Hem » Artiklar » Station City – Världens modernaste brandstation?
Station City i Helsingborg
Station City består helt av betongstomme, prefabricerade betongväggar och betong. På taket har solpaneler installerats, som försörjer stationen med el. Av säkerhetsskäl används bara en dörr för personpassage.

Station City – Världens modernaste brandstation?

Som varandes en korsbefruktning av Friska Brandmän, Skellefteåmodellen och personalens egna – smått revolutionerande – idéer, är det inte omöjligt att Station City är världens modernaste brandstation. Verksamhetsansvarige eldsjälen, Christer Haraldson, lät sig under projekteringen inspireras såväl av flygets business class, som en spökrädd änkas bygge i Kalifornien. Han är stolt över resultatet.

Christer Haraldson
Christer Haraldson har en delad tjänst: en dag i veckan är vikt åt ansvaret för dykorganisationen, medan han de övriga fyra dagarna tjänstgör som servicesamordnare. Det innebär alltifrån drisft av fordon, material och övningsfält.

Station Gåsebäck har, som vi rapporterade i SFF 2/14, länge varit utsatt, bl.a. av fuktskador, och ända sedan Station Bårslöv stod klar, år 2003, har diskussionen pågått gällande hur en renovering skulle kunna genomföras.

– År 2007 gjorde en utomstående konsult en utredning, vilken jag invände mot eftersom den främst gällde den administrativa verksamheten. Inget tänk fanns avseende brandmännens arbetsmiljö, och som enhetschef för den operativa verksamheten tyckte jag inte att det var acceptabelt. Då ingick även ambulansen i verksamheten och det krävdes en nystart; att helrenovera eller bygga nytt, säger Christer Haraldson, som konstaterar att det så här i efterhand känns bra att förslaget att bygga ut Gåsebäck på baksidan avslogs.

– Det skulle ha kostat 120 miljoner, vilket de då ansvariga politikerna och stadsförvaltningen, ansåg vara alldeles för mycket. Lokalerna var dock i så dåligt skick att ledningen och den övriga administrativa personalen, år 2011 flyttade till station Bårslöv – vilken när den byggdes förbereddes för en tillbyggnad – och där även SOS Alarm är inhysta. När så en i alla hänseenden lämplig tomt frigjordes, ett par hundra meter söder om den gamla stationen, togs beslutet att bygga nytt.

Tänka annorlunda

Station City
Från början togs stången med av nostalgiska skäl, men eftersom stationen är mindre än det var tänkt blev det färre trappor, så nu kommer stången att användas när brandmannen befinner sig i logementen. Övervåningen rymmer även kök och två tv-rum. Foto: Inger Wiklund

Att det nu handlade endast om den operativa verksamheten innebar en starkt reducerad kostnad. Sammanlagt gavs en summa om 75 Mkr för en ny stationsbyggnad, samt tillbyggnaden på stationen i Bårslöv, för den administrativa personalen. När den senare hade åtgärdats återstod 43 Mkr.

– Det kostar ungefär 22 000 kronor per kvadratmeter att bygga nytt, varför det blev en liten station, men det fungerade ju nu. Samt tvingades vi att tänka annorlunda, konstaterar Christer Haraldson.

Uppdraget att rita stationen gick till Fredblad Arkitekter, med AnnCharlotte Castler på Halmstadskontoret som ansvarig. Hon har även ritat stationen i Falkenberg respektive ombyggnaden av stationen i Halmstad. Som entreprenör upphandlades Byggmästar’n i Skåne. Det första spadtaget togs den 27 mars 2014.

Kontaminerade kläder

En arbetsgrupp inom dåvarande Helsingborgs brandförsvar skapades – som har letts av Christer Haraldson – för att arbeta med projekteringen, och där bl a styrkeledaren Tobias Palm har ingått. Ur denna grupp bildades så småningom Friska Brandmängruppen, i vilken Tobias Rådenfjord har representerat BRF.

Station City
Det svarta strecket i rengöringshallen signalerar att all utrustning och alla fordon här är kontaminerade. Foto: Inger Wiklund

– Stationen i Bårslöv har en del brister, såsom den dåliga akustiken i vagnhallen, och vi ville undvika en upprepning av dessa. Arkitekten hade en idé om flödet, men vi ville inte ha den lösningen och var envisa i frågan. Christer Haraldson och Tobias Palm, som även han är hantverkskunnig, mätte varje utrymme och ändrade i skisserna som arkitekten skickade.

– Vi kommunicerade med brandmännen på Gåsebäck och fick idéer, och det gällde att få henne att förstå vad vi ville. Det har fungerat väl, det är bara några småsaker som ska ändras nu.

Bidragit med verksamhetsperspektivet

Lars Palmkvist fick uppdraget att vara fastighetsansvarig, medan Christer Haraldson har fungerat som verksamhetsansvarig.

