Hem » Artiklar » Försäkringsbolaget: ”Fastighetsägaren har inte vållat skadan”
Försäkringsbolaget: ”Fastighetsägaren har inte vållat skadan”

Försäkringsbolaget: ”Fastighetsägaren har inte vållat skadan”

Björn Littke, skadeingenjör på Trygg-Hansa, tog med stor förvåning del av beskedet att kommunen anser att fastighetsägaren ska svara för att räddningstjänsten har använt släckmedel som har kontaminerat flera familjers dricksvatten.

Björn Littke förklarar att försäkringsbolagen ser olika på detta att försäkra en brunn.

– Vissa bolag har undantagit den möjligheten, men Trygg-Hansas utgångspunkt är att funktionen enskilt vatten kan haverera vid en brand, och därför ingår det i våra villkor att återställa detta. Till exempel genom att borra ett nytt hål, säger han.

– Kent Bodin höll på att stryka med i branden, och det var med stor förvåning som jag tog del av beskedet att kommunen anser att han ska svara för att räddningstjänsten har använt släckmedel som har kontaminerat flera familjers dricksvatten. Även Kent Bodins egen brunn har förorenats.

Ingen ”verksamhetsutövare”

Björn Littke
Björn Littke, skadeingenjör på Trygg-Hansa, deltog i seminariet som anordnades av MSB på Stockholms universitet. Han förvånas över kommunens ståndpunkt att fastighetsägaren ska svara för att släckmedel – använt av räddningstjänsten – har kontaminerat flera familjers dricksvatten.

Frågan har kommit att handla om svår juridik och Kent Bodin företräds av en jurist som är expert på miljöansvar.

– Kommunens inställning är att Kent Bodin är verksamhetsutövare i bemärkelsen att han ansvarat för verksamhet som orsakat att släckmedel hamnat i grannarnas brunnar. Han har därför förelagts att provta och analysera vattnet och redovisa resultatet till kommunen. Det är svårt att förstå hur kommunen kommer till slutsatsen att Kent Bodin genom branden eller genom räddningstjänstens efterföljande åtgärder skulle bedrivit någon förorenande verksamhet, säger Björn Littke.

Det var på Trygg-Hansas inrådan som Kent Bodin bestred att han som ansvarig verksamhetsutövare skulle betala för provtagningar.

– Jag tycker att det är märkligt att kommunen inte initialt bekostade samtliga provtagningar – striden om vem som slutligen ska betala bör i sådana här fall tas senare. Om det i slutänden ändå slås fast att Kent Bodin är vållande till skadorna kommer Trygg-Hansa att ta upp ärendet för förnyad bedömning, avslutar Björn Littke.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …