Hem » Artiklar » Stolt politiker!

Stolt politiker!

Folkpartisten Mats Werne, som mellan år 2010 och 2014 var ordförande i Helsingborgs räddningsnämnd, är glad och stolt över att han, de övriga politikerna, tjänstemännen samt brandmännen gemensamt har lyckats skapa en sådan modern och flexibel brandstation – som är förberedd för utökad beredskap.

Mats Werne
Mats Werne (FP), var mellan år 2010 och 2014 ordförande i den dåvarande räddningsnämnden i Helsingborg. Denna mandatperiod är han ledamot i stadsbyggnadsförvaltningen, samt ersättare i kommunfullmäktige. Foto: studio-e.se

Mats Werne (FP ) ser på åren i Helsingborgs dåvarande räddningsnämnd som både trevliga och intressanta.

– Vi åstadkom många bra saker, och särskilt glad är jag för personalens skull att arbetsmiljön på Station City har blivit optimal. Tjänstemännen och brandmännen har i stort sett fått fritt spelrum här, och det har varit väldigt stimulerande att diskutera med Christer Haraldson och många övriga, som har visat ett sådant engagemang. Jag känner mig stolt över att som fritidspolitiker ha fått möjlighet att medverka i skapandet av en modern och flexibel brandstation, framhåller han, och konstaterar att det blev väldigt bra i slutändan att bygget fördröjdes.

– Under åren hann utvecklingen gå framåt, med nya forskningsrön och konceptet Friska Brandmän – och det är roligt att vi nu ligger absolut i framkant. Att kunna förebygga ohälsa på det sättet är, för såvitt jag vet, unikt i Sverige, säger han och betonar att politikerna i räddningsnämnden hela tiden har varit eniga om att brandmännens arbetsmiljö måste förbättras.

– Fördröjningen kom sig av att det var svårt att hitta en lämplig tomt. Det löste sig när bygget av den planerade järnvägstunneln av flera skäl lades i malpåse; kalkylen var osäker, men det handlade om minst tre miljarder, vilket inte är rimligt – särskilt med hänsyn till planerna på en fast förbindelse frånHelsingborg till Öresund. När förutsättningarna ändrades hade Trafikverket inte längre någon användning för den här tomten utan kommunen kunde köpa den, berättar han.

Förberett för ökad bemanning

Tunnelbygget ingick som en del av H+, det största stadsförnyelseprojektet hittills i Helsingborg. Staden växer med drygt 1 000 personer varje år, och H+ är tänkt att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser. Det handlar om ett gammalt hamn- och industriområde, vilket sträcker sig från Gåsebäck i söder, via Campus Helsingborg till Knutpunkten i norr.

– Målsättningen är att cirka 10 000 personer ska bo och arbeta här år 2035. Vissa restriktioner finns vad gäller att bygga i hamnen, eftersom den är ett riksintresse. Station City har förberetts så att bemanningen kan öka, utan att någon tillbyggnad behöver göras, för att kunna möta utvecklingen i H+ området.

Saknar samlokalisering

Även Mats Werne hade ambitionen att en samlokalisering skulle ske av räddningstjänsten, ambulansverksamheten och polisen.

– Det borde vara värdefullt att de olika organisationerna kan samverka och lära av varandra, men nu blev det inte så: Region Skåne har valt att bygga nya, egna lokaler i Berga.

Liten miss med datum

Samt finns det en liten sak som han – personligen – gärna hade sett annorlunda:

– Tanken var att Station City skulle stå klar år 2014, men på grund av en detalj i byggplanen blir det först i år. Station Gåsebäck invigdes den 9 november 1941, och detta med årtalen hade varit en rolig detalj – om vi hade kunnat inviga Station City den 9 november 2014, alltså på dagen 73 år efter det att Station Gåsebäck invigdes. Samt hade jag, som ordförande i räddningsnämnden, möjligen fått klippa bandet. Skämt åsido: det ska bli väldigt roligt att vara med på invigningen, den 20 maj, avslutar han.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Somewhere – Everyday – Firefighter

I september 2018 hade jag förmånen att köra motorcykel till Western rally, tillsammans med andra …