Hem » Artiklar » Kompetensutveckling och introduktionsutbildning för styrkeledare RIB!
Kompetensutveckling och introduktionsutbildning för styrkeledare RIB!

Kompetensutveckling och introduktionsutbildning för styrkeledare RIB!

Hur ser kompetensutvecklingen ut för en deltidstyrkeledare i landet? Det finns säkert lika många svar på denna fråga som det fi nns räddningstjänster. Jag har själv skaffat mig erfarenhet hos fyra olika räddningstjänster där man kompetensutvecklade på fyra olika sätt. Jag skulle vilja presentera min nuvarande arbetsgivares syn på kompetensutveckling för våra styrkeledare i förbundet, det bör tilläggas att vi är i uppstarten med detta arbete men min uppfattning är att det är ett steg i rätt riktning och vi hoppas på att detta kan inspirera till att fl er räddningstjänster väljer att utveckla sig.

När en nyutbildad styrkeledare är klar med sin Räddningsledare A utbildning är han/hon godkänd enligt lag att leda en räddningsinsats. Men är denna styrkeledare redo att möta de utmaningar som väntar? När vi går utbildningen på skolan lär vi oss leda en insats på ett mer eller mindre standardiserat sätt, vilket absolut har sina fördelar men också nackdelar. På min arbetsplats har man valt att introducera nyutbildade styrkeledare under 6 dagar. En av dagarna är en arbetsmiljöutbildning, en andra används för framkörningsövningar och besök i räddningscentralen/SOS.

De resterande fyra dagarna av introduktionsutbildningen är också de viktigaste, dessa används för att åka som styrkeledare på en heltidsstation. Det är den ordinarie styrkeledare som gör bedömningen om vilka larm den som utbildas ska åka på. Antingen sitter han/hon höger fram alternativ i stegbilen eller kör en egen personbil. Vi ser stora fördelar och positiva effekter med att låta de blivande styrkeledarna komma ut i verkligheten direkt under kontrollerade former.

Tiden mellan larmen används för att utbilda eleven i diverse rapporteringssystem, metodiker/tekniker men också erfarenhetsutbytet som är en viktig del. Man hinner bli lite varm i kläderna innan det är dags att axla rollen som styrkeledare/ räddningsledare på egen hand. Genom att få åka på larm och lyssna på radiotrafiken från den station i vårt förbund som har högst larmfrekvens ger vi våra nyutexaminerade en bra start.

Jag har själv varit instruktör under ett par år och feedbacken har enbart varit positiv. Det har varit så uppskattat att vi kommer ge alla styrkeledare på deltidstationerna möjligheten att åka med ett lördagsdygn under året.

Om skribenten

Text: Kristoffer Stigson, Styrkeledare Staion Centrum Malmö, Räddningstjänsten Syd

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Blod, benflisor, tänder och grus

Det har gått några år och Michael “Micke” Barkström ber om ursäkt och säger att minnena …