Hem » Artiklar » Ordföranden i miljö- och räddningsnämnden: ”Fastighetsägaren är vållande till skadan”
Fastighetsägaren är vållande

Ordföranden i miljö- och räddningsnämnden: ”Fastighetsägaren är vållande till skadan”

Enligt Per Svensson (S), ordförande i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, är det svårt att samla in släckvatten här på grund av snön. Det fanns ingen annan lösning än att spola ut vattnet i Delångersån eftersom den enda metoden att rena och destruera kontaminerat släckvatten är att hetta upp det till 1 500 grader. Vad gäller brunnarna är fastighetsägaren vållande till skadan och det är hans försäkringsbolag som ska täcka kostnaderna.

Räddningstjänstens budget har skrivits ned nästa år. Hur kommer det sig?

– Den har inte skrivits ned, men räknas inte upp. År 2013 hade hela kommunen ett underskott, så alla förvaltningar måste spara. Men räddningstjänsten får gå back om det har varit många skogsbränder till exempel.

I insatsutvärderingen ges en mängd råd till räddningstjänsten. Följer nämnden upp att dessa genomförs?

– Enligt rapporten var det ett antal omständigheter som gjorde att förloppet inte var optimalt. Att kalla in fler kårer initialt skulle innebära häftiga siffror och det måste finnas någon avgränsning.

Vi kan inte byta ut Cafssystemet eftersom det kostade 500 000 kronor. Investeringsbudgeten är fastställd till cirka 1,7 miljoner för ett år, samtmaterielinköp cirka en miljon.

Jag tror inte att någon miljöinspektör har stand by, men miljöchefen är alltid tillgänglig på telefon.

Har någon förändring skett i nämndens arbete sedan händelsen i Hamre?

– Många känner sig som ”boven i dramat”, och släckinsatsernas miljöpåverkan diskuteras flitigt. Vi har stora kommunala vattentäkter som man måste förhålla sig till, och de geologiska förhållandena är speciella – att släckvattnet går igenom backen mitt i vintern är unikt, och många experter är intresserade av detta. Jag vet att många räddningstjänster i England samlar in släckvattnet, men det är svårt här eftersom vi har snö. (Se fotnot).

Per Svensson
Per svensson (S) är ordförande i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. I övrigt driver han ett taxiföretag. Har tidigare varit ledamot i lärande- och kulturnämnden, ordförande i Socialdemokraterna Hudiksvall, samt ordförande i IF Metall.

Den person som drabbats mest av utsläppet råddes av miljökontoret att spola ut brunnsvattnet i Delångersån. Var det en bra lösning?

– Det fanns ingen annan lösning; miljöchefen pratade med experter på ett laboratorium, som menade att det rörde sig om ett väldigt litet begränsat utsläpp som nått en brunn, möjligen några fler, och det motsvarar en ”nål” av alla föroreningar i Östersjön. Den enda metoden att rena och destruera kontaminerat släckvatten är att hetta upp det till 1 500 grader. Det skulle ha medfört kostnader motsvarande kommunens halva årsbudget.

De största syndarna vad gäller föroreningarna i Delångersån är Iggesundsbruket.

Tolkar du lagen som att ”verksamhetsutövare” och fastighetsägare är likvärdigt?

– När räddningstjänsten avslutar verksamheten tar fastighetsägaren över ansvaret, och vi anser att ansvaret ligger i dennes villaförsäkring. Jag påpekade på ett möte att de drabbade borde göra skadeanmälan – om alla hade gjort så skulle försäkringsbolagen ha tagit hand om detta.

Är det rimligt att de som på grund av räddningstjänstens skumanvändning har kontaminerat vatten i brunnarna ska stå för provtagning och sanering?

– Släckning med skum är beprövade metoder, och det finns inga restriktioner på området. Fastighetsägaren är vållande till skadan, och det är hans försäkringsbolag som ska täcka kostnaderna.

Vad anser du om att långlivade kemikalier finns i släckskum, som inte redovisas i säkerhetsdatabladen?

– Det är djupt olyckligt att de inte är deklarerade, eftersom konsekvenserna då hade blivit att ingen hade köpt produkterna. Om detta inträffat i USA hade advokaterna hoppat jämfota av glädje. En annan sak är att MSB ska vara ledande och behjälpliga på området; de vill se en minskad användning av skum, varför tar de inte själva fram en produkt som inte är giftig?

Ni såg till att prover togs, men uppgav till en början att ni inte gjort det. Därefter förklarade miljöchefen, Margareta Eiserman, att det gjorts ”för säkerhets skull”. Vad är förklaringen till detta?

– Kommunen kan inte åka ut till privatpersoner och ta prover. Men som en ”good will” eftersom de känner oro över vad som finns i vattnet bestämde kommunchefen Bengt Friberg att – för att hjälpa dem till dess att ansvarsfrågan har utretts – bekosta två prover. Analyserna görs i England, men detta tar tre veckor och vi har inga svar ännu.

Byborna har inte försökt få till stånd någon uppgörelse med kommunen, men de enskilda har var för sig skickat in fakturor gällande vattenprover till oss. Alla handlingar måste diarieföras, vilket har blivit en belastning för de anställda på miljökontoret. Någon har anlitat ett laboratorium som fakturerat cirka 14 000 kronor, vilket är tre gånger mer än kommunens leverantör tar – varför skulle vi betala så mycket? Fastighetsägaren har förelagts att stå för kostnaderna av prover som ska tas nu, vilket han överklagat. Det handlar om cirka 10 000 kronor.

Hur ställer du dig till att familjers boende är hotat på grund av kontamineringen?

– Det som skett är givetvis tragiskt, och jag förstår att de är oroliga och vill ha svar från oss om de kan använda vattnet till att koka kaffe eller inte. Men, det krävs inga prover för detta, det är bara att lukta på vattnet så vet man om det är drickbart eller inte.

Hudiksvalls kommunfullmäktige har antagit tre övergripande mål; samhällstjänster av högsta klass, blomstrande näringsliv, samt attraktiv och hållbar livsmiljö. Nämndernas åtaganden ska ha bäring på dessa mål. Har ni lyckats med det i ”Hamrefallet”?

– Ja, det var en bra räddningsinsats. Hade det varit vindstilla hade huset fått brinna ner, men nu blåste det åtta sekundmeter och risken var stor att branden skulle sprida sig till två andra fastigheter, vilka alltså räddades. Cafs har använts förut, och det var olyckligt att det gick som det gick den här gången.

Hur hade du reagerat om det varit din brunn som blivit kontaminerad?

– Jag har varit utan vatten och vet hur jobbigt det är, så jag har full förståelse. Men, det är MIN brunn och jag kan inte förvänta mig att någon tredje part ska komma in – kommunen betjänar endast dem som är anslutna till det kommunala vattennätet.

Byborna har polisanmält räddningstjänsten för miljöbrott. Hur ser du på det?

– Det är bra om utredningen leder till ett prejudikat.

FOTNOT

Bengt Sörqvist, ledamot i BRF:s förbundsstyrelse, deltidsbrandman i Viskafors, samt en av dem som deltar i MSB:s projekt gällande uppsamling av släckvatten framhåller att det visst går att samla upp släckvatten även om det är snö och is.

– Det är något mer komplicerat än på asfalterade ytor, men vi har tekniken för alla olika underlag, alltså även snö och is, säger han.

Läs mer om Viskaforsmetoden i SFF 6/14. (eller skriv in rubriken i sökrutan längst upp till höger här på sidan.)

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …