Hem » Artiklar » I JANUARI STARTAR DEN NYA UTBILDNINGEN FÖR RiB:are
- Karlstad / Foto: Johan Eklund / Utbildning, Räddningsinsats på Karlstads Räddningstjänst övningsområde.

I JANUARI STARTAR DEN NYA UTBILDNINGEN FÖR RiB:are

Den nya utbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, ersätter från årsskiftet utbildningen Räddningsinsats. Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, omfattar totalt sex veckor, medan den tidigare utbildningen Räddningsinsats sträckte sig över nio veckor. Vi är glada över att söktrycket har varit stort. Vårens kurser på Revinge och Sandö är i stort sett fulltecknade.

Den nya utbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, ersätter från årsskiftet utbildningen Räddningsinsats. Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, omfattar totalt sex veckor, medan den tidigare utbildningen Räddningsinsats sträckte sig över nio veckor. Vi är glada över att söktrycket har varit stort. Vårens kurser på Revinge och Sandö är i stort sett fulltecknade.

Grib består av två kurser: Kurs 1, Kommunal räddningstjänst som i sin tur består av två delkurser Introduktion till yrkesrollen på 80 timmar och Praktik i räddningstjänst på 40 timmar. De 40 timmarna kan fördelas över tid på ett sätt som passar både individen och verksamheten.

Introduktion till yrkesrollen genomförs med hjälp av lärare på MSB:s skolor eller med instruktörer på någon av de ytterligare sex utbildningsplatser som MSB träffar avtal med. Praktik i räddningstjänst genomförs i den egna organisationen med hjälp av en handledare. Det är också möjligt att flera räddningstjänster i en region går samman och kommer överens om att praktiken ska ske på en organisation i regionen. 

Foto: Johan Eklund
Foto: Johan Eklund

Den avslutande kursen Räddningsinsatsen omfattar 120 timmar. Den genomförs på MSB:s skolor eller på någon av de ytterligare sex utbildningsplatser som MSB träffar avtal med, under ledning av MSB:s lärare eller övriga utbildningsleverantörers instruktörer. Efter godkänd utbildning får den studerande ett utbildningsbevis och därmed tillgång till fortbildning och vidareutbildning i MSB:s system.

Från MSB:s sida gläder vi oss åt att från och med hösten 2018 kunna erbjuda den nya grundutbildningen på totalt åtta platser i landet. Det var ett starkt önskemål från räddningstjänsten redan när vi började planera för förändringen. Vilka platser som får utbildningen är är ännu inte klart. Anbudsförfarandet pågår. Kontrakten ska vara påskrivna senast den 31 december 2017.

Regionaliseringen innebär också ett utökat samarbete med kommunal räddningstjänst, vilket MSB ser mycket positivt på. Lärare på MSB:s skolor kommer att få ett nätverk av instruktörer att arbeta tillsammans med i den fortsatta utvecklingen av utbildningen.

De instruktörer som genomför kursen Introduktion till yrkesrollen och Räddningsinsatsen ska genomgå en instruktörsutbildning med start under våren 2018. De handledare som ska handleda de studerande under delkursen Praktik i Räddningstjänst erbjuds en handledarutbildning. Handledarutbildningen är inte obligatorisk, men vi rekommenderar den starkt.

Både handledarutbildningen och instruktörsutbildningen behandlar Grib:s olika ämnesområden och undervisningsmetodik. Dessutom får de blivande handledarna och instruktörerna extra mycket kunskap om normer, jämställdhet och mångfald.

Ett område som vi hoppas ska bli uppskattat och ge verktyg som stärker den enskilde instruktören/handledaren och ger både studerande och kollegor kraft att påverka arbetsplatskulturen i den egna organisationen.

Läs mer om Grib:

https://www.msb.se/sv/Utbildning–ovning/Utbildning/Raddningstjanst/Ny-utbildning/

Text: Maria Karlsson Öhman, kursutvecklare å¨MSB:S enhet för utbildningssamordning

 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Så kan räddningstjänstpersonal trafikdirigera säkert

Vägledningen Säkerhet i vägtrafikmiljö är uppdaterad, hantering av vajerräcken, polismans tecken, trafikdirigering