Hem » Artiklar » Friska Brandmän – Ett för snävt begrepp

Friska Brandmän – Ett för snävt begrepp

Anna Brand, som ingick i den tidigare arbetsgruppen Friska Brandmän, framhåller att förut var det inte så stort fokus på arbetsmiljön, men att plötsligt ifrågasattes det från vissa håll om skarpa rökdykningsövningar ens borde genomföras. Samt är begreppet Friska Brandmän en aning snävt: till exempel exponeras även olycksutredare och restvärdesledare för farliga ämnen.

Anna Brand
Anna Brand är brandingenjör och arbetar bland annat med olycksutredningar. Hon ingick i den tidigare arbetsgruppen Friska Brandmän, som i höstas presenterade en prioriteringslista för ledningen. Ett resultat av detta arbete är att olycksutredarna nu, vid behov, använder samma slags andningsskydd som polisen, samt har ett särskilt fordon till sitt förfogande.

Efter utbildningen till brandingenjör arbetade Anna Brand ett år som konsult, och då främst med byggnadstekniskt brandskydd. År 2003 anställdes hon på dåvarande Helsingborgs brandförsvar, och sedan Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) driftsattes är hon, på halvtid, förbundets verksamhetsstrateg. Därmed ingår hon i den strategiska staben, som ska säkerställa att organisationen jobbar efter teorin om ”den lärande organisationen”. Denna stab ansvarar även för varumärket och kvalitetssäkringen av förbundets arbete. Vidare ansvarar man för samordningen av utvecklingsverksamheten, samt även samordning av organisationsövergripande frågor och ansvar.

Den andra halvtiden arbetar hon på den förebyggande avdelningen, med bl.a. remisser gällande stadsplanering, samt med statistik och olycksutredningar.

– Mitt jobb är att få igång erfarenhetsåterföring i RSNV – många erfarenheter når aldrig fram till rätt mottagare, berättar hon.

Skarpa rökdykningsövningar?

Anna Brand ingick i både den operativa och förebyggande processen, som föregick förbundsbildningen.

– Jag är inte operativ i grunden, men intresserad av att lära mig nya saker. I samband med förmågebeskrivningarna kom konceptet Friska Brandmän upp. Christer Haraldson var ”motorn” i detta, och han ville ha med mig i arbetsgruppen Friska Brandmän, säger hon och förklarar att det här kom upp ett stort antal frågor.

– Tidigare tänkte knappt någon på arbetsmiljön, men plötsligt ifrågasattes det från vissa håll om skarpa rökdykningsövningar ens borde genomföras. Det är att gå över gränsen, det måste vara en jämvikt, säger hon och framhåller att det måste vägas upp med förbättringar av olika slag, vilket ju görs här.

– På grund av forskningen gällande cancerrisken vill många att allt ska ske direkt, vilket jag förstår. Men det gäller att tänka rätt från början. Det är bra att det forskas på cancerriskerna; nya saker kan dyka upp, så ingen får nöja sig och säga ”nu är det färdigt, vi behöver inte göra mer”, säger Anna Brand, och förklarar att när arbetsgruppen Friska Brandmän hade satt ihop ett förslag gällande vad som borde prioriteras, och presenterat det för ledningen i höstas, upplöstes gruppen.

– Förslaget från gruppen var att det ska finnas en grupp som kontinuerligt arbetar med den här frågan.

Lite snävt begrepp

Anna Brand framhåller att begreppet Friska Brandmän är lite för snävt, eftersom många andra än den rent operativa personalen, till exempel olycksutredare och restvärdesledare, också utsätts för exponering av farliga ämnen.

– Detta har nu åtgärdats; tidigare åkte förbundets olycksutredare i vanliga bilar, men nu har ett särskilt fordon införskaffats för deras räkning, som är placerat på Utbildningscentrum på Berga. Vid behov används också samma slags rökskydd som polisen, samt även engångsoveraller. Det är inte ”hängslen och livrem” på allt, men säkerheten är tillräckligt hög, avslutar hon.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …