Hem » Artiklar » Politiker flydde debatten
Politiker flydde debatten
Företrädare för den yttersta resursen, samt en som strider för att behålla densamma: Håkan Olsson, Polisförbundet Dalarna, Anders Lasses, RDM och BRF, Camilla Sparring, nätverket RÖR INTE Våra Deltidsbrandmän, samt Peter Bergh, BRF.

Politiker flydde debatten

När politikerna inbjöds att, under en hearing, redogöra för neddragningarna, vilka kan bli konsekvensen av besparingskraven i Räddningstjänsten Dala Mitt, fanns bara en direktionsledamot av tio på plats.

– Detta är en givetvis en politisk tabbe av stora mått, konstaterar BRF:s ordförande, Peter Bergh, som hade tagit på sig flera roller under denna hearing.

– Oerhört svagt av politikerna, framhåller Camilla Sparring, initiativtagare till nätverket RÖR INTE Våra Deltidsbrandmän, som nu fortsätter att driva frågan om räddningstjänstens framtid.

Strax innan klockan elva på tisdagsförmiddagen, den 24 september, körde tre brandbilar i kortege, från Faluns brandstation till Kristinehallen, där flera reportageteam var beredda med kamerorna. När styrkan tagit plats, längst bak, började den politiska hearing – vilken tagit form i ett samarbete mellan nätverket RÖR INTE Våra Deltidsbrandmän, Svärdsjö Intresseförening, Envikens Intresseförening, Grycksbo byaråd och Bjursås sockenråd, samt BRF – om räddningstjänstens framtid.

Camilla Sparring, initiativtagare till nätverket, samt även hearingen, och Peter Bergh, BRF:s ordförande, inledde med att berätta om sparkraven som de ansvariga politikerna har belagt kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) med, för år 2014: En av konsekvenserna kan bli att bemanningen minskas i deltidsbrandkårerna i Borlänge, Enviken, Grycksbo, och Säter. (Läs mer om detta i SFF 4/13, på www.firefighters.se).

– Vi som är gifta med deltidsbrandmän känner redan i dag oro när våra respektive rycker ut på larm. Att minska styrkorna ytterligare, till 1+3 eller till och med 1+2, innebär en ännu större risk för att de kan komma att skadas i arbetet, framhöll Camilla Sparring.

Bara 4 000 i beredskap

För att ge allmänhet, medier – och inte minst politiker – större insikter bl a gällande hur arbetet på skadeplatser fungerar, och vilka konsekvenser minskade resurser får till följd, hölls tre upplysande föreläsningar. Peter Bergh klargjorde att – beroende på det stora antalet omorganisationer och neddragningar under senare år – har antalet brandmän minskat till bara cirka 15 000.

– Människor tror att räddningstjänstens resurser är oändliga. Sanningen är den att endast 4 000 brandmän har beredskap om dygnet – i hela landet. Av dessa är bara 1 000 heltidsanställda, medan alltså 3 000 är deltidsanställda brandmän, med jour i hemmet. Ungefär samma siffror gäller för ambulansverksamheten, sa han.

Peter Bergh hänvisade till Länsstyrelsen Dalarnas yttrande, gällande RDM:s ”avsiktsförklaring”, där Länsstyrelsen slår fast att neddragningar inte bör ske, utan att RDM bör bevara förmågan. Detta främst på grund av att riskerna i området har ökat, samt att om neddragningar görs begränsas möjligheterna till rökdykning. Länsstyrelsen Dalarna anser även att RDM:s risk- och konsekvensanalys som ligger till grund för det gällande handlingsprogrammet är bristfällig.

– Detta är en av de mest starka skrivningar från Länsstyrelsen, jag har sett, betonade han.

1 000 personer räddades!

I RDM är BRF uppdelat i en deltids- och en heltidsklubb, där heltiden är en underavdelning med en egen styrelse. Ambjörn Blixt, heltidsbrandman i Borlänge, samt kårchef i Svärdsjö, är ordförande för deltiden och Anders Lasses, styrkeledare i Falun – tillika en av BRF:s sex distriktsombudsmän – för heltiden. Den senare skildrade nu räddningstjänsten ur ett ”grodperspektiv”.

– I går eftermiddag ryckte RDM:s båda heltidsstationer ut på bränder: fem personer räddades, ur fem olika lägenheter. Ingen behövde alltså rulla tummarna. I helgen dog två personer i en brand i Gävle – men en räddades, av rökdykare, framhöll han och hänvisade till statistik från det tidigare Räddningsverket.

– Så många som 1 000 personer räddades av rökdykare, mellan år 1996 och 2001.

Han konstaterade vidare att bemanningen 1+4 (ett befäl och fyra brandmän) är ett faktum vad gäller heltidskårerna i dagens räddningstjänst, samt att det är styrkeledaren som ansvarar för ALLAS säkerhet på en olycksplats.

– Det handlar ibland om att ta tuffa beslut – ska jag prioritera personalens säkerhet framför att försöka rädda liv?

På väg mot smärtgränsen

Anders Lasses berättade om en gång när ett larm kom om en trafikolycka, just när han gått av skiftet, och han, tursamt nog, åkte med.

– Det var en frontalkrock: svårt skadade och fastklämda människor fanns i båda bilarna och ambulansen var tio, femton minuter bort. Jag fick säga till den mer stabile personen att vi måste prioritera den som var mest illa däran, och frågade om han förstod det, vilket han svarade ja på. Trots att vi var 1+6 på den här olyckan tvingades vi be civila att hjälpa till, bland annat med att hålla luftvägarna fria på en av de skadade.

Han konstaterade att många tycker att brandmännen i styrkorna är för få, men att det ju inte är de som avgör detta – utan politikerna.

– Vi brandmän kommer alltid att göra vårt bästa!, men dessvärre är svensk räddningstjänst på väg mot smärtgränsen. Det är bra att Camilla Sparring och de andra i nätverket har tagit tag i detta nu. Vi har en skyldighet att tala om för allmänheten vad vi klarar och inte, poängterade han.

Räddningstjänsten – en valfråga!

Peter Bergh som under dagen ”växlade keps” fram och tillbaka, från BRF:s ordförande till expert och också till moderator, har lång erfarenhet av yrket som ambulanssjuksköterska, samt tjänstgjorde under många år som verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården Gävleborgs län. Nu gav han en inblick i hur neddragningar har gjorts även i denna verksamhet. Detta samtidigt som en mindre revolution har skett vad gäller omhändertagandet av patienter på olycksplatsen.

– I dag ser personalen till att patienten kommer i ett transportabelt skick, vilket ökar chansen till överlevnad, poängterade han och upplyste om att omkring 15 000 svenskar varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp. Efter tre minuter sjunker överlevnaden med cirka tio procent per minut. Men, om hjärt-lungräddning påbörjas så snabbt som möjligt kan flertalet räddas till livet. Därför har IVPA (I Väntan På Ambulans) en väsentlig betydelse här.

– Varje månad berättar BRF:s medlemmar hur de har räddat liv tack vare att de nu åker på IVPA. Men, vi är dåliga på att utåt informera om vårt område: att en brandbil inte är en röd bil, utan människor med kompetens och utrustning – som är TILLGÄNGLIGA. På många håll börjar det dock nu stå klart för människor att styrkor som är mindre än 1+4 inte kan rökdyka, trots att de är först på plats – detta inte minst tack vare nätverket RÖR INTE Våra Deltidsbrandmän – och jag tror att det här kan bli en valfråga.

Den yttersta resursen

Håkan Olsson, från Polisförbundet Dalarna, poängterade att sedan militären försvann är blåljusmyndigheterna den yttersta resursen.

– Ibland önskar jag att vi var en och samma myndighet, framhöll han och underströk att även polisen länge har levt med besparingskrav.

– Jag hann vara med ett år när man fortfarande kunde ringa och säga ”vi har slut på pengar, skicka mer”, men nu får vi en pengapåse som ska räcka hela året. I år måste Dalapolisen spara sju miljoner kronor – därför har anställnings- och övertidsstopp trätt i kraft. Nästa år ska vi spara nio miljoner, berättade han.

Dalarnas län är, till ytan, ett av Sveriges största, men på grund av de minskade anslagen är det endast fyra polisbilar som patrullerar per dygn – i hela länet. Därtill har de minskade anslagen resulterat i färre poliser i de respektive turlagen.

Håkan Olsson förklarade att när polisförbundet framför kritik till de ansvariga politikerna får de höra om de senaste årens satsning på 20 000 poliser i landet.

– Men, det stämmer inte riktigt för organisationen har gjorts om och folk har flyttats. När förändringar sker i samhället krävs förändringar även hos polisen. Sådant som bedrägerier ökar, men våra resurser räcker inte för att lösa dessa brott. Tyvärr är det många poliser som inte orkar längre och som slutar nu, betonade han, och svarade därmed nej på frågan om räddningstjänsten kan förvänta sig mer hjälp av polisen, t ex vad gäller avspärrning av trafik på olycksplatser.

Två brandbilar samt en befälsbil körde i kortege.
Två brandbilar samt en befälsbil körde i kortege, från Faluns brandbrandstation till Kristinehallen, där den politiska hearingen anordnades.

Politikerna svek

På eftermiddagen var dags först för en paneldebatt, med politikerna på den ena sidan, och arrangörer, förstärkta med Håkan Olsson, på den andra, samt därefter en frågestund, där det var tänkt att allmänheten skulle få svar på sina frågor. I RDM:s förbundsdirektion ingår tio ordinarie ledamöter, samt tio ersättare. Ordföranden och de tre vice ordförandena bildar ett presidium, som bereder frågorna innan beslut tas. Dessvärre var det bara en av dem som var beredd att ta debatten: Abbe Ronsten (S) kommunalråd i Säter.

Jonny Gahnshag (S), kommunalråd i Falun deltog fram till debatten. Susanne Nordlund (S), vice ordförande i direktionen, samt även kommunalråd i Falun, var med fram till lunch, men uppgav att hon inte kunde ändra på inbokade möten under debatten. Evert Karlsson (S) Falun, och direktionsledamot, var med till lunch, men måste sedan avvika på grund av ett privat ärende. Sofia Jarl (C), ordförande i direktionen, lyste, under hela dagen, med sin frånvaro, vilket även gällde Kenneth Eriksson (S) från Borlänge, som också ingår i presidiet,. (Läs intervjun med RDM:s presidum i SFF 4/13, på www.firefighters).

Är ett liv inte värt 28:40?

Camilla Sparring inledde paneldebatten med konstaterandet att sparbetinget – som först uppgavs vara 3,6 Mkr – är en väldigt fjuttig summa att bråka om.

– Om 3,6 miljoner slås ut på de 125 000 människor som bor i våra kommuner, blir det 28:40 för varje mänskligt liv – och det finns uträkningar som visar att ett liv är värt runt 25 miljoner. Man blir otroligt trött av att ha den här diskussionen år efter år – är det inte viktigt att vi har livräddande insatser?, frågade hon. De närvarande politikerna var dock eniga beträffande att inga mer pengar kommer att skjutas till från kommunerna för att slippa besparingen.

– Om inga neddragningar görs i deltidsstyrkorna måste det kanske göras i heltidsstyrkorna i stället, menade Abbe Ronsten. När Peter Bergh ställde frågan till Ronsten hur direktionen ser på Länsstyrelsens yttrande blev svaret att direktionen ”för en dialog” med Länsstyrelsen.

En åhörare ville veta hur direktionen ser på att förbundschefen, Leif Andersson, i somras spenderade 50 000 kronor på annonser i ett spel med Monopol som förebild. Annonserna publicerades endast i Falun, och kom inte de övriga tre kommunerna till gagn.

– Syftet var att sprida kunskap om brandsäkerhet. Räddningstjänsten ska jobba förebyggande, och direktionen lägger sig inte i på vilka sätt detta sker, utan tjänstemännen bestämmer detta, svarade Ronsten.

Politiska (dunder)tabbar

Abbe Ronsten (S) var den enda politikern i direktionen som kom till hearingen.
Abbe Ronsten (S) var den enda politikern i direktionen som kom till hearingen och tog debatten under eftermiddagen. Susanne Nordlund (S), vice ordförande i direktionen, var med under förmiddagen, men hade därefter andra åtaganden som inte kunde flyttas.

Efter hearingen konstaterade arrangörerna att det var oerhört svagt av politikerna att inte komma hit.

– Jag har skickat inbjudan till alla kommunstyrelser, och ledamöterna hade åtminstone 19 dagar på sig. Abbe Ronsten ska ha en eloge som rensade sin kalender och var med hela dagen. Samt även Johnny Ganshag, som inte är ledamot i direktionen, men som ändå deltog ända fram till frågestunden, framhåller Camilla Sparring.

– Ja, detta är en givetvis en politisk tabbe av gigantiska mått! BRF är partipolitiskt obundna, men vi arbetar ju politiskt: vi stöder de politiker som stöder våra frågor, betonar Peter Bergh.

Camilla Sparring konstaterar att den smygande nedmonteringen som sker av svensk räddningstjänst är något som i allra högsta grad intresserar människor hela landet. Det visar inte minst besöksstatistiken för Facebooksidan Rör inte våra deltidsbrandmän, som hon skapade i somras.

– Ett inlägg fick närmare 9 000 unika besökare, och flera andra inlägg har haft över 6 000 unika besökare, berättar hon. (gå gärna in på, och ”gilla” www.facebook.com/RorInteVaraDeltidsbrandman?fref=ts)

Camilla Sparring understryker att dagen – politikernas svek till trots – har varit bra och bjudit på mycket ny kunskap.

– Frågan är om politikerna verkligen förstår vilka konsekvenser som kan bli följden om de genomdriver neddragningarna; deras svar är ju orimliga, och de verkar inte bry sig om Länsstyrelsens yttrande, säger hon och framhåller det märkliga i att politikerna lyckas trolla fram pengar vad gäller andra, för skattebetalarna betydligt mindre viktiga ting.

– Investeringarna inför VM i skidor, som ska gå i Falun 2015, uppgår till cirka 300 skattemiljoner. Minst 107 av dessa går åt till att bygga om två gamla backhoppningsbackar, vilka troligen inte kommer till användning efter VM. Detta har delat kommunen i två delar; de som vill ha VM och så vi som anser att pengarna bör användas på andra sätt – till exempel för att trygga medborgarnas säkerhet.

Därtill fick Gagnefs kommun, några dagar innan hearingen, svidande kritik av revisorerna för att ha köpt hotellfastigheten Gagns Inn. Syftet var att, i egen regi, här driva en mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Enligt SVT har kommunens fastighetsbolag – utan att någon ordentlig besiktning gjorts – betalat 3,3 Mkr för huset, som visade sig vara fuktskadat. Åtgärderna beräknas kosta flera miljoner, men i köpekontraktet friskrivs säljaren för eventuella dolda fel. Enligt SVT slår revisorerna i sin rapport fast att köpet är ett exempel på hur handläggning inom en kommun inte ska gå till. De anser bl a att ”ärendet uppvisar en sällsynt flora av grova felaktigheter”, samt att ”reglerna om offentlighet har åsidosatts, uppenbart jäv har förekommit och handlingar har undanhållits”.

Detta har fått oppositionspolitikern Bengt-Ola Ryttar (S) att kräva att den för upphandlingen ansvariga politikern – Sofia Jarl (C) – ska avgå. ”Det här köpet ska tydligen ha gått igenom bara ett par dagar innan Kronofogden skulle utmäta fastigheten. Det verkar ha funnits något motiv för Sofia Jarl”, säger Ryttar till SVT. (www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/oppositionen-kraver-sofia-jarls-avgang).

Här intervjuas Anders Lasses.
Hearingen medförde att ljuset (äntligen) sattes på nedmonteringen av räddningstjänsten, som pågår i hela landet. Här är det Anders Lasses som intervjuas.

SVT: politiskt stora risker

Under dagen, samt även senare under veckan rapporterades det i stor omfattning, om hearingen. Anders Hansson, på SVT:s Gävledalaredaktion, var på plats hela dagen och inslaget sändes under programpunkten Sverige idag. Här säger programledaren, Sverker Olofsson, till Hansson att han har ”noterat att det pratas mycket om att den här besparingen faktiskt kan innebära hot mot liv helt enkelt. Är det en överdrift eller är det en bild, som så att säga, har förstärkts i dag?”

”Det är absolut en bild som har förstärkts” svarar Anders Hansson, och framhåller att risken är att människor inte kan räddas på samma sätt om en del av bemanningen tas bort och att deltidsstyrkan (som är först på plats) därmed inte kan rökdyka på egen hand. Samt att, även vad det gäller trafikolyckor kan det handla om snabbhet och möjlighet att rädda människoliv.

Vidare konstaterar Sverker Olofsson att politikerna – som trots att de säger sig ha bilden klar vilka konsekvenserna kan bli om neddragningarna genomförs skulle kunna få – är beredda att ta politiskt stora risker för att genomföra besparingen. ”Det är absolut så. Men frågan är också om det är lagenligt, för länsstyrelsen här i Dalarna har ju varit kritisk mot den här planerade neddragningen. De säger att man inte egentligen får minska brandkårsstyrkan om det inte är så att riskerna i samhället har minskat, och det har de ju verkligen inte gjort”, svarar Anders Hansson.

Direktionen beslutar

RDM:s direktion ska – efter det att respektive kommunfullmäktige diskuterat frågan – fatta beslut om besparingen den 9 oktober. Då har SFF 5/13 hunnit gå till pressläggning, men vi rapporterar givetvis om vad som händer här i SFF 6. Samt även om hur det har gått med tvätten av larmställ – skyddsombudet Johan Wahrén, lade, i slutet av september, på grund av den dåliga lukten/arbetsmiljön i och runt omkring tvättstugan – vilken gränsar till köket, på brandstationen i Falun – ett skyddsstopp av denna tvätt.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Sök stipendie, nu!

Varje år delar RRB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som …