Hem » Artiklar » POSOM – Från omhändertagande till omsorg
Foto: Patrick Persson

POSOM – Från omhändertagande till omsorg

”Söndagsmorgon 05,20 -Brand i radhuslänga, många drabbade, det finns ett stort behov av krisstöd, önskemål om att aktivera POSOM.”

POSOM ledningsgrupp aktiverar stödpersoner via appen supertext. Ansvarig från ledningsgruppen ringer upp de stödpersonerna som blir uttagna för uppdraget och meddelar vad som hänt. Efter ca 60 min är POSOM på olycksplatsen med 4 stödpersoner samt ledningsgruppen.

Behovet eskalerar under dagen, då det visar sig att flera personer är döda. Vi aktiverar fler stödpersoner.

Stödpersonerna får nu fokusera fullt ut på anhöriga, släkt, vänner, grannar och skola mfl.

Räddningstjänst, ambulans och polis fullgör sina uppgifter och lämnar platsen. Kvar finns oroliga grannar, massmedia, nyfikna och många söker information om vad som hänt. Därefter får POSOM samordna informationen och kontakten med övriga stödfunktioner i samhället samt se till att skolan och kyrkan öppnades. Mat och dryck samordnades via fastighetsägaren, skolan och privata.

Stödpersoner fanns hela tiden hemma hos dom närmast berörda, samt fanns med i skolan och kyrkan utöver själva olyckplatsen. POSOM var i hög grad delaktiga från larm till begravningen som var ca 3 veckor efter händelsen. Detta är exempel på en större insats, men varje olycka är en stor kris för den enskilda individen.

 

Posom står för ”psykisk och social omsorg”

POSOM Karlstadsregionen: Från 2012 organiserar Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Karlstad kommun sex kommuners POSOM verksamhet (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors) med totalt ca 130 000 invånare.

Sedan mer än 20 år finns POSOM som en resurs för att stötta drabbade, anhöriga och vittnen med krisstöd vid större och mindre olyckor samt personliga trauman och kriser. POSOM verksamheten i Sverige kan variera från kommun till kommun.

POSOM handlar oftast om att förmedla både ett psykiskt, socialt och praktiskt stöd i ett inledande skede innan drabbade har kunnat få kontakt med familj eller andra nätverk. I vissa fall förmedlas också behovet av fortsatt stöd vidare till både kyrkan, företagshälsovård och landstinget.

POSOM-gruppen har också till uppgift att bistå kommunen vid större händelser som t ex bussolyckor, radhusbränder och andra masskadesituationer, där det ganska snabbt finns stora behov av både registrering, förmedling av boende men också krisstöd till drabbade.

Inom organisationen finns ca 65 ideella stödpersoner. De kommer från många olika verksamheter och har olika kompetens; gemensamt är att de vill göra en samhällsinsats för drabbades krisstöd. Årligen genomförs ca 20-30 stödinsatser som ofta handlar om trafikolyckor, bränder och de senaste åren har antalet suicidhändelser tyvärr ökat i omfattning.

POSOM-larmen förmedlas via SOS Alarm efter att ansvarigt ”blåljusbefäl” på olycksplatsen begär krisstöd. POSOM insatserna samordnas av ledningsgruppen som sedan i sin tur kontaktar stödpersoner. De kan oftast inom någon timme vara på plats och påbörja krisstödsarbetet. Stödpersonerna arbetar alltid minst i par, gärna både kvinna och man.

Varje insats följs av en uppföljning, där ledningsgruppen och stödpersonerna gemensamt följer upp vad som gjorts och säkerställer att stödpersonerna får det stöd det behöver för att hantera det de varit med om.

Hela tiden pågår ett arbeta för att kvalitetssäkra stödpersonernas kompetens, bl.a. finns en värdegrund för verksamheten som alla stödpersoner varit delaktiga i att ta fram och ställt sig bakom. Årligen genomförs utbildningsaktiviteter med externa föreläsare för att både höja kompetensen men också säkerställa att stödpersoner har kunskap om det senaste inom modernt krisstöd.

POSOM-verksamheten får ofta uppskattning från drabbade som är mycket tacksamma för att de snabbt fått hjälp och stöd vid svåra händelser. Det är ett fantastiskt arbete som genomförs av stödpersonerna som ofta ställer upp både dagar, nätter, vardagar och helger för att ge POSOM-stöd vid allvarliga händelser.

 TEXT: POSOM ledningsgrupp Anja Holmgren, Lars Söderberg, Monika Nyqvist, Pia Holmstrand och Torbjörn Tetzlaf

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Brandkårsmuseet i Simonstorp är ett väl värt besök

I Simonstorp 1,5 mil norr om Norrköping ligger Brandkårsmuseet. Här kan du se och lära …