Hem » Artiklar » Nytt förbund med komplicerad riskbild
räddningstjänsten skåne nordväst

Nytt förbund med komplicerad riskbild

Skåne Nordväst är ett samarbete som verkar för att samla och stärka regionen, inom näringsliv, turism, utbildning, rekrytering, kultur och infrastruktur. Tio kommuner ingår här: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Samtliga dessa, förutom Perstorp, ingår även i samarbetsorganisationen Räddningstjänsten i Skåne Nordväst. År 2007 genomfördes en utredning med syfte att belysa möjligheterna av en fördjupad samverkan inom räddningstjänsten mellan dessa kommuner, vilket resultatet styrkte. Visionen slogs fast att bilda ett gemensamt kommunalförbund inom en tioårsperiod.

Under 2011 genomfördes en n y utredning gällande konsekvenserna av ett gemensamt kommunalförbund, med driftsättning årsskiftet 2014/2015. Landskrona hoppade av direkt när planerna började diskuteras. Båstad, Klippan, Höganäs och Åstorp följde och i januari 2013 även Bjuv, med anledning av att Helsingborg kommer att ha tre ledamöter i direktionen, medan de övriga kommunerna får två vardera. I april stod det klart att även Svalöv uteblir. Detta beroende på att ansvariga politiker ansåg att antalet kommuner i förbundet hade blivit för få.

När räddningstjänst för bundet Skåne Nordväst, RSNV, driftsätts i januari 2015, är alltså Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar. Sammanlagt bor här cirka 180 000 personer, vilket innebär cirka 53 procent av invånarna i hela Skåne Nordväst. Av de cirka 270 personer, som kommer att vara anställda inom RSNV, är 118 operativ, heltidsanställd personal, 80 deltidsanställda brandmän, och 74 administrativ personal.

Från norr till söder löper E6/E20, som passerar Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. Från färjeterminalen i Helsingborg löper E4 i nordostlig riktning och passerar Åstorp, Klippan och Örkelljunga. Samt är ytterligare ett flertal riksvägar angivna som rekommenderade vägar för transport av farligt gods. Viktigare hamnar finns i Helsingborg, Landskrona samt Höganäs industrihamn. Mellan Helsingborg och Helsingör sker en omfattande färjetrafik. I området finns ett 20-tal anläggningar som bedriver farlig verksamhet, de flesta i Helsingborg.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage 

– Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget …