Hem » Artiklar » Nytt drag under galoscherna i Dala Mitt – samverkansavtalet uppsagt!
Nytt drag under galoscherna i Dala Mitt – samverkansavtalet uppsagt!

Nytt drag under galoscherna i Dala Mitt – samverkansavtalet uppsagt!

Vid två olika tillfällen, nu under hösten, har huvudskyddsombudet lagt en ”6:6a” till arbetsgivaren; den ena för att delar av stationen i Falun har hyrts ut till andra verksamheter – trots att lokalytorna behövs för att få ett hygienflöde som minimerar cancerrisken. Uthyrningen görs för att klara en del av sparkravet, som nu är uppe i hela 6,5 miljoner kronor. Neddragning i deltidsstyrkorna kan bli aktuellt – men Länsstyrelsen Dalarna riktar kritik mot dessa planer. BRF:s Anders Lasses fortsätter sitt intensiva arbete – och anar, trots allt, ljus i tunneln. Inte minst för att facken, den 18 november, sa upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.

Som SFF tidigare har rapporterat har RDM:s förbundsdirektion lagt ett sparbeting på verksamheten för år 2014. I våras sas det från ledningen och förbundsdirektionen att det handlade om närmare 4 Mkr, men då pengar senare ”hittades” genom att bl a skjuta på viss utbildning, skulle besparingen hamna på strax under 3 Mkr. Nu under hösten kom beskedet att besparingen har ökat till cirka 6,5 Mkr. Detta ska främst bero på en kraftigt ökad pensionsskuld, samt att deltagarna (fortfarande) uteblir från brandskyddsutbildningar. En lista med förslag till åtgärder togs i våras fram av förbundschefen, Leif Andersson, och i september verkade det som om neddragningar skulle drabba deltidskårerna i både Enviken och Borlänge. (Läs artiklarna i SFF 2, 4 och 5 2013 på www.firefighters.se)

Länsstyrelsen kritiserar

Förslaget kritiserades hårt av samtliga fackliga organisationer på RDM, samt även av Länsstyrelsen Dalarna, som i sitt yttrande över RDM:s ”avsiktsförklaring” gällande förändringar i det nuvarande handlingsprogrammet, konstaterar att det i Sverige tyvärr förekommer att kommuner och förbund minskar i styrkornas storlek av ekonomiska skäl. ”Länsstyrelsen likväl som lagstiftaren ser det som viktigt att det är riskerna för olyckorna, olyckornas innebörd och konsekvenser som ska ligga till grund för förmågan” fastslår man.

Länsstyrelsen anser att utifrån RDM:s gällande handlingsprogram, och ”de risker som lyfts fram som dimensionerande för räddningstjänstens organisation bör neddragningar inte ske. Vi anser att med detta förslag lever förbundet inte upp till bestämmelserna i 1 kap. 1 och 3 §§ LSO.”

Länsstyrelsen Dalarna kommer, den 5 december, att göra en tillsyn på RDM. Tillsynen riktas främst mot egenkontroll och uppföljning av resultat/mål i handlingsprogrammet, samt förmåga till räddningsinsats, samt tillsynsverksamheten enligt LSO kap 2 § 3.

Hyresgäster stoppar hygienflödet

Tvätten av kontaminerade larmställ har länge varit ett problempå stationerna i Borlänge och Falun, med en stark röklukt i och runt tvättstugorna. Facken har gemensamt drivit frågan, men då arbetsgivaren fortsatt att negligera den la huvudskyddsombudet, Johan Wahrén, Kommunal, i slutet av september, en så kallad 6 6:a – en anmälan om brott mot Medbestämmandelagen MBL – till arbetsgivaren, som då kontaktade Borlängehälsans för att mäta partiklarna i luften där.

– Men deras skyddsingenjör svarade att det inte fungerar; de måste veta vilka partiklar de ska mäta. Därför utgår vi fackliga ifrån att det ÄR mycket farligt, framhåller Anders Lasses, styrkeledare i Falun, samt ordförande för BRF:s heltidsavdelning i RDM – tillika distriktsombudsman, som på uppdrag av Leif Andersson har lett ett projekt för att lösa problemet med tvättrutinerna.

Ett avtal slöts med Bergeå kemtvätt gällande larmställ från samtliga stationer. Larmställen läggs först i ”majspåsar” – som löser upp sig under tvätten – och därefter i soppåsar innan de läggs i behållare för transport. Under tiden använder brandmännen reservställ.

– Det fungerar, men det är givetvis inte en optimal lösning, vi vill ju sköta tvätten på stationerna, framhåller Anders Lasses.

Inget förhandlades

Anders Lasses
Anders Lasses är nöjd över att samverkansavtalet har sagts upp – nu är det allvar, och drag under galoscherna igen!

Brandmännen föreslog lämpliga lokalytor för ett hygienflöde, som skulle minimera cancerrisken. Men så uppdrog RDM:s förbundsdirektion, i oktober, till förbundschefen, Leif Andersson att spara 750 000 kronor på lokalhyrorna i Falun. Anledningen var att de hotande nedskärningarna av deltidsstyrkorna därmed skulle kunna undvikas. Lokalerna utlovades till AIK, som tvättar kommunens småbilar, samt kommunens säkerhetssamordnare. Detta utan att några förhandlingar hölls med facken. För att få plats med AIK:s gräsklippare var planen att ta bort två av garageportarna, som bl a behövs för att kunna köra ut bandvagnarna – ingen port är ledig. Ingen förhandling har genomförts heller beträffande vart de ska ta vägen.

– Vi fick komma in först på slutet, när allt redan var bestämt – plötsligt befann sig elektriker på stationen som började installera, vilket vi stoppade. Det här är ingen samverkan, framhåller Anders Lasses, som konstaterar att det inte spelar någon roll att det är ont om tid – arbetsmiljön får inte åsidosättas bara på grund av det.

– Ingen risk- och konsekvensanalys gjordes heller – arbetsgivaren har handlat på ett ytterst märkligt sätt, som vi anser bryta mot arbetsmiljölagen, och vi kommer att driva detta vidare, säger han och berättar att Johan Wahrén kräver svar och åtgärder för 18 punkter, vad gäller arbetsmiljön i Falun.

Det handlar bl a om att risk- och konsekvensanalyser ska tas fram gällande hur arbetsmiljö och utrustning ska hanteras, när räddningstjänsten ska samsas med andra verksamheter.

Tillförsikt, trots allt

Men, vissa händelser gör att Anders Lasses ändå ser med tillförsikt på framtiden.

– Vi har fått flera ingångar i politiken. Katarina Gustavsson, KD, har som ny ersättare i förbundsdirektionen, ifrågasatt en del. (Läs intervjun med henne på nästa sida). En annan ljuspunkt är att alltfler brandmän i RDM väljer att bli medlemmar i BRF.

– Det är så roligt med tillströmningen att jag orkar kämpa vidare. Hela situationen här lider av den dåliga arbetsmiljön och det är förödande att ingen samverkan förekommer med arbetsgivaren, säger han och förklarar att det blir allt tydligare att Leif Andersson inte tar vare sig arbetsmiljön eller verksamheten på allvar.

– På direktionsmötet i oktober sa han till ledamöterna att ”vi behöver inte göra som länsstyrelsen säger i yttrandet gällande risker och så vidare.” Det är minst sagt märkligt att en förbundschef yttrar sig på det viset.

I somras bestämde förbundsdirektionen att göra en ”genomlysning” av verksamheten. Uppdraget gick till PwC och beskedet är, i skrivande stund, att rapporten ska vara klar i början av december. Denna månad ska också direktionen klubba igenom vilka åtgärder som ska genomföras för att spara pengar. – Innan dess ska mycket ske. Tack vare de nya ingångarna kan vi jobba väldigt aktivt, poängterar Anders Lasses.

Sa upp samverkansavtalet

Måndagen den 18 november, strax innan denna upplaga av SFF skulle gå till pressläggning, ringde Anders Lasses och lämnade ett glädjande besked: klockan tolv enades samtliga fackklubbar på RDM om att säga upp samverkansavtalet med arbetsgivaren. Detta innebär att arbetsgivaren nu måste förhandla med respektive fackförbund i varje enskild fråga.

– Nu är det allvar och nytt drag under galoscherna!! Det här är väldigt skönt eftersom det gör så mycket – alla säger nu en och samma sak och det blir uppenbart att det inte är en viss grupps fel. Alla fack här vill verkligen ha en samverkan, men det fungerar ju inte, säger han och berättar att diskussionen har pågått i tre år.

– För ett år sedan ville vi ha ett nytt samverkansavtal, eftersom varken Ledarna eller BRF heltidsavdelning finns med i det 15 år gamla avtalet. Om BRF heltid hade funnits med så hade det fungerat som ett kollektivavtal, säger han och berättar vidare att uppsägningstiden, vad gäller samverkansavtalet, är sex månader. Ett samverkansmöte är, i skrivande stund, planerat till den 2 december.

– Nu får vi ju vänta och se vad som händer; men om jag hade varit arbetsgivare hade jag, i detta läge, kallat till ett möte omgående.

En skrivelse har skickats till Leif Andersson och flera medier, som fick ta del av den, hörde omgående av sig.

– Men vi har sagt att vi inte kommenterar detta förrän Leif Andersson har svarat, avslutar Anders Lasses.

FAKTA

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret här, men det är ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

Källa: av.se

Samverkan fungerar inte i Dala-Mitt

RDM:s förbundschef, Leif Andersson, kunde endast avvara ett par minuter för att besvara SFF:s frågor.

Hur tolkar du att facken har sagt upp samverkansavtalet?

– De tycker att samverkan inte fungerar. De har skrivit att detta gäller en rad punkter, men inte preciserat vad.

Vilka följder får detta för verksamheten?

– Det tar längre tid att förhandla.

Har du kallat till ett möte med facken?

– Nej, vi ska träffas i ett annat ärende nästa vecka, och då kan vi prata även om detta.

När ska de två hyresgästerna flytta in?

– Vid årsskiftet.

Varför genomfördes ingen förhandling med facken innan lokalerna hyrdes ut?

– En förhandling genomfördes i somras, och under hösten informerades Kommunals skyddsombud.

Varför lyssnade du inte på arbetsgruppens förslag, beträffande vilka ytor som kunde hyras ut?

– Hyresvärden kan inte hyra ut dem, de ligger inne på stationsområdet.

Hur ska problemen med tvätten lösas?

– Det vet jag inte, jag har inte detaljkunskaperna här.

Hur ska bandvagnarna kunna köras ut?

– Det vet jag inte, det är inte jag som har detaljkunskaperna här.

"Jag vill förstå vad det är jag ska besluta om."

Katarina Gustavsson, (KD) är ny ersättare i RDM:s förbundsdirektion, ledamot i kommunfullmäktige i Falun, samt ledamot i landstingsfullmäktige, Dalarnas läns landsting.Samt ordförande för Kristdemokraterna Falun. Hon arbetar som undersköterska på ett demensboende. Foto: Privat
Katarina Gustavsson, (KD) är ny ersättare i RDM:s förbundsdirektion, ledamot i kommunfullmäktige i Falun, samt ledamot i landstingsfullmäktige, Dalarnas läns landsting.Samt ordförande för Kristdemokraterna Falun. Hon arbetar som undersköterska på ett demensboende. Foto: Privat

Katarina Gustavsson (KD) fick nyligen uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektion. För att sätta sig in den verksamhet hon ska vara med och besluta om ”pryade” hon där en dag. Den mycket värdefulla upplevelsen ledde först till en uppmärksammad debattartikel och nu driver hon frågan uppåt i de politiska korridorerna.

– Nu måste brandmännen bli lyssnade på, framhåller hon.

När kristdemokraterna Faluns dåvarande ersättare i RDM:s förbundsdirektion i höstas hoppade av uppdraget tog Katarina Gustavsson (KD) över. Hon ”pryade” en dag på räddningstjänsten, när styrkeledaren Magnus Jonssons lag, i Falun, övade dykning.

– Jag vill förstå vad det är jag ska besluta om och vill träffa personalen. För mig är det viktigt att skapa en egen uppfattning och lyssna på personalen som är en viktig resurs. Ofta kommer saker och ting uppifrån och då kommer inte bilden fram, framhåller hon och berättar att det blev en på många sätt värdefull upplevelse.

– Personalen gör ett mycket proffsigt jobb; de är så engagerade och de utstrålar en sådan otrolig värme. Två praoelever var också med, och de blev lika väl omhändertagna som jag. Det var fantastiskt att se hur personalen löste alla problem, de har en sådan bred yrkeskunnighet som kommunens invånare borde känna sig mycket trygga med, säger hon och förklarar att hon inte riktigt förstår är att de kallas för brandmän.

– Yrket omfattar betydligt fler kompetenser som inte riktigt kommer fram – de är tusenkonstnärer. Sammanhållningen är suverän och de vet vad de vill. Därtill brinner de för att utveckla och förbättra verksamheten och göra sitt yttersta för medborgarna. Varje krona ska vi göra rätt för säger alla med en röst. Man blir tagen! Vilket ansvar! Jag kände mig så trygg när jag gick därifrån och full av beundran.

– Men nu måste brandmännen bli lyssnade på, annars finns risken att de blir frustrerade, vilket kan leda till likgiltighet – och dit vill vi inte komma, vi vill ha en säker och trygg kommun precis som de själva vill, säger hon vidare.

Varför inte större plats i politiken?

Insikterna gjorde att Katarina Gustavsson började fundera över varför frågan om kommunens säkerhet inte har större plats i politiken.

– Sedan en tid är jag ledamot i fullmäktige, och där hörs nästan aldrig något om denna fantastiska verksamhet. Det pratas om räddningstjänsten i princip bara när något har skett eller när det saknas pengar. Det förvånar mig att den kommer i skym i denna diskussion; när det pratas om trygghet är det andra saker som åsyftas. Men, till exempel är deltidsstyrkornas jobb viktigt för otroligt många människor. Att värna om nivån på verksamheten är att värna om stad och landsbygd – resurser måste till här så att nedskärningar inte behöver göras, säger hon och menar att denna grupp borde uppmärksammas mer för det de gör.

Vi måste tänka om!

Nu vilade Katarina Gustavsson inte på lagrarna utan skrev en debattartikel, som under hösten har publicerats i flera tidningar. I artikeln kritiserar hon bl a detta att delar av lokalerna i Falun kommer att hyras ut för att täcka 750 000 kronor av besparingskravet på RDM, vilket nu alltså uppgår till totalt 6,5 Mkr för år 2014.

– Det är ju helt fel att sammanföra olika verksamheter och innebär en distansering till uppdraget, det ligger i sakens natur att det inte blir synergieffekter genom att blanda biltvätt och förvaring av trädgårdsmaskiner under ett och samma tak; det är obegripligt. Verksamhetsomställningar i framtiden är en påtaglig risk som medför stora och allvarliga konsekvenser i relation till själva besparingen. Nej, vi måste tänka om, säger hon och framhåller att personalen måste få fokusera på det viktiga arbetet att säkra kommunens och medborgarnas trygghet vilket kräver bra lokaler och bra arbetsmiljö.

– Vi ska inte försvåra uppdraget med annat som stör kontinuiteten och fortsatt utveckling. Brandmännen är ju så utsatta ändå, eftersom de riskerar att mista livet under en insats – de ska inte pressas ännu mer – så här får inte en livsviktig samhällsresurs behandlas, utan de ska högaktas och bli lyssnade på, säger hon och framhåller att brandmännen ärexperterna, inte politikerna.

– Vårt uppdrag är att skapa resurser för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på allra bästa sätt precis som de själva tycker. Det här är en stor fråga som berör så många, säger Katarina Gustavsson, som nu vill lära sig mer om de olika risker som uppdraget innebär, såsom om de cancerogena ämnen som brandmän exponeras för.

– Jag är övertygad om att för att yrkesstoltheten ska behållas måste vi erbjuda såväl resurser som god arbetsmiljö, samt bidra till delaktighet och inflytande för personalen.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla …