Hem » Artiklar » Solpaneler räddar planeten – Men hotar brandmännen
Solpaneler räddar planeten – Men hotar brandmännen

Solpaneler räddar planeten – Men hotar brandmännen

Nu har räddningsarbetare fått ett hot från ett rätt oväntat håll: solfångare. När allt fler tak täckts av solpaneler har flera faror med den miljövänliga tekniken upptäckts. I USA har tidningar gått så långt att man använt ordet ”dödspaneler”.

De flesta som ser ett tak som är täckt av solpaneler ser det enbart som något positivt, den förnyelsebara energikällan räddar ju trots allt miljön och planeten. Men många brandmän tänker på något helt annat: en dold dödsfara. En av farorna med solpanelerna är att de inte har en avstängningsknapp, de fortsätter att leverera ström så länge det finns en ljuskälla. Det här gör att alla ledningar från solcellerna kan vara strömförande – och därmed farliga.

I mörker är det också lätt att halka eller snubbla på de mörka panelerna. På många byggnader där man har täckt nästan hela taket med solpaneler blir släckningsarbetet svårt. I värsta fall är det omöjligt att hitta fria ytor där man kan såga upp taket för att ventilera ut het och giftig rök. Lokaler som inte har ventilerats blir dessutom extremt farliga för både personer som är kvar i byggnaden och brandmän.

I USA har det redan inträffat flera bränder där taken var så fyllda av solpaneler att det försenade släckningsarbetet. Så sent som i höst förstördes en jättelik lagerlokal med 7 000 solpaneler i den amerikanska delstaten New Jersey.

– Det kan vara så att vi inte kommer att kunna rädda byggnader som är utrustade med alternativ energi, varnar William Kramer, chef för räddningstjänsten i New Jersey, i flera amerikanska medier.

Vid den aktuella lagerbranden stoppades brandmän från att gå upp på taket – det var helt enkelt för farligt på grund av de många solpanelerna. Detta trots att räddningstjänsten här i New Jersey är ovanligt kunnig när det gäller solenergi. Eftersom delstaten har näst flest solpaneler i landet har man bland annat haft särskilda kurser som fler än 5 000 brandmän genomgått.

Det är inte bara i USA som faran med solpanelerna uppmärksammats, i både Kanada och Australien har räddningstjänster slagit larm.

För att göra solenergin säkrare för brandmän är ny lagstiftning redan på gång. I Kalifornien måste alla byggnader ha en skylt vid huvudströmbrytaren om att det finns aktiva solpaneler. I New Jersey vill man ha små skyltar för brandmän med texten ”S/P” vid huvudingången till alla byggnader. I Australien finns redan en lag med krav på en strömbrytare så att solpanelerna kan stängas av på ett säkert sätt.

 

Farorna med solpaneler

EL:
En solcell fortsätter att skicka ström i ledningarna även om byggnadens huvudströmbrytare stängs av. Det gör att alla elledningar på (och från) taket kan vara strömförande.

RAS:
Den extra tyngden från stora anläggningar med solpaneler gör att risken för att taket rasar in ökar.

HALKA:
Solpaneler kan vara extremt hala, särskilt om det kommer vatten på dem. Det ökar risken för halka. Paneler som lutar kan vara svåra att upptäcka och gör att det finns en risk att personalen snubblar på dem.

HETT VATTEN:
Om solpanelen har ett system som värmer vatten så finns det en ökad risk för läckor av kokhett vatten – och brännskador.

FARLIG RÖK:
Både solpanelernas batterier, solcellerna och elledningar avger mycket giftig och frätande rök.

SVÅRT ATT VENTILERA :
När solpanelerna täcker hela takets yta är det svårt att hitta platser där man kan såga upp taket för att ventilera. Det går inte att såga i solpaneler och de kan vara farliga att flytta på grund av faran för el.

 

FAKTA: Flera incidenter i USA

Mars 2012. En brand uppstår i en växelriktare för solpaneler på ett tak i Trenton utanför New York. Räddningsarbetarna tvingas att manuellt koppla ur fler än 100 solpaneler för att stoppa strömmen.

Maj 2013. Fel i en solpanel orsakar en brand i en skola i St Louis.

September 2013. En brand förstör en jättelik lagerlokal i New Jersey trots insatser från 13 brandstationer. Räddningsarbetet hindras av 7 000 solpaneler på det 24 000 kvadratmeter stora taket. Räddningsledaren för räddningstjänsten vågar inte låta sina brandmän ta sig upp på taket eftersom han bedömer det vara för farligt på grund av de många solpanelerna. De 7 000 solpanelerna på byggnadens tak gör att arbetet där bedöms för farligt av chefen för räddningstjänsten

September 2013. Vid en brand i en villa i Piedmont, Kalifornien, försenas brandmännens jobb av de många solpanelerna på taket. Villan blev totalförstörd.

Källor: KTVU, Courier Post, Reuters, Western Free Press, Washington Free Beacon, NJ.com, The Star- Ledger, Mother Nature Network, CBC News, Herald Sun, Fox News, The Atlantic Cities.

Om skribenten

Text: Mikael Jägerbrand

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …