Hem » Artiklar » Fog Peak
Fog Peak

Fog Peak

Brandmästare Björn Olsson anländer för ett par år sedan till en brandplats någonstans i Västsverige. Branden finns på tredje våningen i en byggnad och Björn hör och ser genom dörrspringan att det är en fullt utvecklad brand.

Han vänder sig om och ser att kollegerna kommer i trappan bakom honom med brandslangen försedd med strålrör. Här – just nu – ville han haft tillgång till en dimspik för att kunna sänka temperaturen i brandrummet. Han är väl medveten om att om han öppnar dörren, så är risken stor att han utlöser en brandgasexplosion. För att kunna använda en dimspik måste han antingen beordra upp ännu en slang, eller också anropa kollegan nere vid pumpen och be honom stänga av vattnet – sedan koppla loss strålröret, aptera dimspiken och sedan än en gång anropa kollegan vid pumpen att sätta på vattnet igen.

Vilken väg han väljer spelar mindre roll. Åtskillig tid går till spillo i vilket fall – sekunder som kan vara ödesdigra beroende på brandförloppet. Där föddes idén. En enkel kopplingsanordning som tillät brandmannen att sekundsnabbt aptera en dimspik (FogPeak) direkt på strålröret. Om man genom ett hål i t ex en dörr kunde sticka in en FogPeak och sänka temperaturen i brandrummet, skulle man kunna spara avgörande tid och dessutom minska risken för brandgasexplosion. Ett effektivt håltagningsverktyg skulle ytterligare förkorta tiden för att komma åt branden. Att med hjälp av borrmaskin ta sig igenom t ex en säkerhetsdörr fungerar som regel, men det tar tid.

Därför har FogPeaken kompletterats med ytterligare en innovation – ett sinnrikt konstruerat, slagverktyg, med en gängad spets. Spetsen är ledad, så att den fungerar oberoende av vilken vinkel användaren har till ytan som skall tas hål på.

Idag har risken för övertändning ökat drastiskt beroende på de material som idag finns i lägenheterna. Brandförloppet har blivit mycket snabbare. Brandmannen arbetar mot branden och mot tiden. Beroende på brandhärdens egenskaper kan det handla om några sekunders avbrott på vattenförsörjning, för att katastrofen skall vara ett faktum. FogPeaken avger 50–80 liter vatten per minut. En liter vatten ger ca 1700 liter vattenånga. Man kan följaktligen mycket snabbt sänka temperaturen på brandgaserna och därefter påbörja släckning med strålröret. Mer information om FogPeak hittar du på www.singi.nu.

Ny teknik: Fog Peak

 

Om skribenten

Text och Foto: Erik Fägerwall

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage 

– Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget …