Hem » Artiklar » Skadeplats 2013
Skadeplats 2013
Leif Jirebeck, Conny Söderberg och Mickael Ivanov på stora scen om SPIS-larm.

Skadeplats 2013

Skadeplatskonferensen har verkligen blivit den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med operativa frågor. konferensens syfte; att inspirera till ett effektivt arbete före, under och efter en olycka. Karlstad bidrog till att göra årets skadeplats till en mycket givande och bra arrangerad konferens. Programmet var digert med många intressanta föreläsningar.

Dag 1 bjöd på många intressanta föreläsningar. Lasse Nelson var tillbaks med Erik Elfenmark och redovisade ett intressant block om konstruktionsbränder. Lasse Nelson reviderande sin uppfattning från förra Skadeplats att det skulle dröja till 2042 innan vi var ifatt med konstruktionsbränderna. Nu var tiden kortad med 20 år till 2022, positiva tongångar från Nelson alltså.

Ett intressant block var de nya utmaningar som räddningstjänsten ställs inför som presenterades av Conny Söderberg, Mickael Ivanov och Leif Jirebeck från Storstockholms brandförsvar. Att ställas inför personer som försöker ta sitt liv är ingen nyhet, skillnaden som de beskrev var att tidigare stod de och väntade under bron med vattendykare tills personen hoppade eller blev hjälpt av någon annan på bron. Nu arbetar Storstockholm med att hjälpa och bemöta självmordsbenägna personer innan de hoppar. Alla brandmän i Storstockholms brandförsvar har fått en utbildning i att möta självmordsbenägna personer. Skrämmande siffror är att 1400 människor tar sitt liv varje år, 14 000 försöker ta sitt liv, 140 000 planerar för att ta sitt liv och 1 400 000 tänker någon gång under året på att ta sitt liv.

Stefan Svensson från Lunds universitet föredrog ett intressant block om ventilation. Att ventilera ut brandgaser i samband med räddningsinsatser är många gånger en förutsättning för säkerhet och effektivitet. Men det är ingen patentlösning och man måste ha klart för sig vad man gör, hur brandgasventilation fungerar och hur det inverkar vid bränder i byggnader. Det viktiga är frånluften vid ventilation vilket det finns många mindre bra exempel i detta land där fläkten körs igång innan frånluften är ordnad, tänkvärt.

Ett intressant block var utryckningskörning av Per-Olof Engholm Dala mitt och Göran björn från Storgöteborg. Hur sitter vi i bilarna med alla lösa pärmar, radioapparater, lampor och dessutom luftapparater bakom ryggen. Det finns föredömen på detta i Nordamerika där bilarna är betydligt säkrare för brandmännen under transport. Tyvärr påminns vi av tragiska olyckor om hur illa säkerheten är i brandbilar.

Dag 2 bjöd på ett antal miniseminarier och praktiska förevisningar och inte minst SM i losstagning som endast drog två tävlande lag. Kan nog bli ett dragplåster framöver med fler tävlande lag.

Räddningstjänst Väst och räddningstjänsten Ringhals visade exempel på dynamiska utalarmering. Räddningstjänsten Väst får i framtiden fler enheter som är spridda över ett större område vilket innebär att större fokus kommer att fästas vid styrkeuppbyggnad av resurser samt att korta ned responstiden. Det vill säga tid från larm till att någon kan påbörja en insats.

Vid insatsen som genomfördes gavs exempel på effektivare ledning genom Alitis ledningssystem som innebär en gemensam plattform för alla larmade enheter. Larmoperatören larmar ut tillgängliga resurser närmast till inringarens position. Operatören genomför som vanligt intervju med inringaren med hjälp av beslutsstöd och skickar sedan ut all nödvändig ärende information genom Rakel till fordonet där Mobil IT-stöd är installerad och ger ”rätt” information såsom navigation, ärendedata, status, kvittens, kamera inspelning m.m. till fordonets besättning. Genom Alitis kan samtliga enheter erhålla samma information och insatsledaren respektive bakre ledning kan omedelbart få en blick över utalarmering med körtider etc. En intressant utveckling att följa.

Team särskilda insatser

Under förevisningen visades små enheter, TSI enheter(team särskilda insatser), bemannade med två personer utrustade med skärsläckare och X-Fog, Fire Pro granater, resurser för omhändertagande vid trafikolycka och drunkningstillbud.

Ytterligare visades Karlstads nya basbil med skärsläckarinsats och koppling till höjdfordon. Under övningen svepte två ”drönare” över skadeplatsen. I det här fallet bistod företaget Copture med drönare som sekundoperativt har möjlighet att skicka bilder till ledningsfordon alternativt bärbar ledningsenhet och bakåt till inre ledning.

Systemet med drönare användes skarpt i slutet av augusti då det var en större brand i på sjukhuset i Karlstad. Även Södertörn har vid övning testat ”helikoptrar” Alitis Live-Video-Surveillance lösning som skickar såväl vanliga videobilder som bilder tagna med värmekamera. Det är ett relativt nytt system som vi med störta sannolikhet kommer att se betydligt mer av i framtiden. Användningsområden inom räddningstjänsten är många till exempel större skadeplatser, skogsbränder, olje utsläpp, kemolycka m.m.

Seminarier

Ett seminarie som kändes i kroppen och som man sent kommer att glömma var Anders Cederberg från Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond som redovisade de problem vi ställs inför med den allt giftigare brandröken. Att hålla våra brandmän friska är en av våra viktigaste frågor i framtiden. Jag tror alla som satt på Anders föreläsning hade en tår i ögat under föreläsningen.

Brandchefen i Karlstad Nils Weslin hade dessutom ordnat en rosa stegbil till förmån för Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond som stod parkerad utanför kongresscentret. Blir spännande att höra mer om detta, kanske på nästa Skadeplats som kommer att hållas i Stockholm i samband med Skyddsmässan. Det blir ett spännande koncept där Skadeplats är separat men under samma tak som Skyddsmässan.

Om skribenten

Text: Anders Lasses

 

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla …