Hem » Artiklar » SMSLivräddare
SMSLivräddare

SMSLivräddare

Det är fantastiskt när man kan koppla ihop personligt engagemang med teknik och fylla ett viktigt behov. SMSLivräddare är en funktion där Hjärt-lungräddningsutbildade (HLR) med hjälp av en applikation i telefonen blir utlarmade vid händelse av ett hjärtstopp de befinner sig i närheten av. Dessutom är ”appen” ihopkopplad med hjärtstartarregistret så SMSLivräddaren kan också få uppgiften att hämta närmsta hjärtstartare. Detta kommer att bidra till stora förbättringar för patienter som drabbas av hjärtstopp.

Vilka drabbas och varför?

Den dominerande orsaken till hjärtstopp är akut hjärtinfarkt. En lokal syrebrist i hjärtmuskeln inträffar på grund av proppbildning i något av kranskärlen som försörjer hjärtmuskeln med syrerikt blod. Detta leder till att hjärtats elektriska impulssystem blir påverkat. Det elektriska kaos som kan uppstå gör hjärtat oförmöget att effektivt pumpa runt syrerikt blod i övriga kroppen, vilket innebär minskad syretransport till bland annat hjärnan. Skada på hjärnans celler uppkommer efter ca 5 min om inte återupplivning påbörjas. 10 000 personer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Mediantiden i Sverige är 11 minuter från larm till ambulans är på plats hos patienten vid prio 1 larm. Det innebär att en insats av personer i närheten kan vara avgörande för den drabbade.

Hjärt-Lungräddning (HLR) och dess värde

Det finns ca 3 miljoner människor i Sverige som någon gång genomgått HLRutbildning. Fundera bara över hur stor del som arbetar i sjukvård, våra blåljusorganisationer och årligen erhåller repetition på sin HLRkunskap. Lägg till alla intresseorganisationer och föreningar som erbjuder HLRutbildning. Utöver detta finns en mängd idrottsföreningar och andra engagerade människor. Enligt läroplanen (LP11) ska våra elever genomgå Första Hjälpen utbildning samt HLR i grundskolan. Vilken otrolig resurs! Bystander HLR (dvs lekman HLR) har blivit vanligare med åren och i början av 1990talet påbörjades HLR i ca 1/3 av fallen innan blåljusorganisationerna var på plats. Idag är siffran över 2/3 och den kan bli ännu bättre. Forskning visar att man mer än fördubblar chansen till överlevnad om HLR har påbörjats innan blåljusorganisationerna hunnit fram.

Lägger man till användandet av en hjärtstartare i ett tidigt skede ökar chansen att överleva ytterligare.

Hjärtstartare (AED – Automated External Defibrillator)

Vi vet, baserat på försäljningsstatistik att det finns ca 35 000 hjärtstartare i Sverige. 200? Startar HLRrådet tillsammans med Civilförsvarsförbundet ett register (www. hjartstartarregistret.se). Tyvärr är endast ca en tredjedel av hjärtstartarna registrerade. Registret är en förutsättning för att larmcentralen skall se hjärtstartarna och även för att SMSLivräddarna skall kunna få uppgiften att hämta närmsta hjärtstartare. Det är viktigt att sprida budskapet och uppmana alla att ”speja” efter hjärtstartare och kontrollera om man återfinner dem i appen. Syns den inte i appen, är den inte heller registrerad.

Är man registrerad får man var 6:e månad ett verifikationsmail där man ska bekräfta att hjärtstartaren är kvar och duglig. Görs inte detta efter påminnelse försvinner just den hjärtstartaren ur registret.

Mobil positioneringsteknik

Dagens teknik skapar enorma möjligheter. Genom att positionera frivilliga som anslutit sig till SMSLivräddare kan man idag veta var människor med kunskap i HLR är geografiskt lokaliserade.

SMSLivräddare drivs som ett forskningsprojekt drivet av Karolinska Institutet och har pågått i Stockholm i flera år. Utveckling sker ständigt och i somras gjordes en stor förändring när en ”app” för smartphones lanserades. Möjligheten att skicka ut människor med kunskap i HLR och som befinner sig i närheten av ett hjärtstopp men också uppgiften att hämta närmsta hjärtstartare.

