Hem » Artiklar » Skyddsmässan med högaktuella innehållspunkter
Skyddsmässan med högaktuella innehållspunkter

Skyddsmässan med högaktuella innehållspunkter

På Skydd 25-27 oktober som arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö vill Swedish Firefighters och brandmännens Riksförbund uppmärksamma ett antal missförhållanden och de stora utmaningarna inom svenskräddningstjänst. Exempelvis omständigheterna i utsatta orter där brand och ambulanspersonal samt polis utsätts för hot och våld så som stenkastning och grova hot. De andra två punkterna är cancer problematiken för brandpersonal samt utmaningarna med att rekrytera deltidsanställda brandmän.

Efter en tids frånvaro gör Swedish Firefighters (SFF) comeback på Skydd-mässan. Tidningen kommer att finnas på plats med en monter tillsammans med representanter ifrån Brandmännens Riksförbund och Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond. Tillsammans kommer man att belysa och kämpa för att aktualisera en mängd viktiga frågor. Skydd är en naturlig och bra mötesplats för räddningstjänstbranschen där många viktiga aktörer samlas exempelvis beslutsfattare. Besökarna kommer att ges möjligheter att diskutera nuvarande problem, utmaningar och även blicka in i framtida räddningstjänstfrågor.

– Vi vill att personal från räddningstjänsten, politiker och beslutsfattare verkligen tar sig tid att komma på Skydd för det är många och viktiga ämnen att lyfta och diskutera, säger Mikael Svanberg, Brandmännens Riksförbund. Ingen har kunnat undgått samhällsdebatten om de oroligheter som pågår ute i vissa utsatta områden, där brandmän och brandfordon drabbas illa. Brandpersonalen utsätts för hot samtidigt som räddningstjänstens fordonen blir utsatta för stöld och i vissa fall vandaliserats och det har nu även varit inbrott på ett antal brandstationer. Detta är en av punkterna som kommer att diskuteras flitigt på Skyddsmässan.

Enligt vissa medier så hävdar beslutsfattare att de jobbar med en handlingsplan, men brand personalen kräver skyndsamt att konkreta förslag presenteras. Exempelvis tydligare och skärpt lagstiftning. Brandmännens Riksförbund har som facklig organisation tidigare föreslagit ett antal konkreta åtgärder, där ett av förslagen är att brandmän/befäl ska kategoriseras som tjänstemän, precis som till exempel polis och socialsekreterare. Vidare så diskuteras det flitigt om förslaget att få till en ny lag som gör det straffbart att störa eller hindra ett räddningstjänstuppdrag. Polisen behöver fler verktyg för att kunna avlägsna våldsverkare anser flertalet av branschföreträdare som SFF varit i kontakt med.

SFF på Skydd 2016På Skydd vill Brandmännens Riksförbund och SFF tillsammans lyfta frågan om hur arbetet med att minska cancer riskerna fortlöper. Detta viktiga ämne är något som har pågått i flera år, men vad har egentligen gjorts och hur långt har övriga världen kommit i förhållande till Sverige. Anders Cederberg kommer att vara på plats i vår monter och även vara en av föreläsarna på seminarierna.

Vidare så är problemet med rätt antal deltidsanställda brandmän ute i Sverige en högaktuell fråga. Förut sättningarna och arbetsvillkoren är tyvärr för dåliga för de män och kvinnor som tar sig an uppdraget att vara deltidsbrandman, vilket gör att många slutar och det är svårt att rekrytera nya.

Enligt uppgift till SFF är problem extremt allvarligt och det kan enligt vissa räddningschefer till slut bli samhällsfarligt. Rätt operativa förmåga och lika skydd för alla i hela Sverige kommer också att vara en av seminariepunkterna på mässan. Här anser Brandmännens Riksförbund att det måste bli en ordentligt satsning från regeringen sida där arbetsmiljö och arbetsvillkoren förbättras.

Det är många viktiga frågor som kommer att avhandlas och diskutera under Skydd 25-27 oktober på Stockholmsmässan. Välkommen till vår monter och träffa personalen ifrån SFF, Brandmännens Riksförbund, Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond, räddningstjänsten och kanske någon beslutsfattare.

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som …