Hem » Artiklar » Fler stationer kan få utrustningen
Stefan Bengtsson

Fler stationer kan få utrustningen

Stefan Bengtsson, områdeschef för insats och beredskap på SÄRF, berättar att projektet, som har lett fram till metoden att ta hand om släckvattnet, går hand i hand med förbundets aktiva arbete gällande samtliga miljö- och arbetsmiljöfrågor.

– Det är inte otänkbart att fler stationer i förbundet får utrustningen i framtiden, säger han.

Stefan Bengtsson, områdeschef för insats och beredskap på Räddningstjänsten i Södra Älvsborg, SÄRF, berättar att anledningen till att ledningen ville genomföra miljöprojektet var att man insåg problematiken med länsningen i Viskafors, samt även i bäckar där det knappt finns något vatten.

– Inom SÄRF strävar vi efter att bli bättre på allt och välkomnar nya möjligheter. I detta ingår att jobba aktivt med samtliga miljö- och arbetsmiljöfrågor. Till exempel fraktades tidigare alla kläder från övningsfältet Guttasjön hit till Borås, men nu tvättas de i lokalerna där.

– Vi vill kunna göra vårt jobb så bra som möjligt – utan att skada miljön – och därför krävs det, allmänt, att utsläppen begränsas. Den förmåga som styrkan i Viskafors byggt upp går hand i hand med detta. Stefan Bengtsson framhåller att ledningen gav uppdraget internt till stationen i Viskafors eftersom brandmännen visade ett så stort intresse och att de redan hade en funktion med länsor.

– SÄRF har ett stort upptagningsområde som servas av två heltidsstationer med specialfunktioner. Resten är deltidsstationer och vi försöker hitta lämpliga projekt även för dessa. Denna personal besitter ju stor kompetens och det är viktigt att nyttja den. Brandmännen i Viskafors är ”pappor” till mycket av det som har utvecklats inom projektet och metoden. De har i stort sett haft fria händer vad gäller vägarna att nå målen, understryker han.

Fler kan få utrustningen

Stefan Bengtsson helbild
Stefan Bengtsson tjänstgör som områdeschef för insats och beredskap på SÄRF. Han ser det som önskvärt att den första enheten på plats kan utföra begränsande åtgärder och det är inte otänkbart att fler stationer i förbundet i framtiden får den utrustning som styrkorna har i Viskafors. Foto: Caroline Olausson

Svårigheten är dock, betonar han, att få Viskaforsstyrkan på plats i tid för att göra en optimal insats, när situationen så kräver.

– Det tar ju tid för dem att köra till orterna som ligger längst ifrån hemstationen, konstaterar han och förklarar att ledningen har funderat på att lägga in i larmplanerna hos SOS Alarm, så att Viskaforsstyrkan dras automatiskt när det kan antas att de behövs, men att ingen form funnits för att detta ska bli bra – det är svårt i förväg att veta när de kan göra nytta – utan det är alltså respektive stabschef som värderar detta och beslutar om Viskafors ska larmas ut.

– Därför vore det önskvärt att den första enheten på plats kan utföra begränsande åtgärder och det är inte otänkbart att fler stationer i förbundet får utrustningen i framtiden. Vissa saker är enkla och billiga att införskaffa medan annat är dyrt, och vi behöver utvärdera vad som är kostnadseffektivt. Att INTE genomföra dessa åtgärder kan ju i förlängningen innebära högre kostnader för samhället.

Vems är ansvaret?

Stefan Bengtsson framhåller att kommunernas miljökontor är engagerade i denna fråga.

– Alla miljöinspektörer var på plats när vi hade en förevisning på Guttasjön, och det har kommit önskemål om ytterligare demonstrationer, säger han och understryker att det kan ju också bli kommunens sak att se till att släckvattnet tas om hand när det väl är uppsamlat.

– Det är också möjligt att det blir så att verksamhetsutövare själva måste tillse att detta blir gjort om kostnaderna blir stora, till exempel efter en brand på en industri – det behöver redas ut vem som har detta ansvar.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som …