Hem » Artiklar » Susan Shaw – Environmental Health Scientist
Susan Shaw

Susan Shaw – Environmental Health Scientist

Susan Shaw har genomfört en liten studie på brandmän i Maine, USA. Studien testade blodet hos 12 brandmän direkt efter att de varit på ett larm. Resultatet var slående.

Trots de få brandmännen som testades drar forskarna slutsatsen att brandmän löper en ännu större risk för cancer än vad man tidigare trott. Nivåer av poly bromerade difenyletrar, eller PBDE, var tre gånger högre än nivåerna hos den allmänna befolkningen. PBDE används som flamskyddsmedel i hushållen i möbler, mattor, plast, datorer och skumisolering.

Studien visade också att brandmännen hade höga halter av dioxiner och furan, två föreningar som har samband med cancer och andra hälsorisker som produceras när flamskyddsmedel brinner. Nivåerna av dioxiner och furan hos brandmän var hundra gånger högre än vad som någonsin upptäckts hos den allmänna befolkningen.

Med anledning av de resultat man fick på de tolv brandmännen i Maine planerar forskarna nu en större studie av brandmän i New York för att få evidens i det hela. Studien finns att läsa på Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond hemsida.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …