Hem » Artiklar » Skogsbrandsläckning är en viktig del i MSB:s räddningstjänstutbildningar
Skogsbrandsläckning

Skogsbrandsläckning är en viktig del i MSB:s räddningstjänstutbildningar

Skogsbranden i Västmanland, som är en av de största i modern tid, visar på vikten av att utbilda inom skogsbrandsläckning. Det säger lärare vid MSB Revinge och Sandö.

Utbildningsmoment i skogbrandsläckning förekommer på flera av MSB:s räddningstjänstutbildningar. Inom vissa kurser som Räddningsinsats utgör detta moment en mindre del i utbildningen. Inom andra utbildningar, som Skydd mot olyckor, SMO och Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer, RUB, utgör momentet en större del.

Skogsbrandsläckning på SMO och RUB

Skogsbrandsläckning
RUB-studenter övar ledningsspel med fokus skogsbrand.

De studerande som läser SMO i Revinge och Sandö får både praktiska och teoretiska kunskaper i skogsbrandsläckning. De lär sig om hur bränsle, väder och topografi kan påverka uppkomsten, intensiteten och spridningen av en skogsbrand. De får även öva olika metoder och tekniker för att begränsa och hantera branden.

På RUB-utbildningen övas de studerande i att leda en insats vid en skogsbrand genom att delta i olika övningar. De får också en heldagsutbildning av en expert där de lär sig om olika typer av bevakningsmodeller för skogsbrand samt besöker ett skogsområde för att fördjupa sig i ämnet.

– Vi bjuder ofta in experter som Annie Johansson från Kyllesjö Skog och företaget SITS, Snabba Insats Team Skogsbrand, för att utbilda inom skogsbrand, berättar lärarna. Detta för att ytterligare utveckla de studerandes förståelse för komplexiteten och utmaningarna med att hantera och begränsa skogsbränder. Lärarna framhåller att de utbildningar som MSB erbjuder inte kan förhindra att skogsbränder sker i framtiden, däremot kan utbildning inom området stärka räddningstjänstens förmåga att hantera och begränsa effekterna av en skogsbrand.

– En händelse som den i Västmanland aktualiserar vikten av att utbilda inom skogbrandsläckning. Genom att utbilda inom området kan MSB stärka den samlade förmågan och kunskapen att hantera dessa typer av händelser i framtiden.

Utredning kan komma att påverka

Lärarna tror att den utredning av skogsbranden i Västmanland som regeringen har tillsatt, samt de lärdomar och erfarenheter som MSB just nu dokumenterar, kan komma att påverka inriktningen för utbildningen i framtiden.

– Vi vill lära av det som har inträffat och utifrån det fundera kring hur vi kan förbättra och utveckla våra utbildningar inom skogsbrandsläckning. Vi gör mycket som är bra idag men vi kan alltid blir bättre.

Revinge och Sandö planerar även att bjuda in räddningstjänstpersonal som har varit inblandade i arbetet med att hantera branden i Västmanland för att föreläsa för studerande på olika kurser. Detta för att ge de studerande en djupare förståelse och kunskap inom området.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Med 42 års erfarenhet i ryggen

Det är solidariteten som förändrats allra mest, bland brandmän men framförallt samhället i stort. Det …