Hem » Artiklar » Räddningshundar för urban sök och räddning
Räddningshundar

Räddningshundar för urban sök och räddning

På uppdrag av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar svenska brukshundklubben (SBK) räddningshundar för att hitta personer som sitter fast i rasmassor vid händelser med kollapsade byggnadskonstruktioner, orsakade av till exempel naturkatastrofer, olyckor eller terrorattentat.

Snabb undsättning

Hundens uppgift är att söka upp och markera personer som begravts i rasmassor, så att räddningspersonal kan koncentrera sitt arbete på att snabbt undsätta innestängda och skadade. Hunden tränas i att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer, ett arbete som ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl.a. lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld.

Räddningshundens arbete

Innan arbetet kan påbörjas med att få fram personer som fastnat i rasmassorna måste dessa först hittas och då är det hundarna och hundförarnas uppgift att identifiera om det finns några överlevande personer fast i rasmassan och om det är möjligt markera var.

Det finns två olika sätt som hunden markerar på, antingen via skall eller med ett rullhalsband som hunden tar i munnen när den hittat personer i behov av hjälp. Fördelen med att använda hundar är att de snabbt kan söka av ett drabbat område och avgöra om det finns några överlevande eller inte, så att räddningspersonal vet vart och i vilka rasmassor som insatser ska påbörjas

Hundens egenskaper

Hundens ras har ingen betydelse vid utbildningen till räddningshund. Det viktiga är att hund och förare har rätt kvaliteter. En egenskap som är viktig vad gäller räddningshundar är att de kan slappna av och vila mellan sökuppdragen, så att de snabbt återhämtar sig och är redo för ny insats.

Godkänd räddningshund testas årligen Efter att räddningshunden och dess förare genomgått SBK:s utbildningar och tester genomförs årligen ett ”Mission Readiness Test” för att avgöra om hunden är Ok för insats.

Läs mer om räddningshund på SBK:s hemsida: www.brukshundklubben.se/tjanstehund/raddningshund/

Om skribenten

Text: Anja Holmgren, enheten för insatser, MSB

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Blod, benflisor, tänder och grus

Det har gått några år och Michael “Micke” Barkström ber om ursäkt och säger att minnena …