Hem » Artiklar » Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER
Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER

Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER

DRIVER – Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience – är ett forskningsoch demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att hantera allvarliga samhällsstörningar, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå. 37 aktörer från 15 länder deltar i projektet som startade 2014 och pågår till 2018. Från Sverige deltar MSB och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

”DRIVER ska ta fram olika typer av krishanteringslösningar som ska testas och utvärderas. Projektet utvecklar och förstärker metoder och arbetssätt som redan finns idag, berättar Jenny Iao Jörgensen, ansvarig för att samordna MSB:s projektbidrag. ”Det kan handla om att ta fram ett gemensamt ramverk för erfarenhetsåterföring, kompetensramverk, metodstöd för att stärka samverkan mellan krisaktörer och allmänhet, samt utveckla IT-lösningar för att samarbeta gränsöverskridande.”

Vissa av krishanteringslösningarna har redan börjat testas vid olika demonstrationsplattformar runt om i Europa. Demonstrationsplattformarna – där MSB:s verksamhetsställen ingår- fungerar som arenor där experiment kan genomföras i en ändamålsenlig experimentmiljö.

Räddningstjänster kan bidra i DRIVER

Ett av de områden som DRIVER-projektet tittar närmare på är hur allmänhetens förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar kan stärkas.

”Vi vill gärna ha input från svenska räddningstjänster: det kanske är så att ett förbund eller en organisation har en bra arbetsmetod för att stärka allmänhetens förmåga att hantera samhällsstörningar som de vill föra in i projektet”, säger Jenny Iao Jörgensen.

En räddningstjänst som redan har bidragit med input till DRIVER är Räddningstjänsten Syd. Förbundet har sedan tidigare ett uppdrag från MSB att dokumentera sitt arbetssätt för att minska antal dödade eller skadade vid bränder. Den slutliga rapporten kommer att spridas till räddningstjänster och andra aktörer inom Sverige.

I maj blev Attila Jensen och Imran Khani från Räddningstjänsten Syd inbjudna till ett DRIVER-experiment som genomfördes vid MSB:s verksamhetsställe i Revinge för att berätta om hur förbundet arbetar.

”Det var väldigt givande att få presentera och diskutera vårt arbetssätt med aktörer från länder som Frankrike, Tyskland, Norge och Holland” säger Imran Khani. ”Representanterna vi träffade arbetar specifikt med att dokumentera och ta fram riktade kommunikationsverktyg som kan användas under och efter insatser för att stärka allmänhetens förmåga att hantera samhällsstörningar.”

”Vi fick också nya infallsvinklar kring hur vi kan agera i framtiden, och hur vi kan förbättra vårt arbete. Bland annat föreslogs det att fler aktörer som exempelvis Malmö stad och Polisen kan bjudas in att delta i det riktade kommunikationsarbetet. Det var positivt att alla var så intresserade av hur vi arbetar med dessa frågor i Sverige.”

”Vi kommer att föra in den rapport som Räddningstjänsten Syd tar fram å MSB:s vägnar in i DRIVER-projektet”, säger Jenny Iao Jörgensen. Den kommer att användas som underlag i arbetet med att ta fram en metod eller arbetssätt som kan användas i olika europeiska länder.”

En självklarhet att bidra

”Det är självklart att vi vill vara med och bidra i DRIVER”, säger Imran Khani. ”Det är en fantastisk möjlighet för oss att dela med oss av erfarenheter och arbetssätt. Det är också en chans för oss att ta del av vad som händer inom krishantering i andra länder och lära av andra. Vi är ju intresserade av hela DRIVER-projektet.”

”Sedan är det alltid värdefullt att bygga nätverk utanför Sveriges gränser och lära känna personer som arbetar i andra organisationer”, avslutar Imran Khani.

Andra sätt att bidra/ta del i DRIVER?

”För räddningstjänster finns det olika sätt att ta del av och bidra i DRIVER-projektet”, säger Jenny Iao Jörgensen. ”Utöver input vad gäller metoder att stärka allmänhetens förmåga att hantera samhällsstörningar kommer det också finnas möjlighet att delta eller observera DRIVER-experiment.”

Under 2016 ska ett experiment som handlar om att koppla ihop och använda olika tekniska system för att underlätta informationsdelning och resursplanering genomföras vid MSB:s verksamhetsställe i Revinge. Under 2017 ska ett större experiment med ett flertal aktörer genomföras som utgår från ett isstormsscenario.

”Här kommer vi att behöva deltagande aktörer med olika kompetenser från verksamheter som räddningstjänster, länsstyrelser, kommuner m.fl., säger Jenny Iao Jörgensen.

”När vi har kommit längre i planeringen kommer vi att skicka ut en inbjudan till att delta eller vara med som observatörer. Vi hoppas också på att anordna workshops i samband med experimenten där svenska och utländska aktörer kan dela med sig av arbetssätt och erfarenheter.”

MSB kommer också att sprida rapporter och information från projektet som helhet som kan vara av intresse för svenska räddningstjänster.

För information och frågor: jenny.jorgensen@msb.se eller www.driver-project.eu/.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …