Hem » Artiklar » MSB genomför kundanpassad räddningsbefälsutbildning
Kundanpassad rädningsbefälsutbildning
MSB-läraren Bengt Persson tillsammans med befäl från Östra Götaland under en övning.

MSB genomför kundanpassad räddningsbefälsutbildning

MSB kan genomföra kundanpassade kurser och utbildningar riktade mot räddningstjänsten. I oktober genomförde MSB en befälsutbildning för personal från Räddningstjänsten Östra Götaland.

”Utbildningen var speciellt framtagen för Östra Götalands befälspersonal. Innehållet var baserat på räddningstjänstens lokala förutsättningar och uppgifterna utgick från deras egen organisation”, säger Bengt Persson, delansvarig för kursen inom MSB. Under två dagar deltog befälen från Östra Götaland i olika ledningsövningar. Både praktiska moment ute på övningsfältet och ledningsspel i MSB Revinges spelanläggning ingick i utbildningen. Alla insatser spelades in för att sedan utvärderas och diskuteras tillsammans med MSB:s lärare. ”Syftet var att stärka befälens förmåga att leda räddningsinsatser genom att öva ledning vid olika typer av insatser. Genom att spela in de olika insatserna och ge individuell feedback fick vi möjlighet att lyfta både styrkor och förbättringsområden hos de enskilda befälen”.

Positiv respons

Befälspersonalen från Östra Götaland var nöjda med utbildningen. Vi valde att förlägga utbildningen hos MSB eftersom myndigheten har engagerade lärare, goda övningsmöjligheter och en vilja att tänka i nya banor, säger Joar Hjertberg, brandingenjör. ”Det var viktigt för oss eftersom vi ville komma vidare i vår utveckling som befäl.” Enligt Joar Hjertberg var det nyttigt att öva utifrån den egna räddningstjänstens förutsättningar. ”Vi fick bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt vad gäller ledning av räddningsinsatser. Det var också positivt att få individuell feedback i de olika momenten.”

Kundanpassade utbildningar

Utbildningen för Östra Götaland är ett exempel på vilken typ av utbildningar som MSB kan genomföra för räddningstjänsten. Myndigheten kan ta fram anpassade kurser och övningar baserat på de lokala räddningstjänsternas behov och önskemål.

”Genom att samarbeta med räddningstjänsterna kring innehåll och utformning av utbildning kan MSB bidra till att stärka just de förmågor och kompetenser som räddningstjänsterna har behov av att utveckla”, säger Lena Gartmark, vid MSB Revinge.

MSB erbjuder räddningstjänster möjligheter att genomföra kundanpassade utbildningar vid verksamhetsställena MSB Revinge och MSB Sandö. För mer information kontakta respektive verksamhetsställe.

Om skribenten

Text och Foto: Noomi Egan

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Med 42 års erfarenhet i ryggen

Det är solidariteten som förändrats allra mest, bland brandmän men framförallt samhället i stort. Det …