Hem » Artiklar » The Rock
The Rock
The Bureau of Training and three other FDNY units operate at the New York City Fire Academy

The Rock

New York Fire Department och deras övnings och utbildnings-anläggning även kallad ”The Rock” består av 11 stora byggnader och alla möjliga faciliteter för att öva alla former av olyckor. Akademin ligger på 27 hektar mark på Randall Island vid Triboro Bridge som förbinder de tre stadsdelarna Manhattan, Queens och Bronx.

Vid besöket på ”The Rock” nyutbildades det 360 blivande brandmän som har 70 instruktörer till sin hjälp. Även brandstationerna i New York övar på ”The Rock”.

För att bli brandman i New York måste man bl.a. genomföra ett CPAT test som är en arbetsrelaterad bana. Under testet bär man en viktväst som motsvarar vikten av larmställ och luftpaket. Åtta moment skall genomföras på max 10 minuter och 20 sekunder. Bland momenten ingår livräddning av docka, springa i trapphus, dra slang, stegklättring, inbrytning med verktyg, bära utrustning, sökmoment och arbeta med takstötta. Alltså arbetsrelaterade tester som motsvarar det man skall klara av som brandman i New York. Man är tvungen att klara banan på utsatt tid för att få testa vidare till brandman.

Utbildningen är under disciplin och påminner om militär grundutbildning. Med tanke på antal elever och lärare motsvarar det i storlek ett svenskt regemente som utbildas varje år. Utbildningen är 6 månader lång och de testas under utbildningen ett antal gånger på en arbetsrelaterad bana som innehåller i princip samtliga moment en brandman gör som livräddning via stege, slangdragning, rökdykning, hantering av olika verktyg osv….

Under hela testet följer en ”personlig” instruktör med den testande brandmannen. Målsättningen är att brandmännen ska förbättra sig själva under hela utbildningen.

Skyddsnätet är lite glesare i New York då man skickas hem under ny utbildningen om man inte klarar av banan på godtagbar tid.

Efter sin utbildningstid på 6 månader skickas de till den station som de placeras på för ett års praktik och därefter tillbaks till ”The Rock” för examen.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla …