Hem » Artiklar » Räddningstjänsten Syd utbildade personal i stor satsning vid MSB Revinge

Räddningstjänsten Syd utbildade personal i stor satsning vid MSB Revinge

I maj utbildade räddningstjäsnten Syd nästan hela förbundet vid MSB Revinge. ”Här har vi tillgång till nya, moderna övningsobjekt där vi kan träna vår personal i att genomföra säkrare och mer effektiva insatser vid bränder.” Det menar Björn Gerlach, förordnad styrkeledare, Räddningstjänsten Syd, R-Syd.

Samtliga heltidslag övades i ett nytt koncept: effektiva insatser vid brand i byggnad. Målsättningen är att släcka bränder mer effektivt. Det handlar om allt från att välja rätt typ av släckmedel för att minimera skador på egendom och miljö samt att antalet rökdykningar enligt AFS: 2007:7 inom förbundet ska minska.

Säkrare och mer effektiva insatser

”Vi ville öva vår personal i att tänka till: hur kan vi genomföra den här insatsen på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt: kräver det att vi rökdyker som första åtgärd eller kan vi sätta in andra alternativa metoder först?”, säger Björn Gerlach. R-Syd övade insatsmetoder där de använde IR-kameror, olika typer av fläktsystem och dimspik (en typ av brandsläckningsredskap, som förs in genom till exempel en vägg eller ett tak och sprider en ”dimma” av små vattendroppar) för att hantera och begränsa bränderna under övningarna.

”De här metoderna bidrar till att skapa en säkrare insatsmiljö för de som arbetar ute på skadeplatsen. De kan exempelvis undvika att gå in i ett brinnande hus i ett tidigt skede eftersom de först kan angripa branden med till exempel IR-kamera, fläkt eller dimspik. Dessa metoder bidrar också till att vi kan rädda mer material och egendom eftersom vi kan begränsa branden snabbare än om vi använder rökdykning med invändning släckning som primär metod.”

Övningarna i Revinge speglade bränder som är vanligt förekommande ute i samhället som brand i radhus och brand i villa.

”I Revinge har vi tillgång till både moderna och verklighetstrogna övningsobjekt. Vi kan genomföra större och mer komplexa typer av övningar. Det är nyttigt för vår personal att öva i nya och annorlunda miljöer eftersom det bidrar till att utveckla deras insatsförmåga.”, säger Björn Gerlach.

Utveckling av övningsfältet

MSB har under 2012-2013 bedrivit ett arbete för att utveckla myndighetens övningsfält. I Revinge har det tillkommit två nya övningsobjekt, Kedjehuset, som består av två kedjehus och en carport, och Kubix, som är speciellt utvecklat för att öva olika typer av konstruktionsbränder.

”Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla övningsfältet i Revinge”, säger Dennis Göransson, en av de lärare som ansvarar för att utveckla övningsobjekten inom MSB.

”En del i detta handlar om att olika räddningstjänster som exempelvis R-Syd övar i objekten.”

”R-Syds utbildningssatsning är ett tillfälle för MSB att lyssna in hur räddningstjänsten upplever de olika övningsobjekten. Genom R-Syds och andra räddningstjänsters feedback kan vi skruva till och förbättra olika delar av övnings- och utbildningsverksamheten. Vår förhoppning är att fler räddningstjänster i framtiden ska välja att öva i Revinge, avslutar Dennis Göransson.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Sök stipendie, nu!

Varje år delar RRB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som …