Hem » Artiklar » Svar på artikeln: SKUM – alarmerande farligt!
SKUM – alarmerande farligt!

Svar på artikeln: SKUM – alarmerande farligt!

I föregående nummer av Swedish Firefighters publicerades en debatt artikel med titeln SKUM – alarmerande farligt! författad av Bo Andersson på MSB samt Peter Bergh ordförande BRF.

I artikeln påstods att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genomfört de släckförsök som det hänvisas till i artikeln. Så är inte fallet. SP deltog inte i planering, upplägg eller genomförande av dessa försök. SP har heller inget forskningsunderlag som innebär att vatten kan anses generellt vara bättre på att kyla brandgaser och stoppa pyrolysfasen än skum vid fibrösa bränder. SP Brandteknik har under många år arbetat med forskning inom släckområdet såväl ur taktisk som ur praktisk synvinkel. Erfarenheten, väl känd bland räddningstjänster, är att släcktaktik och metod måste anpassas till det specifika brandscenariot. Det som fungerar väl i en situation kan inte användas i en annan.

Ett flertal rapporter kopplad till användning av skum och andra släckmetoder finns att ladda ner från SPs hemsida: www.sp.se. En av de mer omfattande studierna som genomförts kring skum och CAFS finns sammanställt i rapporten En sammanställning av kunskaper och erfarenheter kring Klass A-skum och CAFS (SP Rapport 2005:46).

Om skribenten

Text: Dr Margaret Simonson McNamee, Forskningschef SP Brandteknik.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla …