Hem » Artiklar » Några fler röster från verkligheten varför man valt att vara RIB
Text: Monika Nyqvist I Bild: Patrick Persson

Några fler röster från verkligheten varför man valt att vara RIB

Vi ställde frågorna: Vad kännetecknar en RIB? → Varför har du valt detta? → -Vad kan vi/vad gör vi? 

-RIB innebär en bra utbildning inom räddning och sjukvård som förbereder mig i min uppgift att hjälpa samhället och dess invånare. Ett stort ansvar samtidigt som det är lustfyllt och ger mig saker att fylla i min kunskapsryggsäck. Att vara RIBBARE är förutom ur ett samhällsperspektiv även att vara en förebild, hjälpande hand och även en tröst i svåra situationer. På min ordinarie arbetsplats så utbildar jag all personal i D-HLR för att säkerställa och trygga arbetsplatsen. Jag svarar arbetskamraterna på frågor om brandskydd, säkerhet i hemmet, en möjlighet att hjälpa till vilket genom syrar även rollen som RIB.

-Det som kännetecknar en RIB är att vi tycket om att hjälpa till i olika situationer. Jag valde detta för att jag tyckte det lät spännande. Men det blev så mycket mer. En plats att träna, umgås och träffa alla andra glada brandmän. På min arbetsplats kan det nog vara så att det blir en del mer säkerhetstänk samt en del mer sjukvårdstänk.

-Det som kännetecknar en RIB, en person som har som fritidsintresse att hjälpa andra människor och kunna tjäna lite fickpengar. Jag valde detta för jag har stort intresse av räddningstjänst och vill hjälpa andra. Vi kan en hel del inom grupperna eftersom vi har en mycket bra blandning av kompetens. Vi känner väl till vårt insatsområde och våra objekt. Vad vi gör? Vi räddar liv! Jag känner att jag tillför till min ordinarie arbetsplats, mycket inom det förebyggande arbetet. Jag kan mycket om sjukvård och kan ta hand om en arbetskamrat om det skulle behövas. En RIBBARE bryr sig och vill alla väl!

-En RIBBARE för mig är en person som bryr sig, som ställer upp och inte har ego tankar. Gör inte saker för egen vinning utan ser alla som lika.

-Det första jag tänkte på är att man ska vara en förebild för andra människor. En person som invånarna i kommunen ska ha förtroende för både privat och i tjänst. Jag har vald detta för jag vill hjälpa till och dels för att jag tycker det är väldigt intressant. Jag tycker att vi kan ganska mycket i yrket som RIBBARE. Man lär sig alltid något nytt varje gång det är larm eller övning. Vi ska finnas till för att hjälpa människorna i vår kommun med vår kunskap och som stöd till de som behöver i svåra situationer. Om jag varit företagsledare skulle jag se väldigt positivt på om det fanns anställda med den erfarenheten. Vara ansvarig för brandsäkerheten, förebyggande och HLR om det skulle behövas akut på arbetsplatsen.

-Jag sökte mig till räddningstjänsten för jag ville tillföra trygghet för våra kommuninvånare, en trygghet som man tar för givet som kommuninvånare, men det ska man inte göra. Man får en gedigen utbildning. Man är ett härligt gäng och håller sig i fysisk form. Självklar har min andra arbetsgivare glädje av mig som RIBBARE, då jag arbetar på en plats med mycket folk i rörelse. Skulle någon drabbas av ett hjärtstillestånd så kan jag snabbt påbörja HLR.

*Det som kännetecknar en RIB, en person som är beredd att offra sin fritid för att göra skillnad. Varför, som f.d. lagidrottare så saknar man lagkänslan, vilket man får tillbaka här. Vi kan göra skillnad och göra nytta.. Vad vi gör, offrar fritid/familj för att finnas där när någon annan behöver hjälp. Vad vi tillför, ett kunnande i olika scenarion där olyckan har varit framme, förbyggande åtgärder.

-En RIBBARE är en person som i princip ställer upp ideellt för att hjälpa sina medmänniskor. Jag har valt detta för att jag tycker att det är inte mer än rätt att jag skall göra det jag kan för att hjälpa andra, när jag i gengäld förutsätter att andra ska hjälpa mig och mina anhöriga när vi är i nöd! Vi är självklart en tillgång på våra arbetsplatser då vi förhoppningsvis kan bidra med både erfarenhet, kunskap och ett lugn vid en nödsituation. Jag gick med för jag tycker att det är ett spännande och varierande yrke. Man vet aldrig vad man stöter på när man åker på larm. En bra livserfarenhet. Vi ser till att hjälpa dom som är i behov av hjälp och bidrar till ett säkert samhälle. Fördelen för företaget att ha en RIBB anställd är att dom kan med hjälp av oss få en tryggare och säkrare verksamhet.

Text: Monika Nyqvist

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Har vi verkligen de politiker vi förtjänar?

”Vi har de politiker vi förtjänar” hör jag ibland. Jag tycker inte det stämmer, i …