Hem » Artiklar » I SPÅREN AV #METOO, NU ÄR DET DAGS – TODO!

I SPÅREN AV #METOO, NU ÄR DET DAGS – TODO!

Under hösten 2017 var det ett massivt upprop under #metoo från kvinnor som
hade fått nog. Många av dessa kvinnor vittnade om att de var utsatta för sexuella
trakasserier på sina arbetsplatser. En del hade blivit utsatta för grova övergrepp och
våldtäkter. Kvinnor blev upprörda och arga över att sexuella trakasserier och övergrepp
på kvinnor överhuvudtaget förekommer och ställde sig solidariskt bakom #metoo.
Kvinnor från så gott som samtliga branscher i Sverige trädde fram och vittnade.

Det var modigt av alla kvinnor att träda fram och berätta. Det har varit en tystnadskultur när det gäller sexuella trakasserier. Särskilt när de är kopplade till arbetsplatsen, säger Annika Ryman, VD för Goformind och författare till boken – to do! Jag blev imponerad av kvinnorna men också förbannad på att män tar sig sådana friheter och kränker andra personer. Har vi inte kommit längre i jämställdhetsarbetet i Sverige 2017? Ska kvinnor vara ängsliga för att gå ut när det är mörkt, att inte våga jogga i motionsspåret och även att känna oro och vanmakt för att bli utsatt för sexuella trakasserier på jobbet, fortsätter hon.

– Jag började ganska snart att fundera över vad vi kan göra åt detta, säger Annika. Vi behöver alla öka vår medvetenhet och kunskap i ämnet, helt klart. Dessutom behövs verktyg för att kunna samtala om sexuella

trakasserier på våra arbetsplatser. Sedan 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i Diskrimineringslagen om aktiva åtgärder. Arbetsgivare har fått ett större ansvar och ska arbeta förebyggande och främjande för att inom verksamheten motverka diskriminering när det gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk-tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Arbetsgivarna har fått ett utökat ansvar att undersöka risk för diskriminering, analysera orsakerna som upptäcks, genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering, följa upp och utvärdera arbetet. Detta arbete ska genomföras och dokumenteras löpande. Det ska finnas riktlinjer och rutiner i verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, även sexuella trakasserier. Det duger inte längre med en policy som bara några få känner till och som dessutom sällan eller aldrig tillämpas, säger Annika. Dessutom har vi Arbetsmiljölagen som är klar och tydlig om vad som gäller på arbetsplatser när det gäller såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö.

– När jag pratade med chefer och ledare inom olika branscher var det få som kände till detta, påpekar Annika. De flesta suckade och sa att ja ja…det är så många policys och handlingsplaner som chefer ska ta fram men tillämpningen hm…den hinner man liksom inte med i allt som ska göras?

Min tanke, säger Annika, blev då att vi måste underlätta för chefer att kunna arbeta aktivt med dessa viktiga frågor men vi måste även sätta igång ett omfattande arbete över hela landet med att få igång samtal om sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. Ta död på tystnadskulturen och härskartekniker och våga lyfta fram sexuella trakasserier när de förekommer men också samtala med varandra om hur vi vill ha det egentligen på arbetsplatsen. Det räcker inte med att chefer och ledare har kunskap om Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen. Det här är något som alla ska samtala om. Om medvetenheten och kunskapen ökar kring sexuella trakasserier, då blir det svårt att vara den som trakasserar på en arbetsplats, fortsätter hon. Det behövs både ett uppifrånperspektiv där chefer och ledare tar ansvar för att få igång den här viktiga processen men även ett underifrånperspektiv där medarbetare själva samtalar om och processar dessa frågor. Självklart ska chefer och ledare delta i processen.

För att underlätta arbetet har vi på Goformind tagit fram ett utbildningspaket som heter – to do! Nu är det dags att göra något åt saken. Utbildningspaketet består av flera delar. En del består av en metodbok och kortlek och vänder sig till chefer och ledare. I metodboken finns lite fakta, några intressanta intervjuer med olika personer och en metoddel med tips på vad chefen kan ta upp med medarbetarna och samtala om samt några olika pedagogiska tips på hur de kan gå till väga. Kortleken som hör till boken består av 52 kort med frågeställningar kring sexuella trakasserier och värdegrundsfrågor. Tanken är att chefen kan lyfta en fråga vid varje arbetsplatsträff eller andra möten under året. Den kan även ligga i fikarummet och vara en snackis på kafferasten. Snart är samtalen igång. Till utbildningspaketet finns även en bok som vänder sig till alla medarbetare på arbetsplatsen. Den boken används också som deltagarmaterial i de studiecirklar/samtalsgrupper som vi starkt rekommenderar att ni startar på respektive arbetsplats. Vi erbjuder också endags ledarutbildning för de som vill utbilda sig i att leda studiecirklar eller samtalsgrupper på sin arbetsplats.

Aktuella cirkelledarutbildningar finns på vår hemsida www.goformind.se. Där beställer ni även material/utbildningspaket. De som utbildar sig till cirkelledare får ett särskilt material under utbildningsdagen. Det går inte att beställa separat. Är ni 10 personer eller fler, kommer vi gärna till er och hålla utbildning. Vill ni ha hjälp med att starta upp detta viktiga utvecklingsarbete så hör av er. Vi kommer gärna till er och hjälper er med det. Vi erbjuder seminarier, workshops och processdagar.

Så nu är det bara att sätta igång, menar Annika. Material finns, tips på vad och hur ni kan gå tillväga finns, möjligheter till utbildning av de som ska leda samtalen och utvecklingsarbetet på arbetsplatser finns.

Finns viljan? Ja då är det bara att sätta igång – to do! avslutar Annika

Om författaren till: to do!

Annika Ryman, är en av grundarna ochVD i företaget Goformind AB. Annika ärbeteendevetare med en fil mag i ledarskap
samt utbildad genuspedagog. Hon har 25 årserfarenhet av eget chefs- och ledarskap inomfolkbildning, organisation, näringslivet och
offentlig sektor. I Goformind vill hon arbeta med det bästa från dessa olika sektorer isamhället och erbjuda produkter och tjänster
inom aktuella områden som gagnar bådeindividen och samhället. Med folkbildningens pedagogik och näringslivets effektivitet och
snabbhet erbjuder Goformind produkteroch tjänster med hög kvalitet till alla som villutveckla sig och sin verksamhet.

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Halmstads räddningstjänst ägde isen på Malmö Arena!

Malmö Redhawks har ett eget koncept kallat företagshockey och det går till så att de …