– Jag har skött kontakterna med förvaltningen parallellt med projekteringen. Jag har varit med från dag 1 på denna station; och har varit en eldsjäl – jag har lagt ner mycket jobb och jag känner mig stolt. Killarna har varit ett stort stöd i arbetet, och alla tycker att det ska bli så skönt att få flytta; de allra flesta har accepterat att vi inte får plats med någon idrottshall, men vi får ett stort modernt gym i stället. Något som han drivit hårt är också antalet skåp som behövs: 40 stycken för brandmännen, och skulle ambulanspersonalen ha följt med hade ytterligare 70 skåp krävts. En annan viktig diskussion som föregick utformningen av stationen var huruvida den skulle vara öppen för utbildningar och studiebesök, eller vara renodlat operativ – vilket den blev.

– Det finns en sal, där brandmännen kan arbeta vid datorerna till exempel, där det är möjligt att expandera. Men inga utomstående kan hyra in sig här för att hålla utbildningar, utan de får nyttja Utbildningscentrum på Berga. Christer Haraldson framhåller att det aldrig har rått något motsatsförhållande till politikerna, utan tvärtom en samsyn i att något måste göras för att förbättra arbetsmiljön.

– De har lyssnat på oss, även om vi har fått stå på oss i vissa frågor.

En korsbefruktning

Resultatet av allt arbete är en modern station – möjligen den modernaste i världen.

– När vi började diskussionerna var Friska Brandmän knappt känt, men vi drev hårt att stationen INTE skulle byggas traditionellt; till exempel skulle klädskåpen inte placeras i logementen – annars är risken stor att folk springer omkring i kontaminerade kläder, vilket innebär en omfattande spridning av gifterna, säger Christer Haraldson, som konstaterar att det tidigare ansågs ”coolt” att gå omkring i nedsmutsade kläder, men att vändningen kom snabbt.

– När vi hörde talas om Skellefteåmodellen bjöd vi hit Stefan Magnusson, som är en av konstruktörerna till denna, varefter vi bestämde oss för att utgå ifrån den. Men vår modell är en korsbefruktning av idéer som uppstått i samband med konferenser i Räddningstjänstsverige, säger Christer Haraldson, och konstaterar att de flesta bygger nav runt larmställen, medan Skellefteåmodellen propagerar för ett utrymme utan genomgång och med isolerad ventilation.

Flygande idé

Station City
På undervåningen finns omklädningsrummet med 40 skåp, där utrymmet är gott. Arrangemanget borgar för att inga smutsiga kläder förvaras i logementen. Samt är det busenkelt att förändra detta rum till två lika stora rum, eller till ett stort och ett mindre. Foto: Inger Wiklund

Samt är stationen utformad så att både kvinnor och män ska känna sig välkomna att arbeta här, från Dag 1.

– På Gåsebäck arbetar inga kvinnor, men brandmannen Jenny Skog, som är stationerad på Bårslöv, byter ju av. Jag funderade intensivt på hur vi skulle kunna bygga för att förbereda för kvinnor, utan att ta dyrbara ytor i anspråk innan någon anställs. Jag skulle åka på semester till Cannes, och när jag klev på planet insåg jag att där fanns lösningen – en flyttbar vägg, en vit skiva, mellan business och economy class! Nu har vi ett omklädningsrum med 40 skåp, men det är busenkelt att förändra detta till två lika stora rum, eller till ett stort och ett mindre. Det blir ett litet utrymme längst upp, men det är bara en fördel att vi kan prata med varandra. Dagens bemanning är 1+4, men Station City har byggts för åtta personer, för att klara en utökning av styrkorna.

– Motiveringen att bygga större var också att det handlar om fyra skift. Ibland är vi övertaliga, samt blir folk sjuka, tar föräldraledigt och tjänstledigt också – och ingen ska tvingas ta hem sina saker under den tiden.

Slussystem

SFF besöker Helsingborg i mitten av februari, och stationen är fortfarande en byggarbetsplats, men vi får en rundvandring med Christer Haraldson, och börjar i rengöringshallen.

– Här rengörs allt som används i alla slags insatser, oavsett om det handlar om fordon eller material, säger han och pekar på den svarta linjen som målats på väggen här, strax under taket.

– Det är för att förstärka det faktum att allt på den här sidan är kontaminerat; här körs bilarna in och här lämnas säckarna med de smutsiga kläderna. Ingen ska behöva bära eller röra vid detta; allt läggs på vagnar i rostfritt stål, och en lyftanordning på en travers ska installeras. Det viktigaste härinne är diskmaskinen, av fabrikat Granuldisk, som rengör de kontaminerade luftpaketen – två åt gången – vilket endast tar några minuter.

– När de är rena tas de ut via en jalusilucka, men då i nästa anhalt i rengöringskedjan; den blå sidan, där allt är rent men vått.

Spökrädd änka förebilden

När brandmännen har lämnat det smutsiga understället går de till ett duschrum, och efter duschen tar de på badkappan som finns där. Den som försöker ta samma väg tillbaka kommer snart på bättre tankar – på den rena sidan saknar den här dörren handtag. Christer Haraldson är ”pappa” även till denna lösning.

– På det här sättet har vi byggt bort problemet att folk börjar ta genvägar, konstaterar han och förklarar att det ”sa plopp” när han kom att tänka på Winchester Mystery House i Kalifornien, som han besökt några år tidigare.

– Det byggdes av änkan till vapentillverkaren, som levde i tron att människor vilka hade dödats av Winchestergevären spökade. För att skydda sig mot spökena såg hon till att huset förseddes med sådant som dörrar som bara kunde öppnas från en sida, och trappor som inte ledde någonstans. Det sista som ”skruvades till” i stationen är vagnhallen, som från att ha varit i minsta laget breddades och kortades.

– Det enda som inte får plats här nu är en slangtvätt, men det löser vi genom att samla den smutsiga slangen utanför stationen, och så får någon av de övriga stationerna hämta upp den.

Övningshus på tomten

Station City
Klipplattan framför övningshuset kommer att vara kopplad till en oljeavskiljare. Foto: Inger Wiklund

Då samtliga stationer inom förbundet ska kunna genomföra vissa övningar själva, så att ingen annan styrka behöver täcka upp vid dessa tillfällen, har ett övningshus för kalla rökövningar byggts på tomten. Det har två plan och en yta om 10 gånger 20 meter. Christer Haraldson ritade detta på en helg.

– Varje rum har två dörrar, vilket innebär att vi kan öva olika slags scenarier. Vi kan röksätta från kontrollrummet, så det är möjligt att använda bara det ena rummet.

Skalskydd och kameror

Station City
Lite kontroversiellt kör brandmännen inte direkt ut på allmän väg med fordonen, utan på den inhägnade innergården utanför stationen. Nedsläckningssystemet innebär att portarna till vagnhallen hinner stänga innan de kör ut härifrån, samt släcks all el och larmet aktiveras. Foto: Inger Wiklund

Tidigare var räddningstjänsten mer eller mindre förskonad från skadegörelse och stölder, men då detta dessvärre nu i allt högre grad drabbar även denna verksamhet har stationen fått en hög säkerhetsnivå.

– För ett antal år smet någon in och stal radioutrustning ur bilarna, men den dåvarande undre världen såg till att vi fick tillbaka grejorna. Det skulle knappast hända i dag, konstaterar Christer Haraldson.

Station City har ett yttre skalskydd, och rörelseaktiverade trygghetskameror, som kopplas till SOS Alarm i Bårslöv. Fönstren sitter högt upp, och har försetts med glaskrossdetektorer.

– Ingången till stationen är begränsad, bara en yttre ingång leder in hit. Lite kontroversiellt kör vi inte direkt ut på allmän väg med fordonen, utan på den inhägnade innergården; nedsläckningssystemet innebär att portarna till vagnhallen hinner stänga innan vi kör ut härifrån, berättar Christer Haraldson, som framhåller att stationen är förberedd för en installation även av ett inre skalskydd, såsom en spärr med kortläsare in till logementen.

– Men det är redan nu väldigt säkert; om någon skulle ta sig in i vagnhallen är det stopp där, för att komma vidare krävs nyckelkort, så alla som jobbar här måste alltid ha detta med sig.

Huvudutlarmningstekniken bygger på svartfiber, men om den skulle grävas av till exempel, går larm via Rakel, telefon och sökare.

– Allt är utprovat och klart; i princip slås brytaren om till den nya ”lådan” här. Driftledaren på larmcentralen upphandlade en konsult för detta. Var och en har provat sina anläggningar och efter en samlad provningsfunktion slutbesiktigas det i slutet av april.

Operativa hela dagen

Onsdagen den 20 maj är Dagen D; styrkan som går på skiftet på morgonen gör detta på Gåsebäck, men när de går hem är det från Station City.

– Vi är operativa hela dagen, så alla MÅSTE få med sig allt i klädväg och material hit på en gång. Utöver styrkan kommer sex personer att jobba med uppgifter relaterade till flytten, och vi dagtidare börjar ta tag i detta redan under måndagen, samt har vi tid att fixa med detaljerna under torsdagen och fredagen. Sedan ska allt flyta på som vanligt, avslutar Christer Haraldson.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Somewhere – Everyday – Firefighter

I september 2018 hade jag förmånen att köra motorcykel till Western rally, tillsammans med andra …