 500 utanför och 800 på sjukhus.

ICD STÅR FÖR Implantable Cardioverter Defibrillator.

BRF är initiativtagare till och har väldigt hårt drivit frågorna om att IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) bör vara en arbetsuppgift som kompletterar räddningstjänstens ordinarie sysslor. BRF:s ordförande, Peter Bergh, då anställd av landstinget, samt deltidsbrandman, ingick i det nätverk som redan i slutet av 1980-talet initierade verksamheten. Verksamheten bedrivs och benämns på olika sätt i landet, bland annat som Lätt-IVPA-larm, Sjukvårdslarm, Salsalarm och Samlarm.

Jämfört med det traditionella räddningstjänstarbetet innebär utförandet av hälso- och sjukvårdsuppgifter stora skillnader för brandmännen. Det handlar om sådant som applicering av nackkrage, givande av syrgas och användning av defibrillator. För att få utföra dessa uppgifter krävs särskild utbildning och en personlig delegation från ansvarig läkare.

Brandstationen i Lerum är, dygnet runt, bemannad med en heltidsstyrka om minimum 1+4, samt en deltidsstyrka – med samma numerär – i beredskap. Här finns även en ambulans, bemannad av två personer dygnet runt. Men, då invånarantalet i kommunen är cirka 40 000 dras räddningstjänsten ofta på IVPA-larm.

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Svenska hjärtstartarregistret och Peter Bergh.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Detta går inte längre

När jag denna lördagsmorgon körde in till jobbet för att gå på mitt pass lyssnade …