Hem » Artiklar » Skärsläckarprojektet
Skärsläckarprojektet
Förevisning av ColdCuts Cobra Skärsläckare.

Skärsläckarprojektet

Under våren 2011 startades ett utvecklingsprojekt med fokus skärsläckaren, Cobran. Bakgrunden till projektet var ett behov av teknisk och taktisk metodutveckling vid räddningsinsatser. Under genomförande har uppföljning, utvärdering, och kunskaps- återföring ingått som baserats på genomförda operativa räddningsinsatser. I metodutveckling ingick även att utvärdera möjligheter att skapa säkrare arbetsmiljö, kyla brandgaser och skapa bättre förutsättning inför eventuell rökdykning.

Projektets insatser har redovisats och utvärderats under två år. De organisationer som medverkat i projektet är Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, Räddningstjänsten Syd, Södertörns brandförsvarsförbund, Arbetsmiljöverket, Cold Cut Systems och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under två år har en mängd bränder inträffat där skärsläckare framgångsrikt använts och mycket goda erfarenheter dokumenterats. Resultaten visar ett mycket positivt utfall. Vid majoriteten av insatserna har man lyckats bryta brandförloppet, genomföra säkrare insatser, minska förorenat släckvatten och fått mindre vattenskador. Vid 76 % av de insatser där skärsläckare använts initialt har detta varit direkt avgörande eller haft en mycket stor effekt för att bryta brandförloppet. Således kan man konstatera att resultaten av insatsmetoder med skärsläckare har många gånger varit direkt avgörande för släckinsatsen.

Under perioden har även insatser genomförts med flera skärsläckare samtidigt med mycket lyckade resultat.

Projektet har blivit väl känt bland medarbetare och lärandet från insatser har spridits i respektive organisation. Projektet har även skapat stort intresse från andra räddningstjänster i landet. Vissa av erfarenheterna används som typexempel i insatsledarutbildning. Under andra året har erfarenhetsutbytet intensifierats och taktik, insatsmetoder och moderna utbildningsmetoder ytterligare utvecklats som en följd av projektet.

Torwald Snickars, Projektledare
Rapporten i sin helhet finns tillgänglig från bland annat Cold Cut Systems AB. (www.coldcutsystems.se/kontakta-oss/nyheter/skarslackarprojektet)

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Sök stipendie, nu!

Varje år delar RRB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som …