Västra Götalands regionen (VGR) är andra regionen som startar upp SMSLivräddare.

Förhoppningen är att projektet kommer att spridas till fler landsting i framtiden. Ytterst krävs det beslut av landsting och politiker inom respektive region för en implementering.

Som projektledare för VGR har jag varit ute i kommuner på Fullmäktigemöten, idrottsföreningar, intresseorganisationer, hos blåljuspersonal och många fler. Ibland stöter man på missuppfattningar kring hjärtstopp och vanligt är att en okunskap kring effekterna av HLR respektive användandet av hjärtstartare. HLR har två mål, dels förse hjärnan med syrerikt blod och dels ge hjärtat förutsättningar att kunna ta emot en elstöt för ”omstart”. Det är elstöten som hjälper hjärtat att från ett elektriskt kaos, kammarflimmer, och startas om till normal rytm.

Larmkriterier

Kriterierna för utlarmning av SMSLivräddare är; medvetslös med onormal eller utan andning. Ej trauma, suicid eller barn under 8 år. Patienter som drabbats av hjärtstopp orsakat av trauma ingår inte i SMSLivräddning eftersom de kräver ett mer avancerat omhändertagande. Då det är snabba beslut av larmoperatören och personen som larmar är ofta uppriven och stressad, finns en liten risk för att andra typer av händelser kan aktivera SMSLivräddare. Under åren i Stockholm har detta enbart inträffat vid ett fåtal tillfällen.

SMSLivräddare

Det kommer kontinuerligt in fallbeskrivningar på händelser där SMSLivräddarna har varit framme före blåljuspersonal och kunnat agera de där första livsviktiga minuterna. Det är viktigt att vi som blåljuspersonal tar oss någon kort minut när arbetet kring patienten kommit igång och bekräftar att SMSLivräddarens insats gör skillnad. Ibland har jag uppfattningen att man i samband med HLRutbildningar övar och ur ett inlärningsperspektiv utvecklas scenariot i att övningspatienten alltid överlever. Statistiken säger dock att 11% överlever hjärtstopp utanför sjukhus idag – vilket innebär att 89 % överlever inte. Som SMSLivräddare är man med och skapar de bästa förutsättningarna för överlevnad men ofta går det inte vägen trots helt korrekt behandling. Det är viktigt att vi som professionella yrkesmän belyser detta för SMSLivräddaren.

Det är också viktigt att betona att SMSLivräddare inte på något sätt är en ersättning för ambulansjukvård, räddningstjänst eller polisverksamhet, utan ett frivillig komplement i samhället. Statistiskt sätt är vi blåljusorganisationer framme vid ett hjärtstopp allt för sent. Tiden till inringaren larmar, larmcentralens intervju, utalarmeringen och ambulansens framkörningstid innebär oftast att om ingen förbipasserande, anhörig eller arbetskamrat agerar snabbt, så är chanserna små att överleva.

Idag tittar forskningen på hur vi kan minska tiden till HLR och hjärtstartare, hur larmcentralen kan instruera i HLR kan utvecklas och hur samarbetet mellan våra blåljusorganisationer kan effektiviseras för att öka överlevnaden för hjärtstoppspatienter.

Implementering i en region

Att vara projektledare i VGR har uppgiften varit att nå ut med information i flera olika led. Dels behöver vi få ut information till allmänheten att första insats på plats kan vara en icke uniformerad person, men med kunskaper i HLR. Dels ska informationen nå ut till blåljuspersonal och dessutom ska vi rekrytera livräddare som reflekterat över vad insatsen innebär och därefter tagit beslut om att delta. I flera fall har blåljuspersonal tagit med SMSLivräddare i sin genomgång efter en händelse men det är naturligtvis inget tvång. Möjligheten att samtala efter en händelse finns. 90 minuter efter att man varit aktiverat kommer också ett kort frågeformulär som tar några minuter att svara på för att projektet skall kunna utvecklas och bli bättre.

FÖLJ OSS!

För mer information, gå in på www.smslivraddare.se och följ oss på Facebook.

Om skribenten

Text: Åsa Högstedt, projektledare västa götalandsregionen

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Detta går inte längre

När jag denna lördagsmorgon körde in till jobbet för att gå på mitt pass lyssnade …