Hem » Artiklar » Teknik fångar alla aspekter vid övning
Teknik fångar alla aspekter vid övning

Teknik fångar alla aspekter vid övning

Studien F-REX syftar till att stödja lärande och återkoppling från praktiska övningar genom att kombinera pedagogiska metoder med teknik för att dokumentera och visualisera övningarna. En grund är att dokumentera övningar med video, ljud och bild vilket sedan kan spelas upp i ett verktyg där all information synkroniseras i tid och rum och kan ge en överblick över händelseförlopp. Studien är ett samarbete mellan MSB och FOI och avslutas vid årsskiftet 2014-2015.

Tekniken och metoderna i studien testades inom ramen för MSB:s utbildning Räddningsledning B under hösten 2014. Räddningsledning B är en vidareutbildning i rollen som räddningsledare för räddningstjänsten.

Här intervjuas Mirko Torstensson från FOI och Mikael Nyberg, en av lärarna inom Räddningsledning B.

Mirko Torstensson: Tekniken ska stödja pedagogiska metoder, och nyttan är att verkligen kunna spela upp hur det faktiskt var under en övning. Vad och hur man faktiskt sade saker på radio, var man placerade utrustning, i vilken ordning som saker gjordes och ge en översikt av händelseförloppet.

Mikael Nyberg: Man kan tydliggöra kopplingar mellan olika ledningsnivåer och bl.a. se hur information sprids i organisationen. Samverkan mellan olika organisationer går även att visa.

Hur påverkar tekniken vårt sätt att se och använda oss av utvärdering?
Mirko: Förhoppningen är att lärarna ska få ett tekniskt verktyg och pedagogiska metoder för att kunna hålla mer omfattande utvärderingar och ge mer lärorik återkoppling till eleverna.

Mikael: Vi kommer att försöka använda den vid större insatsövningar. Vi vet inte än om det kommer att påverka scenariot i övningen men det kan hända att vi lägger in något moment som kan visualiseras på ett bra sätt med F-REX. Däremot tror jag att det kan bli svårt att få in det i mängdträning. Möjligen kan man sätta ihop en visualisering med färre datakällor som kursdeltagaren själv får titta på och utvärdera sig själv.

När allt spelas in på film, ser ni en risk för deltagarna håller tillbaka?
Mirko: Vår erfarenhet är att efter en väldigt kort stund ser alla elever kameror och annan dokumentationsutrustning som helt naturliga. En förutsättning för detta är givetvis att man tillämpar metoderna för ökad inlärning och inte för att leta syndabockar.

Finns det risk att deltagarnas integritet tummas på?
Mirko: Om alla har inställningen att vi alla vill väl och att detta är för att vi tillsammans ska lära oss så mycket som möjligt blir det inte ett stort problem. Men det kommer att fi nnas situationer som blir svårare att hantera. Det kan fi nnas riktlinjer inom myndigheten hur man hanterar data och det måste vi kunna möta. Offentlighetsprincipen gäller för alla myndigheter och IT-säkerhet är en viktig aspekt.

Hur kommer metoden att lanseras?
Mirko: Det här är en studie som tar fram förslag på hur metoder och teknik kan användas. De olika upplägg som testas kan MSB Sandö och Revinge fortsätta att använda om de vill. En MSB-rapport kommer att tas fram som kommer att vara tillgänglig för alla.

Om skribenten

Text: Fredrik Solvang

Information om F-Rex: http://foi.se/rapport?rNo=FOI-R–3624–SE

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Blod, benflisor, tänder och grus

Det har gått några år och Michael “Micke” Barkström ber om ursäkt och säger att minnena …