Hem » Artiklar » MSB bygger ut övningsfältet i Revinge
MSB bygger ut Revinge räddningsskola

MSB bygger ut övningsfältet i Revinge

”Ett behov av att kunna elda mer och kraftigare.” Så beskriver Fredrik Johansson, brandlärare inom SMO vid MSB, tanken bakom MSB Revinges nya utbildningsanordning som ska efterlikna en villa.

”Vi lärare såg att det fanns ett behov av en utbildningsanordning som vi kunde elda lite kraftigare i. Nu har vi möjlighet att öva släckning och hantering av rumsbränder.” Fredrik Johansson berättar att studenter på alla nivåer ska kunna öva i utbildningsanordningen.

”Dels ska våra SMO-studenter kunna övas i att möta och hantera en rumsbrand och dels ska befäl kunna öva olika typer av konstruktionsbränder där vi släpper upp rök på ”vinden” i ”villan”. Själva anordningen är flexibel just för att vi ska kunna iscensätta olika typer av övningar och scenarion.”

Utvändiga släckmetoder ska övas

I den nya utbildningsanordningen ska bland annat SMOstudenterna övas i att använda släckmetoder utifrån i kombination med ventilation.

”Syftet är att de ska övas i att hantera och släcka branden utan att gå in i själva byggnaden. Vi kommer att uppmuntra dem att tänka till kring hur de kan angripa branden utifrån istället för att rökdyka som första åtgärd”, säger Fredrik Johansson.

”Vi är väldigt måna om att de ska få en vana att i första hand använda utvändiga släckmetoder i de situationer där de inte behöver söka efter personer som kan vara kvar inne i byggnaden.”

Fredrik Johansson berättar att de också har tänkt till kring arbetsmiljön för lärare och servicepersonal i planeringen och framtagandet av utbildningsanordningen. ”Vi har ett par idéer om hur vi kan arbeta för att ladda och iordningställa utbildningsanordningen efter övningar på ett mer optimalt sätt. Bland annat ska vi använda en hjullastare och olika typer av uppsamlingskärl för att minimera kontakten med brandrester och gaser efter övningarna.”

Kontinuerlig utveckling

Lena Gartmark, verksamhetschef vid MSB Revinge, berättar att det sker en kontinuerlig utveckling av både övningsfält och utbildningsanordningar inom MSB:s utbildningsverksamhet.

”Vi har en särskild grupp bestående av lärare och teknikoch servicepersonal som arbetar just med utvecklingsfrågor, både vad gäller arbetsmiljö, miljö och övningar”, säger Lena Gartmark. ”Vår ambition är att fånga upp dels de behov av övning och förmågeutveckling som våra lärare identifierar och dels de behov som finns ute hos räddningstjänsterna.”

Den nya utbildningsanordningen kommer att tas i bruk efter nyår. Nu pågår ett arbete för att ta fram övningsinstruktioner och säkerhetsrutiner för de lärare som ska använda anordningen i sin utbildning.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …